Lớp 7

Toán 7 Bài 3: Giá trị tuyệt đối của một số thực

Giải Toán 7 Bài 3: Giá trị tuyệt đối của một số thực sách Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 7 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các bài tập từ 1→6 trang 47.

Giải SGK Toán 7 bài 3 chương 2 Số thực giúp các em tham khảo phương pháp giải toán, những kinh nghiệm trong quá trình tìm tòi ra lời giải. Giải bài tập Toán 7 trang 47 được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài, đồng thời là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập.

Bạn đang xem: Toán 7 Bài 3: Giá trị tuyệt đối của một số thực

Giải Toán 7 trang 35 Cánh diều – Tập 1

Bài 1

Tìm: left| { - 59} right|;left| { - frac{3}{7}} right|;left| {1,23} right|;left| { - sqrt 7 } right|

Gợi ý đáp án

left| { - 59} right| = 59;left| { - frac{3}{7}} right| = frac{3}{7};left| {1,23} right| = 1,23;left| { - sqrt 7 } right| = sqrt 7

Bài 2

Chọn dấu “”, “ =” thích hợp cho vào chỗ trống

Gợi ý đáp án

Bài 3

Tính giá trị biểu thức:

a) |-137| + |-363|;

b) |-28| – |98|;

c) (-200) – |-25|.|3|

Gợi ý đáp án

a) |-137| + |-363|=137 + 363 = 500;

b) |-28| – |98| = 28 – 98 = -(98 – 28) = – 70;

c) (-200) – |-25|.|3| = (-200) – 25 . 3 = (-200) – 75 = -(200 + 75) = -275

Bài 4

Tìm x, biết:

a) |x| = 4;

b) |x| = sqrt 7 ;

c) |x+5| = 0;

d) left| {x - sqrt 2 } right| = 0

Gợi ý đáp án

a) |x| = 4

left[ {_{x = - 4}^{x = 4}} right.

Vậy x in { 4; - 4}

b) |x| = sqrt 7

left[ {_{x = - sqrt 7 }^{x = sqrt 7 }} right.

Vậy x in { sqrt 7 ; - sqrt 7 }

c) ) |x+5| = 0

x+5 = 0

x = -5

Vậy x = -5

d) left| {x - sqrt 2 } right| = 0

x - sqrt 2 = 0

x = sqrt 2

Vậy x = sqrt 2

Bài 5

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Giá trị tuyệt đối của một số thực là một số dương.

b) Giá trị tuyệt đối của một số thực là một số không âm.

c) Giá trị tuyệt đối của một số thực là số đối của nó.

d) Hai số đối nhau có giá trị tuyệt đối bằng nhau.

Gợi ý đáp án

a) Sai vì | 0| = 0 không phải là 1 số dương

b) Đúng

c) Sai vì giá trị tuyệt đối của một số dương là chính nó

d) Đúng

Bài 6

So sánh hai số a và b trong mỗi trường hợp sau:

a) a, b là hai số dương và |a| < |b|;

b) a, b là hai số âm và |a| < |b|

Gợi ý đáp án

a) Khi a, b là hai số dương:

|a| = a; |b| = b

Khi đó, |a| < |b| , tức là a < b

Vậy a < b

b) Khi a, b là hai số âm:

|a| = – a; |b| = – b

Khi đó, |a| < |b| , tức là – a b

Vậy a > b

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!