Lớp 7

Tiếng Anh 7 Unit 3: Language Focus

Tiếng Anh 7 Unit 3 Language Focus giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C, D, E trang 30, 31 sách Cánh diều bài I bought new shoes trước khi đến lớp.

Soạn Language Focus Unit 3 lớp 7 trang 30, 31 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 3: Language Focus, mời các bạn cùng đón đọc.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 3: Language Focus

Giải I bought new shoes trang 30, 31

Câu A

Listen and read. Then repeat the conversation and replace the words in blue (Lắng nghe và đọc. Sau đó lặp lại cuộc hội thoại và thay thế các từ màu xanh lam)

HS tự thực hiện

Câu B

Practice with a partner. Replace any words to make your own conversation. (Thực hành với bạn cùng bàn. Thay thế bất kì từ nào để tạo cuộc trò chuyện của riêng em)

Gợi ý đáp án

1. A: Are you ready, Rose?

No! I don’t have anything to wear to the birthday party?

2. A: But you went shopping yesterday

b: Yeah, and I bought new shoes

3. A: Ok, great. Do you have a dress?

B: Yes, my sister gave me her blink dress lask week

4. A: So, what’s wrong?

B: I think my outfit is quite nice

Câu C

Complete the sentences. Use last or ago. Then answer the questions.

Gợi ý đáp án

Ben, Maria, and Sue went to a party (1) last night L Ben wore a cool T-shirt, back pants, and a new jacket. He bought his jacket a week (2) ago at the mail. He got his T-shirt (3) last summer and the pants a year (4) ago . Maria wore a white top and a new red skirt. She gọt the top (5) last month. Her skirt was expensive. His aunt bought it for him this week (6) ago . Sue wore a beautiful new dress. She bought it online two days (7) ago just in time for the party.

1. When did Ben buy his jacket? He bought it a week ago

2. Did Mana get he skirt lat week? Yes, she did

3. Did Sue get her dress recently? Yes, she did

Câu D

Complete the conversation. Write the correct form of the verbs and time expression with last or ago. Then listen and check your answers. (Hoàn thành đoạn hội thoại. Viết dạng đúng của các động từ và biểu thức thời gian với last hoặc ago. Sau đó lắng nghe và kiểm tra câu trả lời của em)

Gợi ý đáp án

Paula: Dad, I need new clothes for school

Dad: But you already have so many clothes. What about that blue dress you have?

Paula: Dad, I (1) bought that dress (2) two years ago. It’s too small now

Dad: Okay, how about this green blouse?

Paula: Mom (3) gave to me (4) last summer but tore it (5) a week ago

Dad: All right. Let’s go shopping this weekend.

Câu E

Play a chain game. Work in group. Name the last item of clothing you bought and when you bought it. Your group members continue the chain. (Chơi trò chơi dây chuyền. Làm việc theo nhóm. Kể tên món quần áo em đã mua và khi em mua nó. Các thành viên trong nhóm tiếp tục chuỗi)

HS tự thực hiện

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!