Lớp 7

Toán 7 Bài 2: Tập hợp R các số thực

Giải Toán 7 Bài 2: Tập hợp R các số thực sách Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 7 có thêm nhiều gợi ý tham khảo để giải các bài tập từ 1→5 trang 42.

Giải SGK Toán 7 bài 2 chương 2 Số thực giúp các em tham khảo phương pháp giải toán, những kinh nghiệm trong quá trình tìm tòi ra lời giải. Giải bài tập Toán 7 trang 42 được trình bày rõ ràng, cẩn thận, dễ hiểu nhằm giúp học sinh nhanh chóng biết cách làm bài, đồng thời là tư liệu hữu ích giúp giáo viên thuận tiện trong việc hướng dẫn học sinh học tập.

Bạn đang xem: Toán 7 Bài 2: Tập hợp R các số thực

Giải Toán 7 trang 42 Cánh diều – Tập 1

Bài 1

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) Nếu a in Z thì a in R

b) Nếu a in Q thì a in R

c) Nếu a in R thì a in Z

d) Nếu a in R thì a notin Q

Gợi ý đáp án

a) Đúng vì 1 số nguyên cũng là số thực

b) Đúng vì 1 số hữu tỉ cũng là số thực

c) Sai vì 1 số thực có thể không là số nguyên

d) Sai vì 1 số thực có thể là số hữu tỉ hoặc không là số hữu tỉ

Bài 2

Tìm số đối của mỗi số sau:

frac{{ - 8}}{{35}};frac{5}{{ - 6}}; - frac{{18}}{7};1,15; - 21,54; - sqrt 7 ;sqrt 5

Gợi ý đáp án

Số đối của frac{{ - 8}}{{35}};frac{5}{{ - 6}}; - frac{{18}}{7};1,15; - 21,54; - sqrt 7 ;sqrt 5

lần lượt là: frac{8}{{35}};frac{5}{6};frac{{18}}{7}; - 1,15;21,54;sqrt 7 ; - sqrt 5

Bài 3

So sánh:

a) -1,(81) và -1,812;

b) 2frac{1}{7} và 2,142;

c) – 48,075…. và – 48,275….;

d) sqrt 5 và sqrt 8

Gợi ý đáp án

a) Ta có: 1,(81) = 1,8181…

Vì 1,8181… > 1,812 nên -1,8181… < -1,812 hay -1,(81) < -1,812

b) Ta có: 2frac{1}{7} = 2,142857….

Vì 2,142857….> 2,142 nên 2,142″ width=”96″ height=”41″ data-type=”0″ data-latex=”2frac{1}{7} > 2,142″ class=”lazy” data-src=”https://tex.vdoc.vn?tex=2%5Cfrac%7B1%7D%7B7%7D%20%3E%202%2C142″>

c) Vì 48,075… – 48,275…

d) Vì 5 < 8 nên <img alt="sqrt 5 < sqrt 8" width="74" height="23" data-type="0" data-latex="sqrt 5

Bài 4

Tìm chữ số thích hợp cho vào chỗ trống

Gợi ý đáp án

Bài 5

a) Sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần:

-2,63…; 3,(3); -2,75…; 4,62.

b) Sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần:

1,371…; 2,065; 2,056…; -0,078…; 1,(37).

Gợi ý đáp án

a) Ta có: -2,63…; -2,75 < 0;

3,(3); 4,62 > 0

Vì 2,63… -2,75

Mà 3,(3) < 4,62

Nên -2,75 < -2,63…< 3,(3) < 4,62

Vậy các số trên theo thứ tự tăng dần là: -2,75 ; -2,63…; 3,(3) ; 4,62

b) Ta có: -0,078 < 0;

1,371…; 2,065; 2,056…; 1,(37) > 0

Ta có: 1,(37) = 1,3737….

Ta được: 2,065 > 2,056…> 1,3737…. > 1,371…

Nên 2,065 > 2,056…> 1,3737…. > 1,371… > -0,078

Vậy các số trên theo thứ tự giảm dần là: 2,065 ; 2,056…; 1,3737…. ; 1,371… ; -0,078

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!