Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 5: Lesson Three

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Three: Song của Unit 5: Do you like yogurt? trang 40 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 5: Do you like yogurt? – Lesson Three lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 5: Lesson Three

Bài 1

Listen and point. Repeat. (Nghe và chỉ. Lặp lại.)

Bài 1

  • milk: sữa
  • juice: nước ép
  • water: nước

Bài 2

Listen and sing. (Nghe và hát.)

Bài 3

Sing and do. (Hát và diễn tả theo.)

Drink your milk

Drink your milk! (Hãy uống sữa của con đi!)

Eat your eggs and drink your milk, (Ăn trứng và uống sữa của con đi,)

Drink your milk, (Uống sữa,)

Drink your milk. (Uống sữa.)

Eat your eggs and drink your milk. (Ăn trứng và uống sữa của con đi.)

Don’t be late for school. (Đừng bị trễ học.)

Eat your bread and drink your juice, …(Ăn bánh mì và uống nước ép, …)

Here’s your water, here’s your bag, … (Đây là nước của con, đây là cặp của con, …)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!