Lớp 6

Toán 6 Luyện tập chung trang 69

Toán 6 Luyện tập chung trang 69 giúp các em tham khảo, để giải các bài tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 69 sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Qua đó, các em học sinh lớp 6 sẽ nắm thật chắc kiến thức lý thuyết, cũng như biết cách giải các bài tập thật tốt.

Với lời giải chi tiết, trình bày khoa học sẽ giúp các em ngày càng học tốt môn Toán 6, để đạt kết quả trong các bài thi, bài kiểm tra sắp tới. Chi tiết mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán 6 Luyện tập chung trang 69

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 69 tập 1

Bài 3.24

Dùng số nguyên âm hoặc số nguyên dương để diễn tả các thông tin sau:

a) Khi đọc sách, bạn Quang thường đưa trang sách lại quá gần mắt. Bạn ấy đã phải mang kính cần 1 dioptre

b) Ông của bạn Quang đã già nên phải dùng kính lão 2 dioptre để đọc sách

Bài 3.25

Điểm A nằm trên trục số và cách gốc O một khoảng 12 đơn vị (trục số nằm ngang và có chiều dương từ trái sang phải). Hỏi điểm A biểu diễn số nào nếu:

a) A nằm ở bên phải gốc O

b) A nằm ở bên trái gốc O

Hướng dẫn giải

Trên trục số gốc ta có:

+ Chiều từ trái sang phải là chiều dương

+ Chiều từ phải qua trái là chiều âm

+ Điểm biểu diễn số nguyên a gọi là điểm a

+ Các số nằm bên trái số 0 là số nguyên âm

+ Số bên phải số 0 là số nguyên dương

+ Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn 0.

+ Nếu a và b là hai số nguyên dương và a > b thì -a < -b

Gợi ý đáp án:

a) Điểm A biểu diễn số 12

b) Điểm A biểu diễn số -12

Bài 3.26

Liệt kê các phần tử của tập hợp sau rồi tính tổng của chúng:

a) S = {x Z| -3 < x 3}

b) T = {x Z| -7 < x -2}

Hướng dẫn giải

Tập hợp số nguyên bao gồm số nguyên âm, số 0 và số nguyên dương.

Gợi ý đáp án:

a) S = {-2; -1; 0; 1; 2; 3}

Tổng các phần tử trong S bằng 3

b) T = {-6; -5; -4; -3; -2; -1; 0; 1; 2}

Tổng các phần tử trong T bằng -21

Bài 3.27

Tính tổng giá trị của biểu thức:

a) (27 + 86) – (29 – 5 + 84)

b) 39 – (298 – 89) + 299

Hướng dẫn giải

– Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “-” đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu “+” thành dấu “-” và dấu “-” thành dấu “+”.

– Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Gợi ý đáp án:

a) (27 + 86) – (29 – 5 + 84) = 27 + 86 – 29 + 5 – 84 = 5

b) 39 – (298 – 89) + 299 = 39 – 298 + 89 + 299 = 129

Bài 3.28

Tính giá trị của biểu thức (-314) – (75 + x) nếu:

a) x = 25

b) x = -313

Gợi ý đáp án:

a) x = 25 thì (-314) – (75 + x) = (-314) – (75 + 25) = -414

b) x = -313 thì (-314) – (75 + x) = (-314) – (75 -313) = -76

Bài 3.29

Tính một cách hợp lí:

a) 2 834 + 275 – 2 833 – 265

b) (11 + 12 + 13) – (1 + 2 + 3)

Gợi ý đáp án:

Bài 3.3

Có ba chiếc hộp đựng những miếng bìa. Trên mỗi miếng bìa có ghi một số như đã cho trong hình dưới đây. Hãy chuyển một miếng bìa từ hộp này sang hộp khác sao cho tổng các số ghi trên các miếng bìa trong mỗi hộp đều bằng nhau.

Bài 3.30

Gợi ý đáp án:

Tổng các chữ số ở các miếng bìa trong cả 3 hộp là 12.

Vậy ta chuyển sao cho tổng các miếng bìa trong mỗi hộp bằng 4.

Do đó ta chỉ cần chuyển miếng bìa có chữ số 2 từ hộp thứ ba sang hộp thứ nhất

Bài 3.31

Trong một trò chơi, bạn Minh nhận được yêu cầu: “Hãy tính tổng của tất cả các số trong tập hợp {x Z| -25 x 25}

Minh trả lời ngay: “Bằng 0”. Em có thể giải thích tại sao Minh tính nhanh thế không?

Gợi ý đáp án:

Minh trả lời nhanh như thế là do trong tập hợp đó gồm nhiều cặp số đối nhau, mà tổng của 2 số đối nhau bằng 0 nên tổng các phần từ bằng 0

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!