Lớp 7

Tiếng Anh 7 Unit 9: A Closer Look 2

Tiếng Anh 7 Unit 9: A Closer Look 2 giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi trang 95, 96 Tiếng Anh 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Unit 9: Festivals around the world trước khi đến lớp.

Soạn A Closer Look 2 Unit 9 lớp 7 bám sát theo chương trình SGK Global Success 7 – Tập 2. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 7. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh 7 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 9: A Closer Look 2

Bài 1

Fill in each blank with a correct auxiliary verb or modal verb. (Điền vào mỗi chỗ trống với một động từ bổ trợ hoặc động từ bổ sung đúng.)

1. _______ they hold the festival in Ha Noi every year?

2. _______ he visit Hoi An last year?

3. _______ they performing folk dances?

4. A: _______ you make banh chung? – B: Yes, I can.

5. _______ your brother usually come back home at Tet?

Lời giải:

1. Do
2. Did
3. Are
4. Can
5. Does

Hướng dẫn dịch:

1. Họ có tổ chức lễ hội ở Hà Nội hàng năm không?

2. Anh ấy có đến thăm Hội An vào năm ngoái không?

3. Họ có đang biểu diễn các điệu múa dân gian không?

4. A: Bạn có thể làm bánh chưng không? – B: Vâng, tôi có thể.

5. Anh trai bạn có thường về quê vào dịp Tết không?

Bài 2

Change the sentences into Yes/ No questions. (Thay đổi các câu thành câu hỏi Có / Không.)

1. My mother can make a costume for me.

2. She will bake a birthday cake for him.

3. The dragon dances are interesting.

4. The Rio Carnival takes place every year in Brazil.

5. They saw a fireworks display on New Year’s Eve.

Lời giải:

1. Can your mother make a costume for you?

2. Will she bake a birthday cake for him?

3. Are the dragon dances interesting?

4. Does The Rio Carnival take place every year in Brazil?

5. Did they see a fireworks display on New Year’s Eve?

Hướng dẫn dịch:

A. Câu ban đầu

1. Mẹ tôi có thể may một bộ trang phục cho tôi.

2. Cô ấy sẽ nướng bánh sinh nhật cho anh ấy.

3. Những điệu múa rồng thật thú vị.

4. Lễ hội Rio Carnival diễn ra hàng năm ở Brazil.

5. Họ đã xem một màn bắn pháo hoa vào đêm giao thừa.

B. Câu hỏi

1. Mẹ bạn có thể may trang phục cho bạn không?

2. Cô ấy sẽ nướng bánh sinh nhật cho anh ấy chứ?

3. Những điệu múa rồng có thú vị không?

4. Lễ hội hóa trang Rio có diễn ra hàng năm ở Brazil không?

5. Họ có nhìn thấy một màn bắn pháo hoa vào đêm giao thừa không?

Bài 3

Match the questions in column A with their answers in column B. (Ghép các câu hỏi ở cột A với câu trả lời của chúng ở cột B)

Bài 3

Lời giải:

1. c
2. a
3. e
4. b
5. d

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn sẽ giúp tôi chụp ảnh chứ? – Được.

2. Cậu ấy đang tô trứng Phục sinh à? – Đúng vậy.

3. Họ ăn kẹo táo vào Halloween phải không? – Đúng.

4. Bạn có hào hứng về kỳ nghỉ không? – Không, tôi không.

5. Cô ấy có thể biểu diễn điệu múa dân gian Hà Lan không? – Không, cô ấy không thể.

Bài 4

Mark is talking to Trang about the Mid-Autumn Festival. Fill in the blanks with Trang’s answers below. (Mark đang nói chuyện với Trang về Tết Trung thu. Điền vào chỗ trống với câu trả lời của Trang dưới đây.)

Bài 4

Lời giải:

1. b
2. e
3. a
4. c
5. d

Hướng dẫn dịch:

Mark: Bạn có tổ chức Tết Trung thu vào tháng 12 không?

Trang: Không, chúng tôi tổ chức vào giữa tháng 8 âm lịch.

Mark: Bạn có ăn bánh trung thu ở lễ hội không?

Trang: Có, chúng tôi có. Chúng tôi cũng có một số trái cây mùa thu.

Mark: Bạn có làm đèn lồng ở lễ hội không?

Trang: Có g, chúng tôi có. Chúng tôi cũng xem múa lân.

Mark: Bạn có thích lễ hội không?

Trang: Có, tôi có. Đó là một trong những lễ hội yêu thích của tôi.

Mark: Tôi có thể tham gia lễ hội với bạn vào tháng tới được không?

Trang: Được. Chỉ cần qua nhà tôi vào đêm liên hoan.

Bài 5

Work in groups. One student thinks of a festival he / she likes. Other students ask Yes/ No questions to find out what the festival is. (Làm việc nhóm. Một học sinh nghĩ về một lễ hội mà anh / cô ấy thích. Các học sinh khác đặt câu hỏi Có / Không để tìm hiểu lễ hội là gì.)

Gợi ý:

A: Do many countries celebrate the festival?

B: Yes, they do.

C: Do children like the festival?

B: Yes, they do.

A: Do they paint eggs?

B: Yes, they do.

C: Is it Easter?

B: Yes, it is.

Hướng dẫn dịch:

A: Có nhiều quốc gia tổ chức lễ hội không?

B: Có.

C: Trẻ em có thích lễ hội không?

B: Có.

A: Họ có vẽ những quả trứng không?

B: Có.

C: Có phải là Lễ Phục sinh không?

B: Đúng vậy.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!