Lớp 6

Tiếng Anh 6 Unit 4: Pronunciation and Communication

Tiếng Anh 6 Unit 4: Pronunciation and Communication giúp các em học sinh lớp 6 trả lời các câu hỏi tiếng Anh phần A, B, C trang 43 sách Cánh diều bài This is my family trước khi đến lớp.

Soạn Pronunciation and Communication Unit 4 lớp 6 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK Explorer English 6 trang 43. Qua đó giúp học sinh nhanh chóng nắm vững được kiến thức để học tốt tiếng Anh 6. Mời các bạn cùng theo dõi và tải tài liệu tại đây.

Bạn đang xem: Tiếng Anh 6 Unit 4: Pronunciation and Communication

Pronunciation

Reduction: do and does

(Sự xuống giọng: do và does)

Câu A

A. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)

1. Do you have a sister?

2. Do they have cousins?

3. Does he have a brother?

4. Does he have an aunt?

5. Does she have a nephew?

6. Does he have a niece?

Dịch nghĩa:

1. Bạn có chị em gái không?

2. Bạn có anh chị em họ không?

3. Bạn có anh em trai không?

4. Anh ấy có dì/ cô không?

5. Cô ấy có cháu trai không?

6. Anh ấy có cháu gái không?

Câu B

B. Listen and answer. Circle the words you hear.

(Nghe và trả lời. Khoanh chọn những từ em nghe được.)

1. (Does she / Do they) have a cousin?

2. (Do they / Do you) have an aunt?

3. (Do they / Does he) have younger brothers?

4. (Does she / Do they) have a baby sister?

5. (Do they / Does she) have aunts and uncles?

Trả lời 

…………

Đang cập nhật

Câu C

Work with a partner. Take turns to read the questions in B, stressing the correct words.

(Làm việc với một người bạn. Luân phiên đọc những câu hỏi ở B. nhấn trọng âm vào đúng từ.)

Trả lời

………….

Đang cập nhật!

Communication

Play a game. Ask questions from the game board below. When someone answers “Yes”, write the name in the box. The first person to complete all the boxes is the winner.

Chơi trò chơi. Hỏi những câu hỏi từ bảng chơi bên dưới. Khi một ai đó trả lời “Có”, viết tên của bạn ấy vào chỗ trống. Người đầu tiên hoàn thiện tất cả các chỗ trống là người chiến thắng.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 6

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!