Lớp 7

Toàn 7 Bài 3: Làm tròn số và ước lượng kết quả

Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 1 trang 39, 40, 41, 42, 43 sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 3: Làm tròn số và ước lượng kết quả.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 3 Chương 2 – Số thực trong sách giáo khoa Toán 7 Tập 1 Chân trời sáng tạo. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Toàn 7 Bài 3: Làm tròn số và ước lượng kết quả

Giải Toán 7 Chân trời sáng tạo trang 43 tập 1

Bài 1

Làm tròn các số sau đây đến hàng phần nghìn: sqrt 8 ;,,,12,left( {91} right).

Gợi ý đáp án:

+) sqrt 8 = 2,82842... approx 2,828 vì chữ số ngay bên phải hàng phần nghìn của 2,82842… là 4 < 5

+) 12,left( {91} right) = 12,9191.... approx 12,919 vì chữ số ngay bên phải hàng phần nghìn của 12, 9191… là 1 < 5

Bài 2

a) Cho biết a = sqrt 5 = 2, 23606... Hãy làm tròn a đến hàng phần nghìn.

b) Hãy làm tròn số b=6547,12 đến hàng trăm.

Gợi ý đáp án:

a) a = ;sqrt 5 = 2,23606... approx 2,236

b) b = 6547,12 approx 6500

Bài 3

a) Hãy quy tròn số x = sqrt {10} = 3,741657... với độ chính xác d = 0,005.

b) Hãy quy tròn số 9 214 235 với độ chính xác d = 500.

Gợi ý đáp án:

a) Do độ chính xác đến hàng phần nghìn nên ta làm tròn số 3,741657 đến hàng phần trăm và có kết quả là 1,74.

b) Do độ chính xác đến hàng trăm nên ta làm tròn số 9 214 235 đến hàng nghìn và có kết quả là

9 214 000

Bài 4

Dân số của Việt Nam tính đến ngày 20/01/2021 là 97 800 744 người (nguồn: https://danso.org/viet-nam). Hãy làm tròn số này đến hàng triệu.

Gợi ý đáp án:

Khi làm tròn dân số Việt Nam tính đến ngày 20/01/2021 đến hàng triệu ta được: 98 000 000 người.

Bài 5

Tính chung 9 tháng đầu năm 2019, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt 12 870 506 lượt khách (nguồn: https://vietnamtourism.gov.vn/). Hãy làm tròn số này đến hàng trăm.

Gợi ý đáp án:

Khi làm tròn tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tính chung 9 tháng đầu năm 2019 đến hàng trăm, ta được: 12 870 500 người.

Bài 6

Cho biết 1 inch = 2,54 cm. Tính độ dài đường chéo bằng đơn vị cm một màn hình 32 inch và làm tròn đến hàng phần mười.

Gợi ý đáp án:

Độ dài đường chéo của màn hình 32inch là: 32.2,54 = 81,28 approx 81,3 (cm).

Bài 7

Một hãng hàng không quốc tế quy định mỗi hành khách được mang hai va li không tính cước; mỗi va li cân nặng không vượt quá 23 kg. Hỏi với va li cân nặng 50,99 pound sau khi quy đổi sang kilôgam và làm tròn đến hàng đơn vị thì có vượt quá quy định về khối lượng không? (Cho biết 1 pound = 0,45359237 kg.)

Gợi ý đáp án:

Khối lượng vali là: 23kg” width=”394″ height=”22″ data-type=”0″ data-latex=”50,99.0,45359237 = 23,128… approx 23,1(kg) > 23kg” class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=50%2C99.0%2C45359237%20%3D%2023%2C128…%20%5Capprox%2023%2C1(kg)%20%3E%2023kg”>

Vậy Vali vượt quá quy định về khối lượng.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!