Lớp 7

Tin học 7 Bài 2: Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng

Giải bài tập SGK Tin học 7 trang 12, 13, 14, 15 sách Chân trời sáng tạo giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải các câu hỏi Bài 2: Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng của Chủ đề 1: Máy tính và cộng đồng.

Qua đó, các em sẽ biết cách trả lời toàn bộ các câu hỏi của bài 2 trong sách giáo khoa Tin học 7 Chân trời sáng tạo. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tin học lớp 7 cho học sinh của mình theo chương trình mới. Mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Tin học 7 Bài 2: Hệ điều hành và phần mềm ứng dụng

Khởi động SGK Tin học 7 bài 2

Theo em, cần cài đặt phần mềm nào để máy tính khởi động được? Tại sao?

Phần mềm ứng dụng

Trả lời:

Để máy tính hoạt động ta phải cài hệ điều hành (Ubuntu, Windows, …) và phần mềm ứng dụng.

Vì hệ điều hành có nhiệm vụ trực tiếp quản lí, điều khiển toàn bộ hoạt động của máy tính và đóng vai trò cầu nối trung gian trao đổi thông tin giữa người dùng với máy tính.

Khám phá SGK Tin học 7 bài 2

1. Hệ điều hành

Các ví dụ dưới đây thể hiện những chức năng nào của hệ điều hành (Windows 10)?

Trả lời:

Ví dụ 1: Quản lí, điều khiển các thiết bị phần cứng hoạt động nhịp nhàng, hiệu quả.

Ví dụ 2: Quản lí, điều khiển các tiến trình, cấp phát, thu hồi tài nguyên phục vụ các tiến trình.

Ví dụ 3: Quản lí, điều khiển các tiến trình (các phần mềm đang chạy trên máy tính), cấp phát, thu hồi tài nguyên (như CPU, bộ nhớ, …) phục vụ các tiến trình.

Ví dụ 4: Quản lí tài khoản người dùng, cung cấp môi trường trao đổi thông tin giữa người sử dụng và máy tính.

Ví dụ 5: Tổ chức lưu trữ, quản lí dữ liệu trong máy tính.

2. Phần mềm ứng dụng

Câu 1: Chỉ ra hệ điều hành, phần mềm ứng dụng trong các phần mềm dưới đây:

A. Windows 10.

B. iMindmap.

C. Linux.

D. MS Powerpoint.

E. iOS.

G. MS Word.

H. Scratch.

I. Zalo.

Trả lời:

– Hệ điều hành:

A. Windows 10.

C. Linux.

E. iOS.

– Phần mềm ứng dụng:

B. iMindmap.

D. MS Powerpoint.

G. MS Word.

H. Scratch.

I. Zalo.

Câu 2: Đặc điểm nào dưới đây thuộc về hệ điều hành, thuộc về phần mềm ứng dụng?

A. Phải được cài đặt thì máy tính mới có thể hoạt động được.

B. Cài đặt vào máy tính khi có nhu cầu sử dụng.

C. Trực tiếp quản lí, điều khiển thiết bị phần cứng.

D. Tương tác với phần cứng thông qua hệ điều hành.

E. Tạo môi trường để chạy phần mềm ứng dụng.

G. Chạy trong môi trường của hệ điều hành.

H. Tự động chạy khi bật máy tính.

I. Khởi động theo lệnh của người sử dụng.

K. Cung cấp công cụ hỗ trợ người dùng thực hiện công việc trên máy tính.

Trả lời:

– Đặc điểm thuộc về hệ điều hành:

A. Phải được cài đặt thì máy tính mới có thể hoạt động được.

C. Trực tiếp quản lí, điều khiển thiết bị phần cứng.

E. Tạo môi trường để chạy phần mềm ứng dụng.

H. Tự động chạy khi bật máy tính.

– Đặc điểm thuộc về phần mềm ứng dụng:

B. Cài đặt vào máy tính khi có nhu cầu sử dụng.

D. Tương tác với phần cứng thông qua hệ điều hành.

G. Chạy trong môi trường của hệ điều hành,

I. Khởi động theo lệnh của người sử dụng.

K. Cung cấp công cụ hỗ trợ người dùng thực hiện công việc trên máy tính.

Luyện tập SGK Tin học 7 bài 2

Luyện tập 1

Hệ điều hành có những chức năng nào sau đây?

A. Quản lí, điều khiển và cung cấp thông tin thiết bị phần cứng máy tính.

B. Tổ chức, lưu trữ, quản lí dữ liệu trên ổ đĩa.

C. Quản lí, điều khiển các chương trình đang chạy trên máy tính.

D. Tạo và chỉnh sửa nội dung tệp văn bản.

Trả lời:

Hệ điều hành có chức năng:

A. Quản lí, điều khiển và cung cấp thông tin thiết bị phần cứng máy tính.

B. Tổ chức, lưu trữ, quản lí dữ liệu trên ổ đĩa.

C. Quản lí, điều khiển các chương trình đang chạy trên máy tính.

Luyện tập 2

Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Phần mềm ứng dụng được cài đặt sau khi máy tính đã cài đặt hệ điều hành.

B. Hệ điều hành được tự động chạy khi bật máy tính.

C. Phần cứng máy tính có thể hoạt động được khi chưa có hệ điều hành.

D. Để máy tính hoạt động được thì phải cài đặt phần mềm ứng dụng.

E. Phần mềm ứng dụng giúp người dùng xử lí công việc trên máy tính.

G. Hệ điều hành đóng vai trò trung gian giữa phần cứng và phần mềm ứng dụng.

Trả lời:

Đáp án sai:

C. Phần cứng máy tính có thể hoạt động được khi chưa có hệ điều hành.

D. Để máy tính hoạt động được thì phải cài đặt phần mềm ứng dụng.

Vận dụng SGK Tin học 7 bài 2

Khi thực hiện chỉnh sửa văn bản bằng phần mềm MS Word, em gõ tổ hợp phím Ctrl +S để lưu lại, phần mềm nào thực hiện lưu trữ dữ liệu vào ổ đĩa?

Trả lời:

Khi thực hiện chỉnh sửa văn bản bằng phần mềm MS Word, gõ tổ hợp phím Ctrl +S để lưu lại, phần mềm Microsoft Word thực hiện lưu trữ dữ liệu vào ổ đĩa.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!