Lớp 6

Toán 6 Bài 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Giải Toán lớp 6 Bài 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên sách Cánh diều là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp các em học sinh lớp 6 có thêm nhiều tư liệu tham khảo, đối chiếu lời giải hay, chính xác.

Tài liệu được biên soạn chi tiết, chính xác và đầy đủ các bài tập trong sách giáo khoa phần luyện tập vận dụng và các câu hỏi phần bài tập sách Cánh diều trang 21 giúp các em xem gợi ý giải các bài tập của bài 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: Toán 6 Bài 4: Phép nhân, phép chia các số tự nhiên

Giải Toán 6 các câu hỏi phần Luyện tập vận dụng

I. Phép nhân

1. Nhân hai số tự nhiên có nhiều chữ số

Câu 1 

Đặt tính để tính:

341 x 157

Gợi ý đáp án

Ta có:

Vậy 341 x 157 = 53 537

2. Tính chất của phép nhân

Câu 2 

Tính một cách hợp lí:

a) 250 . 1 476 . 4;

b) 189 . 509 – 189 . 409

Gợi ý đáp án

a) 250 . 1 476 . 4

= (250 . 4) . 1 476 (Tính chất giao hoán của phép nhân)

= 1 000 . 1 476

= 1 476 000

b) 189 . 509 – 189 . 409

= 189 . (509 – 409) (Tính chất phân phối của phép nhân đối với phép nhân)

Câu 3

Một gia đình nuôi 80 con gà. Biết trung bình một con gà ăn 105 g thức ăn trong một ngày. Gia đình đó cần bao nhiêu ki-lô-gam thức ăn cho đàn gà trong 10 ngày?

Gợi ý đáp án

Một ngày một con gà tiêu thụ hết 105g thức ăn

⇒ 80 con gà trong một ngày tiêu thụ số thức ăn là 80 . 105 = 8400 (g)

⇒ Đàn gà trong 10 ngày tiêu thụ số thức ăn là: 8400 . 10 = 84 000 (g)

Đổi 84 000g = 84kg

Vậy lượng thức ăn mà đàn gà tiêu thụ trong 10 ngày là 84kg.

II. Phép chia

1. Phép chia hết

Câu 4 

Đặt tính để tính thương: 139 004 : 236

Gợi ý đáp án

Thực hiện phép chia: 139 004 : 236

2. Phép chia có dư

Câu 5

Đặt tính để tính thương và số dư của phép chia:

5 125 : 320

Gợi ý đáp án

Thực hiện phép chia: 5 125 : 320

Kết quả: 5125 : 320 = 16 dư 5

Giải Toán 6 trang 21 phần Bài tập

Bài 1 (trang 21 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Tìm các số thích hợp ở dấu ?:

a) a . 0 = ?

b) a : 1 = ? c

c) 0 : a = ? (với a≠0)

Gợi ý đáp án:

a) a. 0 = 0

b) a : 1 = a

c) 0 : a = 0

Bài 2 (trang 21 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Tính một cách hợp lí:

a) 50 . 347 . 2

b) 36 . 97 + 97 . 64

c) 157 . 289 – 289 . 57

Gợi ý đáp án:

a) 50 . 347 . 2

= (50 . 2) . 347

= 100 . 347

= 34 700

b) 36 . 97 + 97 . 64

= 97 . (36 + 64)

= 97 . 100

= 9 700

c) 157 . 289 – 289 . 57

= 289 . (157 – 57)

= 289 . 100

= 28 900

Bài 3 (trang 21 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

a) 409 . 215

b) 54 322 : 346

c) 123 257 : 404

Gợi ý đáp án:

Bài 4 (trang 21 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Một bênh nhân bị sốt cao, mất nước. Bác sĩ chỉ định uống 2 lít dung dịch Oresol để bù nước. Biết mỗi gói Oresol pha với 200 ml nước. Bệnh nhân đó cần dùng bao nhieu gói Oresol?

Gợi ý đáp án:

Đổi: 2 lít = 2000 ml

Bệnh nhân đó cần dùng số gói Oresol là:

2000 : 200 = 10 (gói)

Bài 5 (trang 21 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Một đội thanh niên tình nguyện có 130 người cần thuê ô tô để di chuyển. Họ cần thuê ít nhất bao nhiêu nếu mỗi xe chở được 45 người?

Gợi ý đáp án:

Ta có:

130 : 45 = 2 dư 40

Vậy đội thanh niên cần thuê ít nhất là 3 xe ô tô.

Bài 6 (trang 21 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Lá cây chứa rất nhiều chất diệp lục trong lục lạp làm cho lá cây có màu xanh. Ở lá thầu dầu, cứ 1 mm2 lá có khoảng 500 000 lục lạp (Nguồn: Sinh học 6, NXB Giáo dục Việt Nam, 2010).

Tính số lục lạp có trên một chiếc lá thầu dầu có diện tích khoảng 210 cm2

Gợi ý đáp án:

Ta có: 210 cm2 = 21000 mm2

Số lục lạp có trên một chiếc lá thầu dầu có diện tích khoảng 210 cm2 là:

21000 . 500 000 = 10 500 000 000 (lục lạp)

Bài 7 (trang 21 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Ở Bắc Bộ, quy ước 1 thước = 24m2, 1 sào = 15 thước, 1 mẫu = 10 sào. Theo kinh nghiệm nhà nông, để mạ đạt tiêu chuẩn thì 1 sào ruộng cần gieo khoảng 2 kg thóc giống.

a) Để gieo mạ trên 1 mẫu ruộng cần khoảng bao nhiêu ki-lô-gam thóc giống?

b) Để giao mạ trên 9 ha ruộng cần khoảng bao nhiêu ki-lô-gam thóc giống?

Gợi ý đáp án:

a) 1 mẫu = 10 sào

Để gieo mạ trên 1 mẫu ruộng cần khoảng số ki-lô-gam thóc giống là:

10 . 2 = 20 (kg)

b) 9 ha = 90 000 m2 = 3750 thước = 250 sào

Để gieo mạ trên 9 ha ruộng cần khoảng số ki-lô-gam thóc giống là:

250 . 2 = 500 (kg)

Bài 8 (trang 21 SGK Cánh diều Toán 6 Tập 1)

Sử dụng máy tính cầm tay:

Dùng máy tính cầm tay để tính:

275 x 356

14 904 : 207

15 x 47 x 216

Gợi ý đáp án:

Sử dụng máy tính cầm tay tính ta được:

275 x 356 = 97 900

14 904 : 207 = 72

15 x 47 x 216 = 152 280

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!