Lớp 7

Tiếng Anh 7 Unit 2: The Real World

Tiếng Anh 7 Unit 2 The Real World giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C trang 22 sách Cánh diều bài What does she look like trước khi đến lớp.

Soạn The Real World Unit 2 lớp 7 trang 22 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 2: The Real World, mời các bạn cùng đón đọc.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 2: The Real World

Tan Le is a National Geographic Explorer. She wants to help learn more about how they brains work. Her device, the Emotiv Insight, helps people to have better, healthier lives.

(Tạm dịch: Tan Le là nhà khám phá địa lý quốc gia. Cô ấy muốn giúp tìm hiểu thêm về cách hoạt động của bộ não. Thiết bị của cô Emotiv Insight, giúp mọi người có cuộc sống tốt hơn, khỏe mạnh hơn.)

Câu A

Work with a partner. Read the information above. Look at the photos. What do you think Tan Le’s device does? (Làm việc cùng với bạn. Đọc thông tin phía trên. Nhìn vào bức ảnh. Em nghĩ thiết bị của Tan Le làm được gì?)

Gợi ý đáp án

Tan Le’s device to check the brain

Câu B

Listen. Circle T for True or F for False. (Lắng nghe, khoan tròn T nếu đúng, F nếu sai)

1. The Emotiv Insight collects information on your heart

(Thiết bị Emotiv Insight thu thập thông tin của não bạn)

T F

2. The Emotiv Isight lets you drive without using your hands

(Thiết bị Emotiv Ínight cho phép bạn lái xe mà không cần dùng tay)

T F

3. The Emotiv Insight changes your physical appearance

(Thiết bị Emotiv Insight thay đổi ngoại hình của bạn)

T F

4. The Emotiv Insight is useful for studying our brains

(Thiết bị Emotiv Insight hữu ích cho việc nghiên cứu não bộ của chúng ta)

T F

Discussion. Do you think this invention is useful? How can it help people healthier lives?

Answer:

Đang cập nhật

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!