Lớp 5

Toán lớp 5: Luyện tập chung trang 113

Giải Toán lớp 5: Luyện tập chung giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, xem gợi ý đáp án 3 bài tập trong SGK Toán 5 trang 113, 114. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 5 của mình thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Luyện tập chung trang 113 của Chương 3 Toán 5 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Toán lớp 5: Luyện tập chung trang 113

Giải bài tập Toán 5 trang 113, 114

Bài 1

Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có:

a) Chiều dài 2,5 m, chiều rộng 1,1 m và chiều cao 0,5m

b) Chiều dài 3 m, chiều rộng 15 dm và chiều cao 9 dm

Đáp án

a) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đã cho là:

(2,5 + 1,1) × 2 × 0,5 = 3,6 (m²)

Diện tích đáy của hình hộp chữ nhật đã cho là:

2,5 × 1,1 = 2,75 (m²)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đã cho là:

3,6 + 2,75 x 2 = 9,1 (m2)

b) 3m = 30dm

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đã cho là:

(30 + 15) x 2 x 9 = 810 (dm2)

Diện tích mặt đáy là:

30 x 15 = 450 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đã cho là:

810 + 450 x 2 = 1710 (dm2)

Đáp số: a) 3,6m²; 9,1m²

b) 810dm²; 1710dm²

Bài 2

Viết số thích hợp vào ô trống:

Hình hộp chữ nhật (1) (2) (3)
Chiều dài 4m 3/5cm 0,4dm
Chiều rộng 3m 0,4dm
Chiều cao 5m 1/3cm 0,4dm
Chu vi mặt đáy 2cm
Diện tích xung quanh
Diện tích toàn phần

Đáp án

+) Cột (1):

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

(4 + 3) times 2 times 5 = 70 ;(m^2)

Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:

4 times 3 = 12 ;(m^2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

70 + 12 times 2 = 94;(m^2)

+) Cột (2):

Nửa chu vi mặt đáy là: 2 : 2 = 1 (cm)

Chiều rộng của hình hộp chữ nhật là:

1 - dfrac{3}{5} = dfrac{2}{5} (cm)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:

2 times dfrac{1}{3} = dfrac{2}{3} (cm^2)

Diện tích mặt đáy của hình hộp chữ nhật là:

dfrac{3}{5} times dfrac{2}{5} = dfrac{6}{25} (cm^2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là:

dfrac{2}{3} + dfrac{6}{25} times 2 = dfrac{86}{75} (cm^2)

+) Cột (3)

Ta thấy hình hộp chữ nhật ở đây có ba kích thước bằng nhau nên chính là hình lập phương.

Chu vi mặt đáy là:

0,4 x 4 = 1,6 (dm)

Diện tích xung quanh của hình lập phương đã cho là:

0,4 x 0,4 x 4 = 0,64 (dm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương đã cho là:

0,4 x 0,4 x 6 = 0,96 (dm2)

Hình hộp chữ nhật (1) (2) (3)
Chiều dài 4m 3/5cm 0,4dm
Chiều rộng 3m 2/5cm 0,4dm
Chiều cao 5m 1/3cm 0,4dm
Chu vi mặt đáy 14m 2cm 1,6dm
Diện tích xung quanh 70m2 2/3cm2 0,64dm2
Diện tích toàn phần 94m2 86/75cm2 0,96dm2

Bài 3

Một hình lập phương có cạnh 4 cm, nếu gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của nó gấp bao nhiêu lần? Tại sao?

Đáp án

Diện tích xung quanh của hình lập phương lúc đầu là:

4 x 4 x 4 = 64 (cm²)

Diện tích xung quanh của hình lập phương sau khi gấp lên 3 cạnh là:

(4 x 3) x (4 x 3) x 4 = (4 x 4 x 4) x 3 x 3 = 64 x 9 (cm²)

Vậy gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích xung quanh của nó tăng lên 9 lần.

Diện tích toàn phần của hình lập phương lúc đầu là:

4 x 4 x 6 = 96 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình lập phương sau khi gấp lên 3 cạnh là:

(4 x 3) x (4 x 3) x 6 = (4 x 4 x 6) x 3 x 3 = 96 x 9 (cm2)

Vậy gấp cạnh của hình lập phương lên 3 lần thì diện tích toàn phần của nó tăng lên 9 lần.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!