Lớp 8

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp (3 bộ sách)

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp năm 2023 – 2024 mang tới những lời nhận xét, góp ý cho 3 bộ sách Cánh diều, Kết nối tri thức với cuộc sống và Chân trời sáng tạo.

Với những nội dung đề nghị chỉnh sửa, lý do đề xuất rất chi tiết cụ thể từng trang, từng dòng sẽ góp phần đưa ra những ý kiến đóng góp để cải thiện môn Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 năm 2023 – 2024. Ngoài ra, thầy cô có thể tham khảo thêm góp ý môn Tiếng Anh, Công nghệ, Giáo dục công dân, Ngữ văn, Toán 8. Vậy mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp (3 bộ sách)

Góp ý SGK lớp 8 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

PHÒNG GDĐT…..…
TRƯỜNG THCS……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
MÔN: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Người góp ý:………………….
Bộ sách Kết nối tri thức

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Chủ đề 1

Em với nhà trường

Trang 6

Nội dung 2: Thực hành kĩ năng xây dựng và giữ gìn tình bạn (Gồm 3 tình huống)

Đưa ra 2 tình huống (bỏ bớt tình huống 3)

Không có đủ thời gian để hs có thể xử lí hết 3 tình huống như trong sách

Chủ đề 2:

Khám phá bản thân

Trang 16

Mục 2: Khả năng tranh biện, thương thuyết

Thay: Phát huy khả năng hùng biện

Sử dụng từ ngữ cho học sinh dễ hiểu

Chủ đề 9:

Hiểu bản thân,chọn đúng nghề

Trang 62

Mục 2: Rèn luyện, học tập theo định hướng nghề nghiệp

Bỏ bớt một số hoạt động

Quá nhiều hoạt động

…….., ngày 10 tháng 11 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

Góp ý SGK lớp 8 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp bộ Chân trời sáng tạo

PHÒNG GDĐT…..…
TRƯỜNG THCS……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
MÔN: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Người góp ý:…………….

Bộ sách Chân trời sáng tạo (Bản 1)

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Chủ đề 1

Khám phá một số đặc điểm của bản thân

Trang 5

Chủ đề 1: Khám phá một số đặc điểm của bản thân

Chủ đề 1:Khám phá bản thân

Bỏ bớt từ cho ngắn gọn

Chủ đề 2:Thể hiện trách nhiệm với bản thân và mọi người

Trang 12 đến 21

Gồm 8 nhiệm vụ

Giảm bớt nhiệm vụ

Học sinh phải thực hiện quá nhiều nhiệm vụ trong một chủ đề

Chủ đề 3: Xây dựng trường học thân thiện

Trang 25

Nhiệm vụ 2

Giảm bớt tình huống

Đặt ra quá nhiều tình huống

…….., ngày 10 tháng 11 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

Góp ý SGK lớp 8 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp bộ Cánh diều

PHÒNG GDĐT…..…
TRƯỜNG THCS……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
MÔN: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Người góp ý:…………….

Bộ sách Cánh diều

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Chủ đề 1

Môi trường học đường

Trang 10

Nhận diện biểu hiện của tình bạn đẹp

Thế nào là tình bạn đẹp

Trước hết học sinh cần hiểu thế nào là tình bạn đẹp, sau đó mới biết nhận diện và chia sẻ được các biểu hiện của tình bạn đẹp

Chủ đề 3: Sống có trách nhiệm

Trang 26

Sống có trách nhiệm

Thầy cô- người bạn đồng hành

Chủ đề 3 thực hiện vào tháng 11, thay chủ đề cho phù hợp và mang tính tiếp nối với chủ đề 3 của lớp 7

Chủ đề 7: Thiên nhiên quanh ta

Trang 64

Thiên nhiên quanh ta

Vẻ đẹp quê hương, đất nước

Gần gũi, dễ hiểu và tiếp nối chủ đề 7 của lớp 7

Chủ đề 8: Nghề nghiệp trong xã hội hiện đại

Trang 76

Mục 4: Triển lãm tranh ảnh về nghề nghiệp trong xã hội hiện đại

Thay: Triển lãm tranh ảnh về một số nghề phổ biến ở địa phương

Học sinh dễ thực hiện hơn

….., ngày 10 tháng 11 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!