Lớp 6

Toán 6 Luyện tập chung trang 75

Toán 6 Luyện tập chung trang 75 giúp các em tham khảo, để giải các bài tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 75 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Qua đó, các em học sinh lớp 6 sẽ nắm thật chắc kiến thức lý thuyết, cũng như biết cách giải các bài tập thật tốt.

Với lời giải chi tiết, trình bày khoa học sẽ giúp các em ngày càng học tốt môn Toán 6, để đạt kết quả trong các bài thi, bài kiểm tra sắp tới. Chi tiết mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán 6 Luyện tập chung trang 75

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 75 tập 1

Bài 3.44

Cho P = (-1).(-2).(-3).(-4).(-5)

a) Xác định dấu của tích P

b) Dấu của P thay đổi thế nào nếu đổi dấu ba thừa số của nó?

Hướng dẫn giải

Cách nhận biết dấu của tích:

(+).(+) → (+)

(+).(-) → (-)

(-).(+) → (-)

(-).(-) → (+)

a.b = 0 thì hoặc a = 0 hoặc b = 0.

– Khi đổi dấu một thừa số thì tích đổi dấu. Khi đổi dấu hai thừa số thì tích không thay đổi.

Gợi ý đáp án:

a) Tích P mang dấu âm

b) Nếu đổi dấu ba thừa số của P thì tích P mang dấu dương

Bài 3.45

Tính giá trị của biểu thức:

a) (-12).(7 – 72) – 25.(55 – 43)

b) (39 – 19) : (-2) + (34 – 22).5

Hướng dẫn giải

– Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “–” đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu “+” thành dấu “–” và dấu “–” thành dấu “+”.

– Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Gợi ý đáp án:

a) (-12).(7 – 72) – 25.(55 – 43) = (-12).(-65) – 25.12 = 12.(65 – 25) = 12.40 = 480

b) (39 – 19) : (-2) + (34 – 22).5 = 20 : (-2) + 12.5 = -10 + 60 = 50

Bài 3.46

Tính giá trị của biểu thức:

A = 5ab – 3(a+b) với a = 4, b = -3

Gợi ý đáp án:

Với a = 4, b = -3 thì:

A = 5ab – 3(a+b) = 5.4.(-3) – 3.[4 + (-3)] = -63

Bài 3.47

Tính một cách hợp lí:

a) 17.[29 – (-111)] + 29.(-17)

b) 19.43 + (-20).43 – (-40)

Gợi ý đáp án:

a) 17.[29 – (-111)] + 29.(-17) = 17.[29 – (-111)] – 29.17 = 17.(29 + 111 – 29) = 17.111 = 1887

b) 19.43 + (-20).43 – (-40) = 43.[19 + (-20)] + 40 = 43.(-1) + 40 = -3

Bài 3.48

a) Tìm các ước của 15 và các ước của -25

b) Tìm các ước chung của 15 và -25

Hướng dẫn giải

Ta có thể tìm các ước của a (a > 1) bằng cách lần lượt chia a cho các số tự nhiên từ 1 đến a để xem xét a chia hết cho những số nào, khi đó các số ấy là ước của a.

Gợi ý đáp án:

a) Ước của 15 là: -15; -5; -3; -1; 1; 3; 5; 15

Ước của -25 là: -25; -5; -1; 1; 5; 25

b) Ước chung của 15 và -25 là: -5; -1; 1; 5

Bài 3.49

Sử dụng các phép tính với số nguyên để giải bài toán sau:

Công nhân của một xưởng sản xuất được hưởng lương theo sản phẩm như sau:

  • Làm ra một sản phẩm đạt chất lượng thì được 50 000 đồng.
  • Làm ra một sản phẩm không đạt chất lượng thì bị phạt 10 000 đồng.

Tháng vừa qua một công nhân làm dược 230 sản phẩm đạt chất lượng và 8 sản phẩm không đạt chất lượng. Hỏi công nhân đó được lĩnh bao nhiêu tiền lương?

Gợi ý đáp án:

Tiền lương người công nhân được nhận là:

50000.230 – 8.10000 = 11420000 (đồng)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!