Lớp 5

Toán lớp 5: Luyện tập chung (Tiếp theo) trang 176

Giải Toán lớp 5: Luyện tập chung giúp các em học sinh lớp 5 tham khảo, xem gợi ý đáp án 5 bài tập trong SGK Toán 5 trang 176, 177. Qua đó, giúp các em học sinh ôn tập, củng cố lại kiến thức, rèn luyện kỹ năng giải Toán lớp 5 của mình thật thành thạo.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài Luyện tập chung trang 176 của Chương 5: Ôn tập Toán 5 cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Toán lớp 5: Luyện tập chung (Tiếp theo) trang 176

Giải bài tập Toán 5 trang 176, 177

Bài 1

Tính:

a) 1dfrac{5}{7} times dfrac{3}{4};

c) 3,57 x 4,1 + 2,43 x 4,1;

b) dfrac{{10}}{{11}}:1dfrac{1}{3};

d) 3,42 : 0,57 x 8,4 – 6,8.

Đáp án

a)1dfrac{5}{7} times dfrac{3}{4} = dfrac{{12}}{7} times dfrac{3}{4} = dfrac{{12 times 3}}{{7 times 4}} = dfrac{{4 times 3 times 3}}{{7 times 4}} = dfrac{9}{7};

b)dfrac{{10}}{{11}}:1dfrac{1}{3} = dfrac{{10}}{{11}}:dfrac{4}{3} = dfrac{{10}}{{11}} times dfrac{3}{4} = dfrac{{10 times 3}}{{11 times 4}} = dfrac{{5 times 2 times 3}}{{11 times 2 times 2}} = dfrac{{15}}{{22}};

c) 3,57 x 4,1 + 2,43 x 4,1

= (3,57 + 2,43) x 4,1

= 6 x 4,1

= 24,6

d) 3,42 : 0,57 x 8,4 – 6,8

= 6 x 8,4 – 6,8

= 50,4 – 6,8

= 43,6

Bài 2

Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) ;dfrac{{21}}{{11}} times dfrac{{22}}{{17}} times dfrac{{68}}{{63}}

b) ;dfrac{5}{{14}} times dfrac{7}{{13}} times dfrac{{26}}{{25}}

Đáp án:

a) dfrac{{21}}{{11}} times dfrac{{22}}{{17}} times dfrac{{68}}{{63}} = dfrac{{21 times 22 times 68}}{{11 times 17 times 63}}

=dfrac{{21 times 11 times 2 times 17 times 4}}{{11 times 17 times 21 times 3}}= dfrac{{2 times 4}}{3} = dfrac{8}{3}

b) dfrac{5}{{14}} times dfrac{7}{{13}} times dfrac{{26}}{{25}} = dfrac{{5 times 7 times 26}}{{14 times 13 times 25}}

= dfrac{{5 times 7 times 13 times 2}}{{7 times 2 times 13 times 5 times 5}} = dfrac{1}{5}

Bài 3

Một bể bơi dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 22,5m, chiều rộng 19,2m. Nếu bể chứa 414,72m2 nước thì mực nước trong bể lên tới frac{4}{5} chiều cao của bể. Hỏi chiều cao của bể là bao nhiêu mét?

Đáp án:

Diện tích đáy bể bơi là:

22,5 x 19,2 = 432 (m2)

Chiều cao mực nước trong bể là:

414,72 : 432 = 0,96m.

Vậy chiều cao bể bơi là: 0,96 : 4 x 5 = 1,2 (m)

Đáp số: 1,2m.

Ta có thể lập luận theo cách khác như sau

Vnước = chiều dài x chiều rộng x chiều cao của nước.

= diện tích đáy bể x chiều cao của nước.

Nên chiều cao của nước = V : diện tích đáy bể.

Đáy bể có chiều dài 22,5m, chiều rộng 19,2m.

Diện tích đáy bể bơi là:

22,5 x 19,2 = 432 (m2)

Thể tích của nước trong bể là 414,72m3 và diện tích đáy bể là 432 m2

Chiều cao mực nước trong bể là:

414,72 : 432 = 0,96 (m).

Tỉ số chiều cao của bể bơi và chiều cao mực nước trong bể là frac54 .

Vậy chiều cao bể bơi là:

0,96 x frac54 = 1,2 (m)

Đáp số: 1,2m.

Bài 4

Một con thuyền đi với vận tốc 7,2km/giờ khi nước lặng, vận tốc của dòng nước là 1,6km/giờ.

a) Nếu thuyền đi xuôi dòng thì sau 3,5 giờ sẽ đi được bao nhiêu ki-lô-mét?

b) Nếu thuyền đi ngược dòng thì cần bao nhiêu thời gian để đi được quãng đường như khi xuôi dòng trong 3,5 giờ?

Đáp án:

a) Vận tốc thuyền khi đi xuôi dòng là:

7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)

Vận tốc thuyền khi đi ngược dòng là:

7,2 – 1,6 = 5,6 (km/giờ)

Quãng sông thuyền đi xuôi dòng trong 3,5 giờ là:

8,8 x 3,5 = 30,8 (km)

b) Thời gian thuyền đi ngược dòng quãng sông 30,8km là:

30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ) = 5 giờ 30 phút.

Đáp số: a) 30,8km; b) 5 giờ 30 phút.

Bài 5

Tìm x:

8,75 x X + 1,25 x X = 20

Đáp án:

Áp dụng tính chất (a + b) x c = a x c + b x c ta được

8,75 x X + 1,25 x X = 20

(8,75 + 1,25) x X = 20

10 x X = 20

x = 20 : 10

x = 2

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!