Lớp 7

Tiếng Anh 7 Unit 1: The Real World

Tiếng Anh 7 Unit 1 The Real World giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C trang 12, 13 sách Cánh diều bài What do you like to do trước khi đến lớp.

Soạn The Real World Unit 1 lớp 7 trang 12, 13 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 1: The Real World, mời các bạn cùng đón đọc.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 1: The Real World

Câu A

Complete the sentences.Use the words in the box. (Hoàn thành những câu sau. Sử dụng các từ trong khung)

Learn            dangerous               different               carry              messy           tasks

Gợi ý đáp án

1. difficult

2. dangerous

3. different

4. messy

5. carry

6. learn

Some (1) tasks are difficult or (2) dangerous for people. But robots can help us with them. There are many (3) different kinds of robot. Some help us to clean a (4) messy house or (5) carry things. Some robots help us (6) learn more about places outside Earth.

(Có một vài những nhiệm vụ khó hoặc nguy hiểm đối với con người. Nhưng robot có thể giúp chúng ta làm điều đó. Có nhiều loại Robot khác nhau. Một số loại giúp chúng ta dọn dẹp căn nhà bừa bộn hoặc bê vác đồ đạc, Một số loại thì giúp chúng ta tìm hiểu thêm về những nơi ở bên ngoài Trái đất)

Câu B

b. Listen. Check (✓) the things that Jenkin’s robot can do ( Lắng nghe. Đánh dấu tích ✓ vào những thứ mà Robot của Jenkin có thể làm được)

☐ play video games ☐ read comics ☐ dance

☐ set the table ☐ clean the room ☐ play music

Answer :

(Updating…)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!