Lớp 7

Tiếng Anh 7 Unit 1: Reading

Tiếng Anh 7 Unit 1 Reading giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C trang 14 sách Cánh diều bài What do you like to do trước khi đến lớp.

Soạn Language Focus Unit 1 lớp 7 trang 14 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 1: Reading mời các bạn cùng đón đọc.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 1: Reading

INCREDIBLE KIDS

Cécilia Cassini likes to make clothes. She started to sew at age six. Sometimes she makes dresses for famous people like Taylor Swift. Cécilia also makes clothes for poor children.

Hawkeye Huey likes to take photos of people and places. He started his hobby when he was only four. Hawkeyes father, Aaron, created an Instagram account for him and posts his photos there. Aaron also takes Hawkeye to different places to take photos. He says it’s greatfor Hawkeye to meet different people and see their way of life.

Malachi Samedy loves to play the drums move than anything else. At age two, he got his first drum set, At age four, he went to music school. Now he performs all over the world by himself and with famous musicians. He wants to teach children from around the world to play the drums and inspire them to try new things.

Tạm dịch:

Những đứa trẻ lạ thường

Cécilia Cassini thích may quần áo. Cô bé bắt đầu may vá từ năm sáu tuổi. Đôi khi cô ấy may váy cho những người nổi tiếng như Taylor Swift. Cécilia cũng may quần áo cho trẻ em nghèo.

Hawkeye Huey thích chụp ảnh mọi người và địa điểm. Anh bắt đầu sở thích của mình khi mới bốn tuổi. Aaron, cha của Hawkeyes, đã tạo cho anh một tài khoản Instagram và đăng ảnh của anh lên đó. Aaron cũng đưa Hawkeye đến nhiều nơi khác nhau để chụp ảnh. Anh ấy nói rằng thật tuyệt cho Hawkeye khi gặp gỡ những người khác nhau và nhìn thấy cách sống của họ.

Malachi Samedy thích chơi trống di chuyển hơn bất cứ điều gì khác. Năm hai tuổi, anh có bộ trống đầu tiên, Năm bốn tuổi, anh đến trường âm nhạc. Bây giờ anh ấy biểu diễn khắp nơi trên thế giới một mình và với các nhạc sĩ nổi tiếng. Anh ấy muốn dạy trẻ em từ khắp nơi trên thế giới chơi trống và truyền cảm hứng để chúng thử những điều mới.

Câu A

The article is about three children’s ______

(Bài báo nói về __________ của ba đứa trẻ)

a. hobbies

b. clothes

c. books

Gợi ý đáp án

a. hobbies (những sở thích)

Câu B

Scan the article. Match the people to their hobbies ( Đọc lướt bài báo. Nối mỗi người với sở thích của họ)

1. Célia ☐

2. Hawkeye ☐

3. Malachi ☐

☐ a. take photo

☐ b. play drums

☐ c. make clothes

Gợi ý đáp án

1. c

2. a

3. b

Câu C

Scan the article again. When did they start their hobbies? Underline their ages (Đọc lướt bài báo lần nữa. Những nhân vật trong tờ báo bắt đầu sở thích của họ khi nào? Gạch chân số tuổi)

Gợi ý đáp án

– Célia started to sew at age six.

– Hawkeye started his hobby when he was only four.

– Malachi got his first drum set.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!