Lớp 3

Toán 3 Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia

Giải Toán lớp 3 trang 39, 40, 41 sách Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, xem gợi ý giải các bài tập Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia của chủ đề Bảng nhân, bảng chia.

Giải SGK Toán 3 trang 39, 40, 41 Kết nối tri thức với cuộc sống tập 1 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa giúp các em củng cố kiến thức thật tốt. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo soạn giáo án cho học sinh của mình theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Toán 3 Bài 13: Tìm thành phần trong phép nhân, phép chia

Hoạt động trang 39, 40 SGK Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Bài 1

Tìm thừa số (theo mẫu)

Mẫu ? x 5 = 35

35 : 5 = 7

a) ? x 4 = 28

b) ? x 3 = 12

c) 6 x ? = 24

Gợi ý đáp án:

a) 7 x 4 = 28

b) 4 x 3 = 12

c) 6 x 4 = 24

Bài 2

Số?

Thừa số 8 ? 5 7 ?
Thừa số 4 6 ? ? 9
Tích 32 18 30 21 36

Gợi ý đáp án:

Thừa số 8 3 5 7 4
Thừa số 4 6 6 3 9
Tích 32 18 30 21 36

Bài 3

5 ca-bin chở tất cả 30 người. Biết rằng số người ở mỗi ca-bin như nhau. Hỏi mỗi ca-bin chở bao nhiêu người?

Gợi ý đáp án:

Số người mỗi ca-bin chở là:

30 : 5 = 6 (người)

Đáp số: 6 người

Hoạt động trang 41 SGK Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Bài 1

a) Tìm số bị chia (theo mẫu)

Mẫu: ? : 5 = 6

6 x 5 = 30

? : 6 = 7

? : 4 = 8

? : 3 = 6

b) Tìm số chia (theo mẫu)

Mẫu: 15 : ? = 3

15 : 3 = 5

24 : ? = 6

40 : ? = 5

28 : ? = 4

Gợi ý đáp án:

a)

? : 6 = 7

7 x 6 = 42

? : 4 = 8

8 x 4 = 32

? : 3 = 6

6 x 3 = 18

b)

24 : ? = 6

24 : 6 = 4

40 : ? = 5

40 : 5 = 8

28 : ? = 4

28 : 4 = 7

Bài 2

Số?

Số bị chia 50 ? 24 ? 45
Số chia 5 4 ? 7 ?
Thương 10 7 6 5 9

Gợi ý đáp án:

Số bị chia 50 28 24 35 45
Số chia 5 4 4 7 5
Thương 10 7 6 5 9

Luyện tập trang 41 SGK Toán lớp 3 Kết nối tri thức

Bài 1

Số?

Bài 1

Gợi ý đáp án:

Bài 1

Bài 2

Có 35 quả cam xếp vào các đĩa, mỗi đĩa 5 quả. Hỏi xếp được mấy đĩa cam như vậy?

Gợi ý đáp án:

Số đĩa cam xếp được là:

35 : 5 = 7 (đĩa)

Đáp số: 7 đĩa

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!