Lớp 7

Toán 7 Bài tập cuối chương VI – Kết nối tri thức với cuộc sống

Toán 7 Bài tập cuối chương VI giúp các em học sinh lớp 7 tham khảo, biết cách giải toàn bộ các bài tập SGK Toán 7 Tập 2 trang 21 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Với lời giải chi tiết bài tập Toán 7 này, còn giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập trong Chương 6 – Tỉ lệ thức và đại lượng tỉ lệ, cũng như rèn luyện kỹ năng giải môn Toán thật tốt. Nhờ đó, sẽ đạt kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi sắp tới. Chi tiết mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán 7 Bài tập cuối chương VI – Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải Toán 7 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 21 tập 2

Bài 6.33

Lập tất cả các tỉ lệ thức có thể được từ bốn số sau: 0,2; 0,3; 0,8; 1,2.

Gợi ý đáp án:

Ta có: 0,2 . 1,2 = 0,3 . 0,8

Các tỉ lệ thức có thể được là:

dfrac{{0,2}}{{0,3}} = dfrac{{0,8}}{{1,2}};dfrac{{0,2}}{{0,8}} = dfrac{{0,3}}{{1,2}};dfrac{{1,2}}{{0,3}} = dfrac{{0,8}}{{0,2}};dfrac{{1,2}}{{0,8}} = dfrac{{0,3}}{{0,2}}

Bài 6.34

Tìm thành phần chưa biết x trong tỉ lệ thức: dfrac{x}{{2,5}} = dfrac{{10}}{{15}}

Gợi ý đáp án:

dfrac{x}{{2,5}} = dfrac{{10}}{{15}} nên x. 15 = 2,5 . 10 Rightarrow 15.x = 25 Rightarrow x = dfrac{{25}}{{15}} = dfrac{5}{3}

Vậy x = dfrac{5}{3}

Bài 6.35

Từ tỉ lệ thức dfrac{a}{b} = dfrac{c}{d} ( với a,b,c,d khác 0) có thể suy ra những tỉ lệ thức nào?

Gợi ý đáp án:

Ta có: dfrac{a}{b} = dfrac{c}{d} nên a.d = b.c

Ta suy ra được các tỉ lệ thức: dfrac{a}{c} = dfrac{b}{d};dfrac{d}{b} = dfrac{c}{a};dfrac{d}{c} = dfrac{b}{a}

Bài 6.36

Inch (đọc là in-sơ và viết tắt là in) là tên của một đơn vị chiều dài trong Hệ đo lường Mĩ. Biết rằng 1 in = 2,54 cm.

a) Hỏi một người cao 170 cm sẽ có chiều cao là bao nhiêu inch (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)?

b) Chiều cao của một người tính theo xentimet có tỉ lệ thuận với chiều cao của người đó tính theo inch không? Nếu có thì hệ số tỉ lệ là bao nhiêu?

Gợi ý đáp án:

a) Chiều cao của người đó là:

170 : 2,54 approx 66,9 approx 67 (inch)

b) Chiều cao của một người tính theo xentimet có tỉ lệ thuận với chiều cao của người đó tính theo inch vì chúng liên hệ với nhau theo công thức: Chiều dài (theo cm) = 2,54. Chiều dài (theo inch)

Hệ số tỉ lệ là 2,54.

Bài 6.37

Số đo ba góc widehat A,widehat B,widehat C của tam giác ABC tỉ lệ với 5; 6; 7. Tính số đo ba góc của tam giác đó.

Gợi ý đáp án:

Trong tam giác ABC có: widehat A + widehat B + widehat C = 180^circ

Mà số đo ba góc widehat A,widehat B,widehat C của tam giác ABC tỉ lệ với 5; 6; 7 nên dfrac{{widehat A}}{5} = dfrac{{widehat B}}{6} = dfrac{{widehat C}}{7}

Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:

begin{array}{l}dfrac{{widehat A}}{5} = dfrac{{widehat B}}{6} = dfrac{{widehat C}}{7} = dfrac{{widehat A + widehat B + widehat C}}{{5 + 6 + 7}} = dfrac{{180^circ }}{{18}} = 10^circ \ Rightarrow widehat A = 10^circ .5 = 50^circ \widehat B = 10^circ .6 = 60^circ \widehat C = 10^circ .7 = 70^circ end{array}

Vậy số đo 3 góc widehat A,widehat B,widehat C lần lượt là 50^circ ;60^circ ;70^circ

Bài 6.38

Ba đội công nhân làm đường được giao ba khối lượng công việc như nhau. Đội thứ nhất hoàn thành công việc trong 4 ngày, đội thứ hai trong 5 ngày và đội thứ ba trong 6 ngày. Tính số công nhân của mỗi đội biết đội thứ nhất nhiều hơn đội thứ hai là 3 người và năng suất của các công nhân là như nhau trong suốt quá trình làm việc.

Gợi ý đáp án:

Gọi số công nhân mỗi đội lần lượt là x,y,z (người) (x,y,z in N*).

Vì số công nhân của đội thứ nhất nhiều hơn số công nhân của đội thứ hai là 3 người nên x – y = 3

Vì khối lượng công việc là như nhau và năng suất của các máy như nhau nên số công nhân và thời gian hoàn thành là 2 đại lượng tỉ lệ nghịch.

Áp dụng tính chất của hai đại lượng tỉ lệ nghịch, ta có:

4x=5y=6z

begin{array}{l} Rightarrow dfrac{x}{{dfrac{1}{4}}} = dfrac{y}{{dfrac{1}{5}}} = dfrac{z}{{dfrac{1}{6}}} = dfrac{{x - y}}{{dfrac{1}{4} - dfrac{1}{5}}} = dfrac{3}{{dfrac{1}{{20}}}} = 3:dfrac{1}{{20}} = 3.20 = 60\ Rightarrow x = 60.dfrac{1}{4} = 15\y = 60.dfrac{1}{5} = 12\z = 60.dfrac{1}{6} = 10end{array}

Vậy 3 đội có lần lượt là 15; 12 và 10 công nhân.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!