Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 4: Lesson Five

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Five: Skills Time của Unit 4: I like Monkeys! trang 36 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Unit 4: I like Monkeys – Lesson Five lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 4: Lesson Five

Bài 1

Look at the picture. Talk about the animal. (Hãy nhìn vào bức tranh. Nói về con vật.)

Gợi ý trả lời:

Here’s an elephant. It’s big and gray. It has two big ears and a long nose.

(Đây là 1 con voi. Nó to và màu xám. Nó có 2 cái tai to và 1 cái mũi dài.)

Bài 2

Read and listen to the poem. (Đọc và nghe bài thơ.)

Bài 1

Saying “Hello!” (Nói “Xin chào!”)

I’m big and gray. I have two big ears. (Tôi to và có màu xám. Tôi có 2 cái tai to.)

I have a long, gray nose. Can you see it here? (Tôi có 1 cái mũi màu xám dài. Bạn có thể thấy nó tại đây?)

So what am I? Do you know? (Vậy tôi là ai? Bạn có biết không?)

I’m an elephant! I’m saying “Hello!” (Tôi là con voi! Tôi đang nói “Xin chào!”)

A big, gray elephant saying “Hello!” (Một con voi xám to lớn đang nói “Xin chào!”)

Bài 3

Read again. Write T (True) or F (False). (Đọc lại lần nữa. Viết T (Đúng) hoặc F (Sai).

1. The elephant is big. T

2. The elephant has two hands. _______

3. The elephant is black and white. _______

4. The elephant has a long nose. _______

Gợi ý trả lời:

1. T

2. F

3. F

4. T

1. T

The elephant is big. (Con voi to.)

F

2. The elephant has two hands. (Con voi có 2 bàn tay.)

3. F

The elephant is black and white. (Con voi có màu đen và trắng.)

4. T

The elephant has a long nose. (Con voi có cái mũi dài.)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!