Lớp 7

Toán 7 Luyện tập chung trang 10

Toán 7 Luyện tập chung giúp các em tham khảo, để giải các bài tập SGK Toán 7 Tập 2 trang 10 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Qua đó, các em học sinh lớp 7 sẽ nắm thật chắc phương pháp giải, cũng như lời giải chi tiết các bài tập thật tốt.

Với lời giải chi tiết, trình bày khoa học sẽ giúp các em ngày càng học tốt môn Toán 7, để đạt kết quả trong các bài thi, bài kiểm tra sắp tới. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán 7 Luyện tập chung trang 10

Giải Toán 7 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 10 tập 2

Bài 6.11

Lập các tỉ lệ thức có thể được từ đẳng thức 3x = 4y (x,y ne 0)

Gợi ý đáp án:

Các tỉ lệ thức có thể được là:

dfrac{3}{4} = dfrac{y}{x};dfrac{3}{y} = dfrac{4}{x};dfrac{x}{4} = dfrac{y}{3};dfrac{x}{y} = dfrac{4}{3}dfrac{3}{4} = dfrac{y}{x};dfrac{3}{y} = dfrac{4}{x};dfrac{x}{4} = dfrac{y}{3};dfrac{x}{y} = dfrac{4}{3}

Bài 6.12

Hãy lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ 4 số: 5; 10; 25; 50

Gợi ý đáp án:

Ta có: 5.50 = 10.25

Các tỉ lệ thức có thể được là:

dfrac{5}{{10}} = dfrac{{25}}{{50}};dfrac{5}{{25}} = dfrac{{10}}{{50}};dfrac{{50}}{{10}} = dfrac{{25}}{5};dfrac{{50}}{{25}} = dfrac{{10}}{5}

Bài 6.13

Tìm x và y, biết:

a) dfrac{x}{y} = dfrac{5}{3} và x+y = 16;

b) dfrac{x}{y} = dfrac{9}{4} và x – y = -15

Gợi ý đáp án:

a) Vì dfrac{x}{y} = dfrac{5}{3} Rightarrow dfrac{x}{5} = dfrac{y}{3}

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

begin{array}{l}dfrac{x}{5} = dfrac{y}{3} = dfrac{{x + y}}{{5 + 3}} = dfrac{{16}}{8} = 2\ Rightarrow x = 2.5 = 10\y = 2.3 = 6end{array}

Vậy x=10, y=6

b) Vì dfrac{x}{y} = dfrac{9}{4} Rightarrow dfrac{x}{9} = dfrac{y}{4}

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

begin{array}{l}dfrac{x}{9} = dfrac{y}{4} = dfrac{{x - y}}{{9 - 4}} = dfrac{{ - 15}}{5} = - 3\ Rightarrow x = ( - 3).9 = - 27\y = ( - 3).4 = - 12end{array}

Vậy x = -27, y = -12.

Bài 6.14

Tỉ số của số học sinh của hai lớp 7A và 7B là 0,95. Hỏi mỗi lớp có bao nhiêu học sinh, biết số học sinh của một lớp nhiều hơn lớp kia là 2 em.

Gợi ý đáp án:

Gọi số học sinh 2 lớp lần lượt là x, y ( em) (x,y > 0)

Vì tỉ số của số học sinh của hai lớp 7A và 7B là 0,95 nên dfrac{x}{y} = 0,95 Rightarrow dfrac{x}{{0,95}} = dfrac{y}{1} và x < y

Mà số học sinh của một lớp nhiều hơn lớp kia là 2 em nên y – x = 2

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

begin{array}{l}dfrac{y}{1} = dfrac{x}{{0,95}} = dfrac{{y - x}}{{1 - 0,95}} = dfrac{2}{{0,05}} = 40\ Rightarrow y = 40.1 = 40\x = 40.0,95 = 38end{array}

Vậy số học sinh của hai lớp 7A và 7B lần lượt là 38 em và 40 em.

Bài 6.15

Người ta định làm một con đường trong 15 ngày. Một đội công nhân 45 người làm 10 ngày mới được một nửa công việc. Hỏi phải bổ sung thêm bao nhiêu người nữa để có thể hoàn thành công việc đúng hạn (biết năng suất lao động của mỗi người là như nhau)?

Gợi ý đáp án:

Gọi số người cần hoàn thành công việc đúng hạn là x (người)(x in N*)

Vì đội công nhân 45 người làm 10 ngày mới được một nửa công việc nên đội 45 người làm 20 ngày mới xong công việc.

Vì tích số người và thời gian hoàn thành là không đổi nên

15.x=45.20

Rightarrow x = dfrac{{45.20}}{{15}} = 60

Vậy cần bổ sung thêm: 60 – 45 = 15 người nữa để có thể hoàn thành công việc đúng hạn.

Bài 6.16

Tìm ba số x,y,z biết rằng: dfrac{x}{2} = dfrac{y}{3} = dfrac{z}{4} và x+2y – 3z = -12

Gợi ý đáp án:

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

begin{array}{l}dfrac{x}{2} = dfrac{y}{3} = dfrac{z}{4} = dfrac{{x + 2y - 3z}}{{2 + 2.3 - 3.4}} = dfrac{{ - 12}}{{ - 4}} = 3\ Rightarrow x = 3.2 = 6\y = 3.3 = 9\z = 3.4 = 12end{array}

Vậy x = 6, y = 9, z = 12.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!