Lớp 7

Tiếng Anh 7 Unit 1: Pronunciation and Communication

Tiếng Anh 7 Unit 1 Pronunciation and Communication giúp các em học sinh lớp 7 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C trang 13 sách Cánh diều bài What do you like to do trước khi đến lớp.

Soạn Pronunciation and Communication Unit 1 lớp 7 trang 13 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 7. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để trả lời các câu hỏi, từ đó học tốt tiếng Anh 7. Vậy dưới đây là nội dung chi tiết giải Tiếng Anh 7 Unit 1: Pronunciation and Communication mời các bạn cùng đón đọc.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 7 Unit 1: Pronunciation and Communication

Pronunciation

Câu A

Listen and repeat. (Lắng nghe và lặp lại)

1. What do you like to do? 2. Does she like to draw?

2. I like to play tennis 4. I don’t to play sports.

Câu B

Listen. Complete the sentences. (Lắng nghe. Hoàn thành các câu)

1. What do you _________________?

2. Do you ____________________?

3. I _______________ karate

4. My parents _________________________ Korean food.

5. My mother doesn’t _________________ everyday.

Gợi ý đáp án

Đang cập nhật

Câu C

Work with a partner. Take turns to read the sentences in B (Làm việc với bạn cùng bàn. Lần lượt đọc những câu trong phần B)

DO YOU KNOW?

Vovinam is a martial art from ………

=> b. Việt Nam

(Vovinam là bộ môn võ thuật từ Việt Nam)

Communication

Share your schedule. Work with a partner. Student A: Complete the schedule below. Don’t show your partner. Ask and answer questions about your partner’s schedule.

Student B: Turn page 133 and follow the instructions.

(Chia sẻ kế hoạch làm việc của bạn. Làm việc theo cặp. Học sinh A: Hoàn thành bảng kế hoạch làm việc phía dưới. Không cho bạn cùng nhóm xem. Hỏi và trả lời các câu hỏi về kế hoạch làm việc của bạn bạn.

Học sinh B: Mở trang 133 và làm theo hướng dẫn.)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!