Lớp 7

Tiếng Anh 7 Unit 2: Comprehension

Tiếng Anh 7 Unit 2 Comprehension giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B trang 26 sách Cánh diều bài What does she look like trước khi đến lớp.

Soạn Comprehension Unit 2 lớp 7 trang 26 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 2: Comprehension mời các bạn cùng đón đọc.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 2: Comprehension

Câu A

Answer the questions about First Impressions

1. A first impression is a(n) ________.

a. person

b. idea

c. object

2. We usually create first impression based on people’s _______.

a. jobs

b. names

c. physical appearance

3. In line 7, “them” refres to the _______.

a. leaders

b. big companies

c. people in the United States

4. Tall people feel like leaders because they look _____.

a. smart

b. powerful

c. friendly

5. According to th article, first impressions are sometimes _______

a. difficult

b. interesting

c. incorrect

Gợi ý đáp án

1.c 2. c 3. a 4. b 5. c

Câu B

Match. Join the main ideas to their explanations (Nối các ý chính vào phần giải thích)

1. We usually create first impressions of others by seeing what they look like.

(Chúng ta thường tạo ấn tượng đầu tiên về người khác bằng cách xem họ trông như thế nào)

a. People can look or feel different by changing their hairstyles or their clothes

(Mọi người có thể nhìn hoặc cảm thấy khác biệt bằng cách thay đổi kiểu tóc hoặc quần áo của họ)

2. We can’t always tell what someone is like by his or her physical aperance

(Không phải lúc nào chúng ta cũng có thể biết được ai đó như thế nào bằng ngoại hình của người đó)

b. When we talk to people we meet for the first time, we usually want them to think of us in a good way

(Khi chúng ta nói chuyện với những người chúng ta gặp lần đầu tiên, chúng ta thường muốn họ nghĩ về chúng ta theo cách tốt)

3. Giving people a good first impression is important

(Tạo cho mọi người ấn tượng tốt ban đầu là điều quan trọng)

c. We look at their faces, their hair, or the clothes they wear

(Chúng ta nhìn vào khuôn mặt của họ, mái tóc của họ hoặc quần áo họ mặc)

Gợi ý đáp án

1 – c;

2 – a;

3- b.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!