Lớp 3

Tiếng Anh lớp 3 Fluency Time! 1: Lesson Two

Giải Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo – Family and Friends giúp các em học sinh lớp 3 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi Lesson Two: CLIL – Art của Fluency Time! 1 trang 31 sách Tiếng Anh lớp 3 Chân trời sáng tạo.

Soạn Fluency Time! 1 – Lesson Two lớp 3 bám sát theo chương trình SGK Family and Friends 3. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 3. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh lớp 3 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của THPT Nguyễn Đình Chiểu nhé:

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 3 Fluency Time! 1: Lesson Two

Bài 1

Listen and point. Repeat. (Nghe và chỉ. Lặp lại.)

Bài 1

  • paint: sơn, tô
  • light blue: xanh nhạt
  • dark blue: xanh đậm
  • black: màu đen
  • white: màu xanh

Bài 2

Listen and read. (Nghe và đọc.)

Bài 2

Mixing colors! (Trộn tất cả màu lại với nhau!)

Mix blue paint and yellow paint. (Trộn sơn xanh và sơn vàng lại với nhau.)

Now it’s green. (Bây giờ cho ra màu xanh lá.)

Mix red paint and yellow paint. (Trộn sơn đỏ và sơn vàng lại với nhau.)

Now it’s orange. (Bây giờ cho ra màu cam.)

This is blue paint. Add white paint. (Đây là sơn xanh. Và sơn trắng.)

Now it’s light blue. (Bây giờ cho ra màu xanh nhạt.)

This is blue paint. Add black paint. (Đây là sơn xanh. Và sơn đen.)

Now it’s dark blue. (Bây giờ cho ra màu xanh đậm.)

Bài 3

Read again and complete. (Đọc lại lần nữa và hoàn thành.)

Bài 3

Gợi ý trả lời:

1. blue + yellow = green

(xanh + vàng = xanh lá)

2. blue + white = light blue

(xanh + trắng = xanh nhạt)

3. red + yellow = orange

(đỏ + vàng = cam)

4. blue + black = dark blue

(xanh + đen = xanh đậm)

Bài 4

What things are light blue and dark blue? Draw and color a picture of the things. (Những vật gì màu xanh nhạt và xanh đậm? Vẽ và tô màu bức tranh về những vật đó.)

Gợi ý trả lời:

– The things are light blue: the sky, flowers…

(Những vật có màu xanh nhạt: bầu trời, hoa …)

– The things are dark blue: clothes, ink…

(Những vật có màu xanh đậm: quần áo, mực …)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!