Lớp 7

Toán 7 Bài 7: Tập hợp các số thực

Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 1 trang 33, 34, 35, 36 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 7: Tập hợp các số thực.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 7 Chương II – Số thực trong sách giáo khoa Toán 7 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán 7 Bài 7: Tập hợp các số thực

Giải Toán 7 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 36 tập 1

Bài 2.13

Xét tập hợp A = left{ {7,1; - 2,(61);0;5,14;frac{4}{7};sqrt {15} ; - sqrt {81} } right}. Bằng cách liệt kê phần tử, hãy viết tập hợp B gồm các số hữu tỉ thuộc tập A và tập hợp C gồm các số vô tỉ

Gợi ý đáp án:

B = left{ {7,1; - 2,(61);0;5,14;frac{4}{7}; - sqrt {81} } right}

C = left{ {sqrt {15} } right}

Chú ý:

Số - sqrt {81}là số hữu tỉ vì - sqrt {81} =-9

Bài 2.14

Gọi A’ là tập hợp các số đối của các số thuộc tập A trong bài tập 2.13. Liệt kê các phần tử của A’

Gợi ý đáp án:

Số đối của số 7,1 là -7,1

Số đối của số -2,(61) là 2,(61)

Số đối của số 0 là 0

Số đối của số 5,14 là -5,14

Số đối của số frac{4}{7}- frac{4}{7}

Số đối của số sqrt {15}- sqrt {15}

Số đối của số - sqrt {81} = sqrt {81}

Bài 2.15

Mũi tên màu xanh trong mỗi hình sau chỉ số thực nào?

Bài 2.15

Gợi ý đáp án:

Bài 2.15

Bài 2.16

Tính:

a)left| { - 3,5} right|;        b)left| {frac{{ - 4}}{9}} right|;     c)left| 0 right|;    d)left| {2,0(3)} right|.

Gợi ý đáp án:

begin{array}{l}a)left| { - 3,5} right| = 3,5;\b)left| {frac{{ - 4}}{9}} right| = frac{4}{9};\c)left| 0 right| = 0;\d)left| {2,0(3)} right| = 2,0(3)end{array}

Chú ý:

Nếu a ge 0 thì left| a right| = a

Nếu a < 0 thì left| a right| = - a

Bài 2.17

Xác định dấu và giá trị tuyệt đối của mỗi số sau:

a) a = 1,25;

b) b = – 4,1;

c) c = – 1,414213562….

Gợi ý đáp án:

a) a = 1,25 có dấu dương, left| a right| = left| {1,25} right| = 1,25

b) b = – 4,1 có dấu âm, left| b right| = left| { - 4,1} right| = 4,1

c) c = – 1,414213562…. có dấu âm,left| c right| = left| { - 1,414213562....} right| = 1,414213562....

Bài 2.18

Tìm tất cả các số thực x thỏa mãn điều kiện left| x right| = 2,5

Gợi ý đáp án:

Các số thực x thỏa mãn điều kiện left| x right| = 2,5 là các số thực có khoảng cách từ số đó đến gốc tọa độ O là 2,5.

Đó là 2 số -2,5 và 2,5 nằm về 2 phía so với gốc O và cách gốc O một khoảng 2,5 đơn vị.

Chú ý: Có 2 số thực thỏa mãn giá trị tuyệt đối của nó bằng một số dương cho trước.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!