Lớp 7

Tiếng Anh 7 Unit 4: Language Focus

Tiếng Anh 7 Unit 4 Language Focus giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C, D, E trang 40, 41 sách Cánh diều bài What is the coldest place on earth trước khi đến lớp.

Soạn Language Focus Unit 4 lớp 7 trang 40, 41 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 4 Language Focus, mời các bạn cùng đón đọc.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 4: Language Focus

Câu A

Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue (Nghe và đọc. Sau đó lặp lại cuộc trò chuyện và thay thế các từ bằng màu xanh lam)

HS tự thực hiện

Câu B

Practice with a partner. Replace any words to make your own conversation. (Luyện tập với một người bạn. Thay thế bất kỳ từ nào để tạo cuộc trò chuyện của riêng em)

Gợi ý đáp án

1. A: Let’s play badminton after school

B: I can’t. I’ve got a Literature test. It’s my most difficult class

2. A: Let’s me help!. Let’s see. Who is the author of the exerpt “My mother”? (Tác giả đoạn trích “Mẹ tôi” là ai?)

B: Oh, dont’t worry about it. I …..

3. A: Ok, so what’s the the poetic form the author uses to write Nam Quoc Son Ha? (Thể thơ tác giả dùng để viết Nam quốc Sơn Hà là gì?)

B: But Maya, this isn’t the hard part.

4. A: What’s the hard part, then?

B: Being alone to study. (Ở một mình để học)

HS tự thực hiện

Câu C

Complete the sentences. Use the correct form of the words in parentheses (Hoàn thành các câu. Sử dụng dạng đúng của từ trong ngoặc đơn)

Gợi ý đáp án

1. Vatican City is the smallest country in the world. It’s only 0,44 km2 and has less than 850 people.

2. Some of the worst storms in the world happen in India.

3. Some people think that Atenas, Costa Rica, has the best weather in the world.

4. Many say that Paris the most beautiful in the world

5. In 2014, Misao Okawa from Japan was the oldest living person. She was 116 years old.

6. The anaconda is the largest snake in the world.

Câu D

Complete the sentences. Use the correct form of the words in the box. Then listen and check your answer. (Hoàn thành các câu. Sử dụng hình thức chính xác của các từ trong hộp. Sau đó, lắng nghe và kiểm tra câu trả lời của bạn.)

small heavy dangerous fast

Gợi ý đáp án

1. The blue whales is the heaviest animal in the world

2. The inland taipan is the most dangerous snake in the world

3. The falcon is the fastest bird in the world

4. The pygmy marmoset is the smallest monkey in the world

E. Work in group. Use the words in the box to talk about thing you know about.

Gợi ý đáp án

– The biggest city in my country is Nghe An.

– The smallest city in my country is Bac Ninh.

– The longest river in my country is Dong Nai river.

– The hottest month in my country is July.

– The coldest place in my country is Ha Giang.

– The wettest month in my country is March.

– The highest building in my country is The Land mark 81.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!