Lớp 7

Toán 7 Bài 2: Đại lượng tỉ lệ thuận

Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 2 trang 11, 12, 13, 14, 15 sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 2: Đại lượng tỉ lệ thuận.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 2 Chương 6 – Các đại lượng tỉ lệ trong sách giáo khoa Toán 7 Tập 2 Chân trời sáng tạo. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Toán 7 Bài 2: Đại lượng tỉ lệ thuận

Giải Toán 7 Chân trời sáng tạo trang 14, 15 tập 2

Bài 1

Cho hai đại lượng a và b tỉ lệ thuận với nhau. Biết rằng khi a = 2 thì b = 18.

a. Tìm hệ số tỉ lệ k của a đối với b.

b. Tính giá trị của b khi a = 5.

Gợi ý đáp án:

a) Do a tỉ lệ thuận với b theo hệ số tỉ lệ k, nên a = k.b

Suy ra: k=frac{a}{b}=frac{2}{18}=frac{1}{9}.

b) Theo a, ta có: a=frac{1}{9}.b

Rightarrow b = 9. a = 9. 5 = 45.

Bài 2

Hai cho hai đại lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau biết biết rằng khi x = 7 thì y = 21.

a. Tìm hệ số tỉ lệ của y đối với x và biểu diễn y theo x.

b. Tìm hệ số tỉ lệ của x đối với y và biểu diễn x theo y.

Gợi ý đáp án:

a) Hệ số tỉ lệ của y đối với x là: k = 21 : 7 = 3.

Vậy ta có: y = 3. x

b) Hệ số tỉ lệ của x đối với y là: .

Vậy ta có: x = frac{1}{3}y.

Bài 3

Cho m và n là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau. Hãy viết công thức tính m theo n và tính các giá trị cho biết trong bảng sau:

n -2 -1 0 1 2
m ? ? ? -5 ?

Gợi ý đáp án:

Vì n = 1, m = -5, mà m và n là 2 đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có: hệ số tỉ lệ của m đối với n là: k = (-5) : 1 = -5

Từ đó ta có mối liên hệ: m = -5.n

n -2 -1 0 1 2
m 10 5 0 -5 -10

Bài 4

Cho biết hai đại lượng S và t tỉ lệ thuận với nhau:

S 1 2 3 4 5
t -3 ? ? ? ?

a) Tính các giá trị chưa biết trong bảng trên

b) Viết câu công thức tính t theo S.

Gợi ý đáp án:

a)

S 1 2 3 4 5
t -3 -6 -9 -12 -15

b) Hệ số tỉ lệ của t đối với S là: k = (-3) : 1 = -3

Vậy ta có: t = (-3).S

Bài 5

Trong các trường hợp sau hãy kiểm tra xem đại lượng x có tỉ lệ thuận với đại lượng y hay không.

a)

x 2 4 6 -8
y 1,2 2,4 3,6 -4,8

b)

x 1 2 3 4 5
y 3 6 9 12 25

Gợi ý đáp án:

a) Ta có: frac{1,2}{2}=frac{2,4}{4}=frac{3,6}{6}=frac{-4,8}{-8} nên x và y tỉ lệ thuận với nhau.

b) Ta có: frac{3}{1}=frac{6}{2}=frac{9}{3}=frac{12}{4}neq frac{25}{5} nên x và y không tỉ lệ thuận với nhau.

Bài 6

Hai chiếc nhẫn bằng kim loại đồng chất có thể tích là 3 $cm^{3}$ và 2 $cm^{3}$ mỗi chiếc nặng bao nhiêu gam biết rằng hai chiếc nhẫn nặng 96,5 g? (Cho biết khối lượng và thể tích là hai đại lượng tỉ lệ thuận với nhau.)

Gợi ý đáp án:

Gọi khối lượng 2 chiếc nhẫn lần lượt là a và b. (a,bneq 0).

Theo đề bài ta có: khối lượng và thể tích tỉ lệ thuận với nhau nên: frac{a}{3}=frac{b}{2}, lại có: a + b = 96,5.

Rightarrow frac{a}{3}=frac{b}{2}=frac{a+b}{3+2}=frac{96,5}{5}=19,3

Rightarrow a = 19,3. 3 = 57,9; b = 19,3. 2 = 38,6.

Vậy khối lượng hai chiếc nhẫn lần lượt là: 57,9 g và 38,6 g.

Bài 7

Bốn cuộn dây điện có cùng cùng cùng loại có tổng khối lượng là 26 kg.

a) Tính khối lượng từng cuộn biết cuộn thứ nhất nặng bằng frac{1}{2} cuộn thứ hai, bằng frac{1}{4} cuộn thứ ba và bằng frac{1}{6} cuộn thứ tư.

b) Biết cuộn thứ nhất dài 100 m. Hãy tính xem một mét dây điện nặng bao nhiêu gam.

Gợi ý đáp án:

a) Gọi khối lượng cuộn dây thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư lần lượt là: a, b, c, d. (a, b, c, d > 0).

Theo đề bài có: a = frac{1}{2}b = frac{1}{4}c = frac{1}{6}d

Rightarrow frac{a}{1}=frac{b}{2}=frac{c}{4}=frac{d}{6}=frac{a+b+c+d}{1+2+4+6}=frac{26}{13}=2

Rightarrow a = 2; b = 2. 2 = 4; c = 2. 4 = 8; d = 2. 6 = 12

Vậy khối lượng các cuộn dây thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt là: 2 kg; 4kg; 8 kg và 12 kg.

b) Cuộn dây thứ nhất nặng 2 kg tương ứng dài 100m. Nên một mét dây điện nặng: 2 : 100 = 0,02 kg = 20 g.

Bài 8

Một tam giác có 3 cạnh tỉ lệ với 3, 4, 5 và có chu vi là 60 cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác đó.

Gợi ý đáp án:

Gọi độ dài 3 cạnh của tam giác lần lượt là: a, b, c. (a,b,c > 0).

Theo đề bài có: a + b + c = 60 và frac{a}{3}=frac{b}{4}=frac{c}{5}.

Rightarrow frac{a}{3}=frac{b}{4}=frac{c}{5}=frac{a+b+c}{3+4+5}=frac{60}{12}=5.

Rightarrow a = 5. 3 =15; b = 5.4 = 20; c = 5.5 = 25.

Vậy độ dài ba cạnh của tam giác là: 15 cm, 20 cm, 25 cm.

Bài 9

Tiến, Hùng và Mạnh cùng đi câu cá trong dịp hè. Tiến câu được 12 con, Hùng câu được 8 con và Mạnh câu được 10 con. Số tiền bán cá thu được tổng cộng 180 nghìn đồng. Hỏi nếu đem số tiền trên chia cho các bạn theo tỉ lệ với số con cá từng người câu được thì mỗi bạn nhận được bao nhiêu tiền?

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!