Lớp 6

Tiếng Anh 6 Unit 7: Comprehension

Tiếng Anh 6 Unit 7: Comprehension giúp các em học sinh lớp 6 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C trang 78 sách Cánh diều bài Can you do this trước khi đến lớp.

Soạn Comprehension Unit 7 lớp 6 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 6 trang 78. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức, dễ dàng làm bài tập về nhà và học tốt tiếng Anh 6. Vậy sau đây là nội dung chi tiết bài soạn Unit 7 Comprehension, mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 6 Unit 7: Comprehension

Câu A

Choose the correct answers for Animal smarts

(Chọn đáp án đúng dựa trên nội dung đoạn văn Animal Smarts)

Gợi ý trả lời

1- a a smart animal

2- a Africa

3- c know the meaning of

4-a by pointing to pictures

5- b use a computer

Hướng dẫn dịch

1. Bài đọc trên nói về gì? Một loài động vật thông minh

2. Tinh tinh bonono đến từ đâu? Châu Phi

3. Từ “understand” ở dòng 6 nghĩa là biết nghĩa của cái gì đó.

4. Làm thế nào để Kanzi chỉ ra được cái nó muốn? Bằng cách chỉ vào bức tranh

5. Theo như bài đọc trên thì con trai của Kanzi, Teco có thể sử dụng máy tính

Câu B

Complete the chart. According to the article, what can Kanzi do? What can’t Kanzi do?( Hoàn thành bảng sau. Dựa trên nội dung đoạn văn, Kanzi có thể làm gì và những điều Kanzi không thể làm?)

Gợi ý trả lời

What can Kanzi do?

What can’t Kanzi do?

– Communicate with humans

-Understand about 3000 English words

– Use computer to say about 500 words

– Make a fire

– Cook marshmallows

– Play the piano

– sing

Gợi ý trả lời

Kanzi có thể làm gì

Kanzi không thể làm gì

– Giao tiếp với con người

– Hiểu khoảng 3000 từ Tiếng Anh

– Sử dụng máy tính để nói khoảng 500 từ

– Nhóm lửu

– Làm kẹo dẻo

– Chơi piano

– Hát

Câu C

Talk with a partner. What would you teach your pet to do?

(Nói với bạn cùng nhóm của mình? Bạn sẽ dạy thú cưng của mình làm gì?)

Gợi ý trả lời

If I had a pet, I would have a parrot. I could teach him how to mimic how people talk. It would be very interesting

( Nếu tớ có một thú cưng, tớ muốn có một chú vẹt. Tớ có thể dạy nó nhại lại cách mà người khác nói.Nó sẽ hết sức là thú vị.)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!