Lớp 7

Tiếng Anh 7 Unit 6: Language Focus 1

Tiếng Anh 7 Unit 6: Language Focus 1 giúp các em học sinh lớp 7 tham khảo, nhanh chóng trả lời các câu hỏi tiếng Anh trang 71 sách Chân trời sáng tạo bài Unit 6: Survival trước khi đến lớp.

Soạn Anh 7 Unit 6 Language Focus 1 bám sát theo chương trình SGK Friends Plus Student Book. Thông qua đó, giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 7. Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Tiếng Anh 7 cho học sinh theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 6: Language Focus 1

Bài 1

Match 1-5 with a-e to make sentences. Then match the sentences with the people in the text on page 70. (Nối 1-5 với a-e để tạo thành câu. Sau đó, nối các câu với những người trong văn bản ở trang 70.)

Bài 1

Trả lời:

1. c

2. a

3. e

4. b

5. d

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu cô ấy thay đổi thói quen ăn uống, cô ấy sẽ đi được một chặng đường dài.

2. Anh ấy sẽ không tiến xa nếu anh ấy không chấp nhận bất kỳ rủi ro nào.

3. Nếu cô ấy không làm điều gì ngu ngốc, cô ấy sẽ làm rất tốt.

4. Anh ấy sẽ cần phải làm việc chăm chỉ nếu anh ấy muốn tồn tại.

5. Ai sẽ cần may mắn nếu muốn đi đến cùng?

Bài 2

Complete the Rules with ‘action’ or ‘result’. (Hoàn thành các Quy tắc bằng ‘action’ hoặc ‘result’.)

Bài 2

Trả lời:

2. action

3. result

4. action

Hướng dẫn dịch:

1. Ta dùng điều kiện loại I để nói về một hành động và kết quả của hành động đó trong tương lai.

2. Ta miêu tả hành động với: if + hiện tại đơn.

3. Ra miêu tả kết quả với: will + Vinf.

4. Câu có thể bắt đầu với hành động hoặc kết quả.

Bài 3

Choose the correct words. (Chọn các từ đúng)

1. I use / ‘ll use my phone to get directions if I get lost.

2. If you take / ‘ll take warm clothes, you won’t get cold.

3. If we find mushrooms on our walk, we don’t pick / won’t pick them.

4. Will you pick apples if you find / will find any on your walk?

5. What will / does the team leader say if we get / will get lost?

6. If he drinks / ‘ll drink that dirty water he is / ‘ll be ill.

Trả lời:

1. I’ll use my phone to get directions if I get lost.

2. If you take warm clothes, you won’t get cold.

3. If we find mushrooms on our walk, we won’t pick them.

4. Will you pick apples if you find any on your walk?

5. What will the team leader say if we get lost?

6. If he drinks that dirty water he ‘ll be ill.

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi sẽ sử dụng điện thoại của mình để chỉ đường nếu tôi bị lạc.

2. Nếu bạn lấy quần áo ấm, bạn sẽ không bị lạnh.

3. Nếu chúng tôi tìm thấy nấm trên đường đi của mình, chúng tôi sẽ không hái chúng.

4. Bạn sẽ hái táo nếu bạn tìm thấy bất kỳ quả táo nào trên đường đi bộ của bạn?

5. Trưởng nhóm sẽ nói gì nếu chúng tôi bị lạc?

6. Nếu anh ta uống thứ nước bẩn đó, anh ta sẽ bị ốm.

Bài 4

Order the words to make questions. (Sắp xếp các từ để đặt câu hỏi.)

1. if / is / you / Will / on Saturday / go out / sunny / it /?

2. you / stay / rains / at home / it / tonight / Will / if / ?

3. will / early / if / your homework / you / What / do / finish / you /?

4. get / your parents / a bad school report / if / be / you / Will / angry /?

5. will / you / money / get / What / buy / for your birthday / if /you /?

Trả lời:

1. Will you go out if it is sunny on Saturday?

2. Will you stay at home tonight if it rains?

3. What will you do if you finish your homework early?

4. Will your parents be angry if you get a bad school report?

5. What will you buy for your birthday if you get money?

Hướng dẫn dịch:

1. Bạn sẽ đi chơi nếu trời nắng vào thứ bảy?

2. Bạn sẽ ở nhà tối nay nếu trời mưa?

3. Bạn sẽ làm gì nếu hoàn thành bài tập về nhà sớm?

4. Cha mẹ của bạn sẽ tức giận nếu bạn nhận được một báo cáo tồi tệ của trường?

5. Bạn sẽ mua gì cho ngày sinh nhật nếu bạn nhận được tiền?

Bài 5

Look at the picture and match 1-5 with a-e to make sentences. (Nhìn vào hình và nối 1-5 với a-e để tạo thành câu)

Bài 5

Trả lời:

1. c

2. e

3. a

4. d

5. b

Hướng dẫn dịch:

1. Nếu cô ấy mang theo điện thoại, nó sẽ không hoạt động.

2. Nếu cô ấy mang nước đến, cô ấy sẽ không khát.

3. Nếu cô ấy mang dép, côn trùng sẽ cắn chân cô ấy.

4. Nếu cô ấy mang theo quần áo ấm, cô ấy sẽ quá nóng.

5. Nếu cô ấy ăn trái cây mà cô ấy không biết, cô ấy sẽ bị ốm.

Bài 6

Read the Study Strategy. Work in pairs. Ask and answer the questions in exercise 4. Give some details. (Đọc Chiến lược Nghiên cứu. Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi trong bài tập 4. Cho biết một số chi tiết)

Bài 6

Trả lời:

– Will you go out if it’s sunny on Saturday?

– Yes, I will. I’ll go to the park. What about you?

– If it’s sunny, I’ll go to the beach.

Hướng dẫn dịch:

– Bạn có đi ra ngoài nếu trời nắng vào thứ Bảy không?

– Vâng tôi sẽ. Tôi sẽ đi đến công viên. Còn bạn thì sao?

– Nếu trời nắng, tôi sẽ đi biển.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!