Lớp 6

Toán 6 Bài tập cuối chương III – Kết nối tri thức với cuộc sống

Toán 6 Bài tập cuối chương III giúp các em học sinh lớp 6 tham khảo, biết cách giải toàn bộ các bài tập SGK Toán 6 Tập 1 trang 76 sách Kết nối tri thức với cuộc sống.

Với lời giải chi tiết bài tập Toán 6 này, còn giúp các em học sinh ôn tập và củng cố các dạng bài tập trong chương 3, cũng như rèn luyện kỹ năng giải môn Toán thật tốt. Nhờ đó, sẽ đạt kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi sắp tới. Chi tiết mời các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán 6 Bài tập cuối chương III – Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải Toán 6 Kết nối tri thức với cuộc sống trang 76 tập 1

Bài 3.50

Dùng số âm để diễn tả các thông tin sau:

a) Ở nơi lạnh nhất thế giới, nhiệt độ có thể xuống đến 600C dưới 00C

b) Do dịch bệnh, một công ty trong một tháng đã bị lỗ 2 triệu đồng.

Hướng dẫn giải

– Số nguyên âm được ghi như sau: -1; -2; -3; … và được đọc là: âm một, âm hai, âm ba, … hoặc trừ một, trừ hai, trừ ba, …

– Các số tự nhiên khác 0 còn được gọi là các số nguyên dương.

– Các số -1; -2; -3; … là các số nguyên âm.

– Số 0 không phải là số nguyên âm và cũng không phải là số nguyên dương.

Gợi ý đáp án:

a) Ở nơi lạnh nhất thế giới, nhiệt độ có thể xuống đến -600C

b) Do dịch bệnh, một công ty trong một tháng đã thu về – 2 triệu đồng.

Bài 3.51

Trong các số a, b, c, d, số nào dương, số nào âm nếu:

a > 0;      b < 0;      c 1;       d -2

Hướng dẫn giải

– Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “–” đằng trước, ta phải đổi dấu tất cả các số hạng trong dấu ngoặc: dấu “+” thành dấu “–” và dấu “–” thành dấu “+”.

– Khi bỏ dấu ngoặc có dấu “+” đằng trước thì dấu các số hạng trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

Gợi ý đáp án:

  • Các số dương là: a, c
  • Các số âm là: b, d

Bài 3.52

Liệt kê các phần tử của tập hợp sau rồi tính tổng của chúng:

a) S = {x Z| -5 < x 5}

b) T = {x Z| -7 x < 1}

Gợi ý đáp án:

a) S = {-4; -3; -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4; 5}

Tổng các phần tử trong S bằng 5

b) T = {-7; -6; -5; -4; -3; -2; -1; 0}

Tổng các phần tử trong T bằng -28

Bài 3.53

Tính một cách hợp li:

a) 15.(-236) + 15.235

b) 237.(-28) + 28.137

c) 38.(27 – 44) – 27.(38 – 44)

Gợi ý đáp án:

a) 15.(-236) + 15.235 = 15.(-236 + 235) = 15.(-1) = -15

b) 237.(-28) + 28.137 = 237.(-28) – (-28).137 = (-28).(237 – 137) = (-28).100 = -2800

c) 38.(27 – 44) – 27.(38 – 44) = 38.27 – 38.44 – 27.38 + 27.44 = 44.(27 – 38) = 44.(-11) = -484

Bài 3.54

Tính giá trị của biểu thức P = (-35).x – (-15).37 trong mỗi trường hợp sau:

a) x = 15                b) x = -37

Gợi ý đáp án:

a) x = 15 thì P = (-35).x – (-15).37 = (-35).15 – (-15).37 = (-35).15 + 15.37 = 2.15 = 30

b) x = -37 thì P = (-35).(-37) – (-15).37 = 35.37 + 15.37 = 37.(15 + 35) = 37.50 = 1850

Bài 3.55

Có hay không hai số nguyên a và b mà hiệu a – b:

  1. lớn hơn cả a và b
  2. lớn hơn a nhưng nhỏ hơn b

Hướng dẫn giải

Cách nhận biết dấu của tích:

(+).(+) → (+)

(+).(-) → (-)

(-).(+) → (-)

(-).(-) → (+)

a.b = 0 thì hoặc a = 0 hoặc b = 0.

– Khi đổi dấu một thừa số thì tích đổi dấu. Khi đổi dấu hai thừa số thì tích không thay đổi.

Gợi ý đáp án:

a) Ví dụ a = 3 và b = -7 thì hiệu a – b = 10 lớn hơn cả a và b.

b) Ví dụ a = -7 và b = -2 thì hiệu a – b = -5 lớn hơn a nhưng nhỏ hơn b.

Bài 3.56

Cho 15 số có tính chất: Tích của 5 số bất kì trong chúng đều âm. Hỏi tích của 15 số đó mang dấu gì?

Gợi ý đáp án:

Ta chia 15 số thành 3 nhóm mỗi nhóm 5 số thì được tích mỗi nhóm mang dấu âm

Do đó tích của cả 15 số mang dấu âm

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!