Lớp 5

Toán lớp 5: Luyện tập trang 58

Giải Toán lớp 5: Luyện tập mang tới gợi ý đáp án 4 bài tập trong sách giáo khoa Toán 5 trang 58. Qua đó, giúp các em học sinh lớp 5 ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn kỹ năng giải Toán thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Luyện tập trang 58 của Chương 2 Toán 5 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu để chuẩn bị thật tốt bài Luyện tập trang 58:

Bạn đang xem: Toán lớp 5: Luyện tập trang 58

Giải bài tập Toán 5 trang 58

Bài 1

a) Tính nhẩm

1,48 × 10

15,5 × 10

5,12 × 100

0,9 × 100

2,571 × 1000

0,1 × 1000

b) Số 8,05 phải nhân với số nào để được tích là 80,5; 805; 8050; 80500

Phương pháp giải

Muốn nhân một số thập phân với 10, 100, 1000,…… ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba … chữ số.

Gợi ý đáp án:

a) 1,48 x 10 = 14,8

15,5 x 10 = 155

5,12 x 100 = 512

0,9 x 100 = 90

2,571 x 1000 = 2571

0,1 x 1000 = 100

b) 8,05 x 10 = 80,5;

8,05 x 100 = 805

8,05 x 1000 = 8050;

8,05 x 10 000 = 80 500.

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

a) 7,69 × 50;     b) 12,6 × 800;       c) 12,82 × 40;     d) 82,14 × 600

Phương pháp giải

Để nhân một số thập phân với một số tự nhiên ta làm như sau:

  • Nhân như nhân các số tự nhiên.
  • Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Gợi ý đáp án:

a) dfrac{begin{align} & ,,,,7,69 \ & times \ & ,,,,,,,,,50 \ end{align}}{384,50}

b) dfrac{begin{align} & ,,,,12,6 \ & times \ & ,,,,,,,800 \ end{align}}{10080,0}

c)dfrac{begin{align} & ,12,82 \ & times \ & ,,,,,,,,,,40 \ end{align}}{, ,512,80}

d) dfrac{begin{align} & ,,,,,82,14 \ & times \ & ,,,,,,,,,,,600 \ end{align}}{,49284,00}

Bài 3

Một người đi xe đạp, trong ba giờ đầu mỗi giờ đi được 10,8 km, trong 4 giờ tiếp theo mỗi giờ đi được 9,52 km. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu km?

Phương pháp giải

  • Tính quãng đường người đó đi được trong 3 giờ đầu = số km đi được trong mỗi giờ đầu × 3.
  • Tính quãng đường người đó đi được trong 4 giờ sau = số km đi được trong mỗi giờ sau × 4.
  • Quãng đường người đó đã đi = quãng đường đi được trong 3 giờ đầu + quãng đường đi được trong 4 giờ sau.

Gợi ý đáp án:

Trong 3 giờ đầu người đó đi được: 10,8 x 3 = 34,4 (km)

Trong 4 giờ tiếp theo người đó đi được: 9,52 x 4 = 38,08 (km)

Người đó đã đi được tất cả: 34,4 + 38,08 = 70,48 (km)

Đáp số: 70,48 (km)

Bài 4

Tìm số tự nhiên x, biết: 2,5 < x < 7

Phương pháp giải

Thay x=0; x=1; x=2; x=3;… vào biểu thức 2,5 × x, sau đó so sánh kết quả với 7.

Gợi ý đáp án:

Nếu x = 0 thì 2,5 x 0 = 0 < 7

Nếu x = 1 thì 2,5 x 1 = 2,5 < 7

Nếu x = 2 thì 2,5 x 2 = 5< 7

Nếu x = 3 thì 2,5 x 3 = 7,5 > 7 (loại)

Vậy x = 0, 1, 2

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!