Lớp 7

Tiếng Anh 7 Unit 6: Từ vựng

Tiếng Anh 7 Unit 6: Từ vựng tổng hợp toàn bộ từ mới tiếng Anh quan trọng xuất hiện trong bài Unit 6: I really like electronic music sách Cánh diều, giúp các em học sinh lớp 7 chuẩn bị bài học trước khi tới lớp thật tốt.

Soạn Từ vựng Unit 6 lớp 7 bám sát theo chương trình SGK Tiếng Anh 7 – Explorer English bao gồm từ mới, phiên âm và nghĩa của từ, từ loại. Thông qua đó, giúp các em học sinh lớp 7 nhanh chóng nắm vững được kiến thức Tiếng Anh 7. Vậy sau đây là trọn bộ từ vựng Unit 6 lớp 7 sách Cánh diều, mời các bạn cùng theo dõi nhé.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 6: Từ vựng

Từ vựng Unit 6 Tiếng Anh 7

Từ vựng

Từ loại

Phiên âm

Nghĩa

Hip hop

Danh từ

/ˈhɪp.hɑːp/

Nhạc hip hop

Rap

Danh từ

/ræp/

Nhạc rap

Pop

Danh từ

/pɑːp/

Nhạc pop

Classical

Tính từ

/ˈklæs.ɪ.kəl/

Cổ điển

Rock

Danh từ

/rɑːk/

Nhạc rock

Electronic

Tính từ

/iˌlekˈtrɑː.nɪk/

Điện tử

Awesome

Tính từ

/ˈɑː.səm/

Tuyệt vời

Terrible

Tính từ

/ˈter.ə.bəl/

Tồi tệ

Profoundly

Tính từ

/prəˈfaʊnd.li/

Cực kì

Deaf

Tính từ

/def/

Điếc, không thể nghe được

Problem

Danh từ

/ˈprɑː.bləm/

Vấn đề

Realize

Động từ

/ˈriː.ə.laɪz/

Nhận ra

Well-known

Tính từ

/ˌwel ˈnoʊn/

Nổi tiếng

Orchestras

Danh từ

/ˈɔːr.kə.strə/

Dàn nhạc

Collector

Danh từ

/kəˈlek.tɚ/

Người sưu tầm

Collection

Danh từ

/kəˈlek.ʃən/

Bộ sưu tập

Instrument

Danh từ

/ˈɪn.strə.mənt/

Dụng cụ âm nhạc

Musician

Danh từ

/mjuːˈzɪʃ.ən/

Nhạc sĩ

Percussion

Danh từ

/pɚˈkʌʃ.ən/

Bộ nhạc cụ gõ

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!