Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Unit 19: Lesson 3

Giải Tiếng Anh lớp 3 Kết nối tri thức với cuộc sống – Global Success giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Lesson 3 Unit 19: Outdoor activities trang 62, 63 sách Tiếng Anh lớp 3 tập 2.

Soạn Unit 19: Lesson 3 Tiếng Anh lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Global Success 3 – Tập 2. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Unit 19: Lesson 3

Câu 1

Listen and repeat. (Nghe và nhắc lại)

pl play (v) chơi She’s playing volleyball. (Cô ấy đang chơi bóng chuyền.)
fl fly (v) bay He’s flying a kite. (Anh ấy đang thả diều)

Câu 2

Listen and circle. (Nghe và khoanh tròn)

1. Mai is __________.

a. flying a kite
b. playing volleyball
c. playing football

2. Minh is __________.

a. playing volleyball
b. flying a kite
c. flying a plane

Bài nghe:

1. Mai is playing volleyball.

(Mai đang chơi bóng chuyền.)

2. Minh is flying a kite.

(Minh đang thả diều.)

Trả lời:

1. b

2. b

Câu 3

Let’s chant. (Cùng đồng thanh nào)

Câu 3

Playing, playing, playing.
What’s she doing?
She’s playing volleyball.
She’s playing volleyball.

Flying, flying, flying.
What’s he doing?
He’s flying a kite.
He’s flying a kite.

Hướng dẫn dịch:

Chơi, chơi, chơi.
Cô ấy đang làm gì vậy?
Cô ấy đang chơi bóng chuyền.
Cô ấy đang chơi bóng chuyền.

Bay, bay, bay.
Anh ấy đang làm gì vậy?
Anh ấy đang thả diều.
Anh ấy đang thả diều.

Câu 4

Read and answer. (Đọc và trả lời)

Mai and her friends are in the park. They like sports and games. Mai’s cycling. Linh’s playing badminton. Nam’s flying a kite. Ben’s playing football with Minh. They have a lot of fun in the park.

1. Where are Mai and her friends?

2. What’s Mai doing?

3. What’s Nam doing?

4. What’s Ben doing?

Hướng dẫn dịch:

Mai và bạn của cô ấy đang ở trong công viên. Họ thích thể thao và trò chơi. Mai đang đạp xe. Linh đang chơi cầu lông. Nam đang thả diều. Ben đang chơi bóng với Minh. Họ có rất nhiều niềm vui trong công viên.

Trả lời:

1. Where are Mai and her friends? (Mai và các bạn của cô ấy đang ở đâu?)

They are in the park. (Họ đang ở công viên)

2. What’s Mai doing? (Mai đang làm gì?)

Mai’s cycling. (Mai đang đạp xe.)

3. What’s Nam doing? (Nam đang làm gì?)

Nam’s flying a kite. (Nam đang thả diều.)

4. What’s Ben doing? (Ben đang làm gì?)

Ben’s playing football with Minh. (Ben đang chơi bóng với Minh.)

Câu 5

Let’s write. (Cùng viết nào)

Lucy and Nam are my friends. They like ______. Lucy is _______. Nam is_____. I like _____ I’m _____. What are you doing?

Trả lời:

Lucy and Nam are my friends. They like sports and games. Lucy is playing volleyball. Nam is playing football. I like skipping. I’m skipping. What are you doing?

(Lucy và Nam là bạn của tôi. Họ thích thể thao và trò chơi. Lucy đang chơi bóng chuyền. Nam đang chơi bóng đá. Tôi thích nhảy dây. Tôi đang nhảy dây. Bạn đang làm gì đấy?)

Câu 6

Project. (Dự án)

Câu 6

Gợi ý:

– She’s skipping. (Cô ấy đang nhảy dây.)

– He’s skating. (Anh ấy đang trượt patin.)

– They’re playing football. (Họ đang chơi đá bóng.)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!