Lớp 8

Tiếng Anh 8 Unit 7: A Closer Look 2

Tiếng Anh 8 Unit 7 A Closer Look 2 giúp các em học sinh lớp 8 trả lời các câu hỏi tiếng Anh từ phần 1-6 trang 9, 10 SGK Tập 2 để chuẩn bị bài Pollution trước khi đến lớp.

Soạn A Closer Look 2 Unit 7 lớp 8 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh lớp 8 mới. Thông qua bài soạn này giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 8. Vậy sau đây là nội dung chi tiết giải bài tập A Closer Look 2 Unit 7 lớp 8 mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 8 Unit 7: A Closer Look 2

Câu 1

Put the verbs in the brackets into the correct form. (Đặt những động từ trong ngoặc đơn vào đúng hình thức.)

Đáp án:

1. recycle; will help 2. won’t dump; fines 3. travel; will be
4. will save; don’t waste 5. use; will have

Hướng dẫn dịch:

1- Nếu chúng ta tái chế nhiều hơn; chúng ta sẽ giúp Trái đất.

2 – Những nhà máy sẽ không xả chất thải vào sông nếu chính phủ phạt họ rất nặng.

3 – Nếu người ta đi làm bằng xe buýt, sẽ ít có khí thải xe hơi hơn.

4 – Chúng ta sẽ cứu hàng ngàn cây nếu chúng ta không lãng phí giấy.

5 – Nếu chúng ta sử dụng nước cẩn thận, ngày càng có nhiều người có nước sạch.

Câu 2

Combine each pair of sentences to make a conditional sentence type 1. (Kết hợp những cặp câu để làm thành câu điều kiện loại 1)

Đáp án:

1. Students will be aware of protecting the environment if teachers teach environmental issues at school.

2. When light pollution happens, animals will change their behaviour patterns.

3. The levels of radioactive pollution will decrease if we switch from nuclear power to renewable energy resources.

4. If the water temperature increases, some aquatic creatures will be unable to reproduce.

5. People will get more disease if the water is contaminated.

Hướng dẫn dịch:

1 – Học sinh sẽ nhận thức việc bảo vệ môi trường nếu giáo viên dạy những vấn đề môi trường ở trường.

2 – Khi ô nhiễm ánh sáng xảy ra sẽ thay đổi kiểu ứng xử của chúng.

3 – Mức độ ô nhiễm phóng xạ sẽ giảm nếu chúng ta thay năng lượng hạt nhân bằng nguồn năng lượng tái sinh.

4 – Nếu nhiệt độ nước tăng, vài sinh vật dưới nước sẽ không thể sinh sản.

5 – Người ta bị bệnh càng nhiều nếu nước bị nhiễm độc.

Câu 3

Match if clause in A with a suitable main clause in B. (Nối mệnh đề if trong phần A với mệnh đề chính trong phần B.)

Đáp án

1 – b – If I were you, I would look for a new place to live. (Nếu tôi là bạn, tôi sẽ tìm một nơi mới để sống.)

2 – c – If Lan wasn’t ill, she would join our tree planting activity. (Nếu Lan không bị bệnh, cô ấy sẽ tham gia hoạt động trồng cây của chúng ta.)

3 – d – If there were fewer cars on the road, there would be less pollution. (Nếu có ít xe hơi trên đường, sẽ có ít ô nhiễm.)

4 – e – If people really cared about environment, they wouldn’t dump waste into the lake. (Nếu người ta thật sự quan tâm về môi trường, họ sẽ không thải chất thải vào hồ.)

5 – a – If there was no fresh water in the world, what would happen? (Nếu không có nước sạch trên thế giới, điều gì sẽ xảy ra?)

Câu 4

Put the verbs in brackets into the correct form. (Đặt những động từ ngoặc đơn thành hình thức đúng.)

Đáp án:

1. were; would… do 2. exercised; would be
3. had; would build 4. tidied; wouldn’t be
5. was/were; would grow

Hướng dẫn dịch:

1 – Nếu bạn là tổng thống, bạn sẽ làm gì để giúp môi trường?

2 – Họ bị bệnh rất thường xuyên. Nếu họ luyện tập nhiều hơn, họ sẽ khỏe mạnh hơn.

3 – Nếu tôi có 1 triệu đô la Mỹ, tôi sẽ xây thêm công viên trong thành phố chúng ta.

4 – Mẹ Ngọc không vui. Nếu Ngọc dọn dẹp phòng cô ấy mỗi ngày, mẹ cô ấy sẽ không bực bội như vậy.

5 – Không có một khu vườn ở nhà chúng tôi. Nếu có, chúng tôi sẽ trồng rau.

Câu 5

Write a conditional sentence type 2 for each situation. (Viết loại câu điều kiện loại 2 cho mỗi tình huống, như trong ví dụ.)

Đáp án:

1. If people didn’t rubbish in the street, it would look attractive.

2. If there weren’t so many billboards in our city, people could enjoy the view.

3. If there wasn’t so much light in the city at night, we could see the stars clearly.

4. If we didn’t turn on the heater all the time, we wouldn’t have to pay three million dong for electricity a month.

5. If the karaoke bar doesn’t make so much noise almost every night, the residents wouldn’t complain to its owner.

6. She wouldn’t have a headache after work every day if she didn’t work in a noisy office.

Hướng dẫn dịch:

1 – Nếu người ta không xả rác trên đường, nó sẽ trông thu hút hơn.

2 – Nếu không có quá nhiều bảng hiệu trên đường phố, người ta có thể tận hưởng được quang cảnh.

3 – Nếu không có quá nhiều ánh sáng trong thành phố vào ban đêm, chúng ta có thể thấy những ngôi sao thật rõ.

4 – Nếu chúng ta không bật máy điều hòa suốt ngày, chúng ta sẽ không trả 3 triệu đồng cho tiền điện một tháng.

5 – Nếu quán karaoke không gây nhiều tiếng ồn mỗi đêm, người dân sẽ không than phiền chủ của nó.

6 – Cô ấy sẽ không bị đau đầu sau khi làm việc mỗi ngày nếu cô ấy không làm việc ở một văn phòng ồn ào.

Câu 6

Chain Game: Trò chơi nối kết

Hướng dẫn dịch:

Làm việc theo nhóm. Học sinh A bắt đầu với câu điều kiện loại 1 hoặc loại 2. Học sinh B sử dụng câu cuối của học sinh a để bắt đầu câu của anh ấy. Học sinh c làm tương tự. Tiếp tục trò chơi cho đến khi giao viên bảo ngừng.

A: If each person plats a tree, there will be a lot of trees.

Nếu mỗi người trồng 1 cái cây, sẽ có nhiều cây.

B: If there are a lot of trees, the air will be cleaner.

Nếu có nhiều cây, không khí sẽ sạch hơn.

C: If the air is cleaner, fewer people will be ill.

Nếu không khí sạch hơn, sẽ ít người bị bệnh.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!