Lớp 7

Tiếng Anh 7 Unit 9: A Closer Look 1

Tiếng Anh 7 Unit 9: A Closer Look 1 giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi trang 94 Tiếng Anh 7 sách Kết nối tri thức với cuộc sống bài Unit 9: Festivals around the world trước khi đến lớp.

Soạn A Closer Look 1 Unit 9 lớp 7 bám sát theo chương trình SGK Global Success 7 – Tập 2. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững kiến thức để học tốt tiếng Anh 7. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh 7 theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 9: A Closer Look 1

Bài 1

Write under each picture a festival name from the box. (Viết dưới mỗi bức tranh một tên lễ hội từ hộp)

Bài 1

Lời giải:

1. Halloween (Lễ hội hoá trang)

2. Christmas (Giáng sinh)

3. Mid-autumn festival (Trung thu)

4. Cannes Film Festival (Liên hoan phim Cannes)

5. Easter (Lễ phục sinh)

6. Thanksgiving (Lễ Tạ ơn)

Bài 2

Complete the table below with the phrases from the box. (Hoàn thành bảng dưới đây với các cụm từ trong hộp)

Bài 2

Lời giải:

1. Easter (Lễ phục sinh)

– Food: chocolate eggs (trứng sô cô la)

– Activity: painting eggs (vẽ, tô trứng)

2. Halloween (Lễ hội hoá trang)

– Food: candy apples (kẹo táo)

– Activity: carving pumpkins (khắc bí ngô)

3. Mid-Autum festival (Trung thu)

– Food: moon cakes (bánh trung thu)

– Activity: performing a lion dance (biểu diễn múa lân)

4. Thanksgiving (Lễ Tạ ơn)

– Food: turkey (gà tây)

– Activity: having a feast (ăn tiệc)

Bài 3

Fill in each blank with a word or phrase from the box. (Điền vào mỗi chỗ trống với một từ hoặc cụm từ trong hộp)

1. At _______, people give gifts to each other.

2. My children love _______ at Easter.

3. How many _______do you need for the Halloween party?

4. At the _______, there are many interesting films.

5. Performing lion dances is one of the activities at the_______.

6. Bill’s mum is cooking a _______ for Thanksgiving.

Bài 3

Lời giải:

1. Christmas
2. painting eggs
3. candy apples
4. Cannes Film Festival
5. Mid-Autumn Festival
6. turkey

Hướng dẫn dịch:

1. Vào lễ Giáng sinh, mọi người tặng quà cho nhau.

2. Các con tôi thích vẽ những quả trứng vào lễ Phục sinh.

3. Bạn cần bao nhiêu quả táo kẹo cho bữa tiệc Halloween?

4. Tại Liên hoan phim Cannes, có rất nhiều bộ phim hấp dẫn.

5. Biểu diễn múa lân là một trong những hoạt động vào dịp Tết Trung thu.

6. Mẹ của Bill đang nấu một con gà tây cho Lễ Tạ ơn.

Bài 4

Listen and repeat. Then underline the stressed syllable in each word. (Lắng nghe và lặp lại. Sau đó gạch dưới âm tiết được nhấn trọng âm trong mỗi từ)

Bài nghe:

Nội dung bài nghe:

Bài 4

Lời giải:

– Nouns and adjectives: costumes, fireworks, turkey, happy

– Verbs: enjoy, decide, discuss, prepare

Bài 5

Listen and repeat the sentences. Underline the stressed syllables in the bold words. (Nghe và lặp lại các câu. Gạch chân các âm tiết được nhấn mạnh trong các từ in đậm.)

Bài nghe:

Lời giải:

1. We’re going to at an Easter rty at Nick’s house.

2. The cers will per traditional dances at the festival.

3. At Christmas, people usually buy sents for their family.

4. Did you go to the Da Lat er Festival with your rents?

5. My aunt is ver and tient.

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi sẽ tham dự một bữa tiệc Phục sinh tại nhà của Nick.

2. Các vũ công sẽ biểu diễn các điệu múa truyền thống tại lễ hội.

3. Vào dịp Giáng sinh, mọi người thường mua quà cho gia đình của họ.

4. Bạn có đi chơi Festival Hoa Đà Lạt với bố mẹ không?

5. Dì của tôi là người khéo léo và kiên nhẫn.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!