Lớp 7

Toán 7 Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

Giải bài tập SGK Toán 7 Tập 1 trang 10, 11, 12, 13 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải các bài tập của Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ.

Thông qua đó, các em sẽ biết cách giải toàn bộ các bài tập của bài 2 Chương I – Số hữu tỉ trong sách giáo khoa Toán 7 Tập 1 Kết nối tri thức với cuộc sống. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Toán 7 Bài 2: Cộng, trừ, nhân, chia số hữu tỉ

Giải Toán 7 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 13 tập 1

Bài 1.7

Tính:

a) frac{{ - 6}}{{18}} + frac{{18}}{{27}}

c) -0,32 . (-0,875)

b) 2,5 - left( { - frac{6}{9}} right)

d) left( { - 5} right):2frac{1}{5}

Gợi ý đáp án:

a) frac{{ - 6}}{{18}} + frac{{18}}{{27}} = frac{{ - 6.3}}{{54}} + frac{{18.2}}{{54}} = frac{{ - 18}}{{54}} + frac{{36}}{{54}} = frac{{ - 18 + 36}}{{54}} = frac{{18}}{{54}} = frac{1}{3}

b) 2,5 - left( { - frac{6}{9}} right)

= frac{5}{2} + frac{6}{9} = frac{{5.9}}{{18}} + frac{{6.2}}{{18}} = frac{{45}}{{18}} + frac{{12}}{{18}}

= frac{{45 + 12}}{{18}} = frac{{57}}{{18}} = frac{{19}}{6}

c) -0,32 . (-0,875)

= frac{{ - 32}}{{100}}.left( {frac{{ - 875}}{{1000}}} right)

= frac{{ - 8}}{{25}}.left( {frac{{ - 7}}{8}} right) = frac{{ - 7}}{{25}}

d) left( { - 5} right):2frac{1}{5} = left( { - 5} right):frac{{11}}{5} = left( { - 5} right).frac{5}{{11}} = frac{{ - 25}}{{11}}

Bài 1.8

Tính giá trị các biểu thức sau:

a) left( {8 + 2frac{1}{3} - frac{3}{5}} right) - left( {5 + 0,4} right) - left( {3frac{1}{3} - 2} right)

b) left( {7 - frac{1}{2} - frac{3}{4}} right):left( {5 - frac{1}{4} - frac{5}{8}} right)

Gợi ý đáp án:

a) left( {8 + 2frac{1}{3} - frac{3}{5}} right) - left( {5 + 0,4} right) - left( {3frac{1}{3} - 2} right)

= 8 + 2 + frac{1}{3} - frac{3}{5} - 5 - frac{4}{{10}} - 3 - frac{1}{3} + 2

= 8 + 2 + frac{1}{3} - frac{3}{5} - 5 - frac{2}{5} - 3 - frac{1}{3} + 2

= left( {8 + 2 - 5 - 3 + 2} right) + left( {frac{1}{3} - frac{1}{3}} right) + left( { - frac{3}{5} - frac{2}{5}} right)

= 4 + 0 – 1 = 3

b) left( {7 - frac{1}{2} - frac{3}{4}} right):left( {5 - frac{1}{4} - frac{5}{8}} right)

= left( {frac{{28}}{4} - frac{2}{4} - frac{3}{4}} right):left( {frac{{40}}{8} - frac{2}{8} - frac{5}{8}} right)

= left( {frac{{28 - 2 - 3}}{4}} right):left( {frac{{40 - 2 - 5}}{8}} right)

= frac{{23}}{4}:frac{{33}}{8} = frac{{23}}{4}.frac{8}{{33}} = frac{{46}}{{33}}

Bài 1.9

Em hãy tìm cách “nối” các số ở những chiếc lá trong hình 1.9 bằng dấu các phép tính cộng, trừ, nhân, chia và dấu ngoặc để được một biểu thức có giá trị đúng bằng số ở bông hoa.

Hình 1.9

Gợi ý đáp án:

Thực hiện nối các số ở những chiếc lá bằng các phép tính thích hợp như sau:

-25 . 4 + 10 : (-2) = -105

Học sinh thực hành nối và điền dấu +, -, x, : thích hợp.

Bài 1.10

Tính một cách hợp lí:

0,65.78 + 2frac{1}{5}.2020 + 0,35.78 - 2,2.2020

Gợi ý đáp án:

Thực hiện phép tính như sau:

0,65.78 + 2frac{1}{5}.2020 + 0,35.78 - 2,2.2020

= left( {0,65.78 + 0,35.78} right) + left( {2frac{1}{5}.2020 - 2,2.2020} right) —-> Tính chất giao hoán

= 78.left( {0,65 + 0,35} right) + 2020.left( {frac{{11}}{5} - frac{{22}}{{10}}} right) —> Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng

= 78.1 + 2020.left( {frac{{11}}{5} - frac{{11}}{5}} right)

= 78 + 2020 . 0

= 78 + 0

= 78

Bài 1.11

Ngăn đựng sách của một giá sách trong thư viện dài 120cm (xem hình bên). Người ta dự định xếp các cuốn sách dày khoảng 2,4 cm vào ngăn này. Hỏi ngăn sách đó có thể để được nhiều nhất bao nhiêu cuốn sách như vậy?

Bài 1.11

Gợi ý đáp án:

Ngăn sách đó có thể để được số sách nhiều nhất là:

120 : 2, 4 = 50 (cuốn sách)

Vậy có thể để được nhiều nhất 50 cuốn sách vào ngăn sách đó.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!