Lớp 5

Toán lớp 5: Luyện tập chung trang 176

Giải Toán lớp 5: Luyện tập chung giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, xem gợi ý đáp án 4 bài tập trong SGK Toán 5 trang 176. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 5 của mình thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Luyện tập chung trang 176 của Chương 5: Ôn tập Toán 5 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán lớp 5: Luyện tập chung trang 176

Giải bài tập Toán 5 trang 176

Bài 1

Tính:

a) 683 x 35

b)dfrac {7}{9} times dfrac {3}{35};

c) 36,66 : 7,8

d) 16 giờ 15 phút : 5

1954 x 425

dfrac{9}{22} times 55

15,7 : 6,28

14 phút 36 giây : 12

2438 x 306

dfrac {11}{17} : dfrac {33}{34}

27,63 : 0,45

Đáp án

a) 683 x 35 = 23905

1954 x 425 = 830450

2438 x 306 = 746028

Ta đặt tính như sau:

Bài 1

b)

dfrac {7}{9} times dfrac {3}{35} = dfrac {7 times 3}{9 times 35} =dfrac {7 times 3}{3 times 3times 7 times 5}=dfrac {1}{15};

dfrac{9}{22} times 55 =dfrac {9times 55}{22} =dfrac {9 times 5 times 11}{2 times 11}=dfrac {45}{2} ;

dfrac {11}{17} : dfrac {33}{34} = dfrac {11}{17} times dfrac {34}{33} =dfrac {11 times 34}{17 times 33}=dfrac {11 times 2 times 17}{17 times 3times 11 }=dfrac {2}{3};

c) 36,66 : 7,8 = 4,7

15,7 : 6,28 = 2,5

27,63 : 0,45 = 61,4

Ta đặt tính như sau:

Bài 1

d) 16 giờ 15 phút : 5 = 3 giờ 15 phút

14 phút 36 giây : 12 = 1 phút 13 giây

Ta đặt tính như sau:

Bài 1

Bài 2

Tìm x:

a); 0,12 times x = 6;

c) 5,6 : x = 4;

b) ;x : 2,5 = 4;

d) ;x times 0,1 = dfrac{2}{5} .

Đáp án

a) 0,12 x X = 6

X = 6 : 0,12

X = 50.

b) x : 2,5 = 4

x = 4 x 2,5

x = 10.

c) 5,6 : x = 4

x = 5,6 : 4

x = 1,4

d)

;x times 0,1 = dfrac{2}{5} .

x =dfrac{2}{5}: 0,1

x = dfrac{2}{5} : dfrac{1}{10}

x =dfrac{2}{5} times dfrac{10}{1}= dfrac{20}{5}= 4.

Bài 3

Trong ba ngày một cửa hàng bán được 2400kg đường. Ngày thứ nhất bán được 35% số đường đó, ngày thứ hai bán được 40% số đường đó. Hỏi ngày thứ ba cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki -lô-gâm đường?

Đáp án

Số ki-lô-gam đường cửa hàng đó đã bán trong ngày đầu là:

2400 x 35 : 100 = 840 (kg)

Số ki-lô-gam đường cửa hàng đó đã bán trong ngày thứ hai là:

2400 x 40 : 100 = 960 (kg)

Số ki-lô-gam đường cửa hàng đó đã bán trong ngày thứ ba là:

2400 – (840 + 960) = 600 (kg)

Đáp số: 600kg đường.

Bài 4

Một cửa hàng bán hoa quả (trái cây) thu được 1 800 000 đồng. Tính ra số tiền lãi bằng 20% số tiền mua. Hỏi tiền vốn để mua số hoa quả đó là bao nhiêu đồng.

Đáp án

Coi số tiền mua là 100% số tiền bán hàng:

100 % + 20% = 120% (số tiền mua)

Số tiền vốn để mua số hoa quả đó là:

1 800 000 : 120% = 1 500 000 (đồng)

Đáp số: 1 500 000 (đồng)

Có thể lập luận theo cách sau

Tiền lãi = 20% số tiền mua, mà tiền mua (vốn) + tiền lãi = 1 800 000 đồng

1 800 000 đồng bằng số phần trăm tiền mua là:

100% + 20% = 120%

Số tiền vốn để mua hoa quả là:

frac{1800000times100}{120}=;1500000 (đồng)

Đáp số: 1500000 đồng

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!