Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 8: Lesson Four

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Four: Phonics của Unit 8: I’m dancing with Dad trang 63 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 8: I’m dancing with Dad – Lesson Four lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 8: Lesson Four

Bài 1

Listen and point. Repeat. (Nghe và chỉ. Lặp lại.)

Trả lời:

  • drdrum (cái trống)
  • trtruck (xe tải)
  • crcrayon (bút màu sáp)

Bài 2

Listen and chant. (Nghe và đọc theo nhịp.)

Bài 2

A train and a truck. (Tàu hỏa và xe tải.)

A crab and a drum. (Con cua và cái trống.)

I draw with my crayons, (Tôi vẽ bằng cây bút sáp màu của tôi,)

And I have fun. (Và tôi thật vui.)

A girl in a dress, (Một cô gái mặc đầm.)

A bird in a tree. (Một con chim trên cây.)

Get your crayons, (Lấy bút sáp màu của bạn,)

And draw with me. (Và vẽ cùng với tôi.)

Bài 3

Read the chant again. Say the words with dr, tr and cr. (Đọc lại phần đọc theo nhịp. Nói các từ có dr, tr và cr.)

Bài 4

Listen to the sounds and write the words. (Nghe các âm sau và viết từ.)

Bài 4

Trả lời:

Bài 4

  • truck (xe tải)
  • drum (cái trống)
  • crayon (bút sáp màu)

Let’s talk!

Let’s talk! (Hãy nói!)

Let's talk!

I draw with my crayons. (Tôi vẽ bằng bút sáp màu của tôi.)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!