Lớp 3

Toán 3 Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6

Giải Toán lớp 3 trang 28, 29, 30 sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, xem gợi ý giải các bài tập Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6 của chủ đề Bảng nhân, bảng chia.

Giải SGK Toán 3 trang 28, 29, 30 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa giúp các em củng cố kiến thức thật tốt. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán 3 Bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6

Hoạt động trang 29 SGK Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Bài 1

Tính nhẩm.

a) 6 x 1

6 x 4

6 x 6

b) 12 : 6

18 : 6

48 : 6

c) 6 x 5

30 : 6

30 : 5

Gợi ý đáp án:

a) 6 x 1 = 6

6 x 4 = 24

6 x 6 = 36

b) 12 : 6 = 2

18 : 6 = 3

48 : 6 = 8

c) 6 x 5 = 30

30 : 6 = 5

30 : 5 = 6

Bài 2

Hai phép tính nào dưới đây có cùng kết quả?

Bài 2

Gợi ý đáp án:

Thực hiện phép tính có:

6 x 1 = 6

6 x 3 = 18

12 : 6 = 2

48 : 6 = 8

6 x 5 = 30

2 x 9 = 18

4 x 2 = 8

36 : 6 = 6

5 x 6 = 30

6 : 3 = 2

Vậy:

Bài 2

Luyện tập trang 29, 30 SGK Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Bài 1

Nêu các số còn thiếu:

Bài 1

Gợi ý đáp án:

Bài 1

Bài 2

Số?

Bài 2

Gợi ý đáp án:

Bài 2

Bài 3

Số?

a.

Thừa số

6

6

6

6

6

6

Thừa số

2

4

6

3

5

7

Tích

b.

Số bị chia

18

30

42

60

54

48

Số chia

6

6

6

6

6

6

Thương

3

Gợi ý đáp án:

a.

Thừa số

6

6

6

6

6

6

Thừa số

2

4

6

3

5

7

Tích

18

24

36

24

30

42

b.

Số bị chia

18

30

42

60

54

48

Số chia

6

6

6

6

6

6

Thương

3

5

7

10

9

8

Bài 4

Số

Bài 4

a. Mỗi bộ có……… chiếc bút chì màu

b. Số bút chì màu ở 4 hộp là :……… x ……….= ? ( chiếc)

Gợi ý đáp án:

a. Mỗi bộ có…6…… chiếc bút chì màu

b. Số bút chì màu ở 4 hộp là :…..6…. x …..4…..= 24( chiếc)

Bài 5

Một thanh gỗ dài 60 cm được cưa thành 6 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn gỗ đó dài bao nhiêu xăng ti mét?

Gợi ý đáp án:

Mỗi đoạn gỗ dài số xăng ti mét là:

6 x 6 = 36 (cm)

Đáp số: 36 cm

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!