Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Stop And Check 4B

Giải Tiếng Anh lớp 3 Cánh diều – Explore Our World giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi trong Stop And Check 4B trang 146 sách Tiếng Anh lớp 3.

Soạn Stop And Check 4B Tiếng Anh lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Explore Our World 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt môn Tiếng Anh 3 Cánh diều. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Stop And Check 4B

Bài 1

Look. Listen and number. (Nhìn. Nghe và đánh số.)

Bài 1

Bài 2

Read and circle. (Đọc và khoanh tròn.)

 Bài 2

Trả lời:

I’m Antoni. I have two eyes, one nose, and one mouth. I have two arms and two legs. My hair is black. I can jump and run.

1. Antoni has two ___ .

a. eyes
b. mouth
c. nose

2. His hair is ___ .

a. yellow
b. black
c. white

3. He can ___ .

a. fly
b. jump
c. jump and run

Dịch:

Tôi là Antoni. Tôi có 2 con mắt, 1 cái mũi, và 1 cái miệng. Tôi có 2 cánh tay và 2 chân. Mái tóc của tôi màu đen. Tôi có thể nhảy và chạy.

1. Antoni có 2 ___ .

a. con mắt
b. cái miệng
c. cái mũi

2. Tóc của anh ấy ___ .

a. màu vàng
b. màu đen
c. màu trắng

3. Anh ấy có thể ___ .

a. bay
b. nhảy
c. nhảy và chạy

Bài 3

Look. Listen and number. (Nhìn. Nghe và đánh số.)

Bài 3

Bài 4

Write about you. (Viết về bạn.)

My favorite food is ____ .

I like ___, too.

I don’t like ___ .

Trả lời:

My favorite food is the fruit.

I like bread, too

I don’t like fish.

Dịch:

Đồ ăn yêu thích của tôi là trái cây.

Tôi cũng thích bánh mì nữa.

Tôi không thích cá.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!