Lớp 8

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 bộ Cánh diều

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 bộ Cánh diều mang tới những lời nhận xét, góp ý cho 9 môn: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Công nghệ, Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, Tin học, Lịch sử – Địa lí, Âm nhạc 8.

Với những nội dung đề nghị chỉnh sửa, lý do đề xuất rất chi tiết cụ thể từng trang, từng dòng sẽ góp phần đưa ra những ý kiến để cải thiện bộ sách giáo khoa lớp 8 Cánh diều thật tốt trước khi đưa vào giảng dạy. Ngoài ra, có thể tham khảo thêm góp ý SGK lớp 8 bộ Kết nối tri thức, Chân trời sáng tạo. Mời thầy cô cùng theo dõi bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 bộ Cánh diều

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Ngữ văn

PHỤ LỤC 2: PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
MÔN: NGỮ VĂN
BỘ CÁNH DIỀU

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 1: Truyện ngắn

Trang 25/ Câu hỏi số 2

Những chi tiết nào trong truyện cho em hình dung ra bối cảnh chị em Sơn cho chiếc áo bông

Bối cảnh chị em Sơn cho chiếc áo bông hiện lên như thế nào?

Câu hỏi như SGK không gắn với nội dung câu hỏi tiếp theo

Bài 2: Thơ sáu chữ, bảy chữ

Trang 50/ câu hỏi số 1

Nhan đề bài thơ tác giả đặt theo cách nào

Nhan đề bài thơ thể hiện trực tiếp hay gián tiếp cảm xúc của tác giả

Câu hỏi như SGK chưa tường minh

Bài 3: Văn bản thông tin

Trang 74/ câu hỏi số 5

Sau khi đọc văn bản em thấy mình cần biết thêm thông tin gì nữa về lũ lụt

Sau khi đọc văn bản em thấy mình đã biết thêm thông tin gì về lũ lụt

Vì đây là văn bản cung cấp thông tin nên câu hỏi yêu cầu học sinh sẽ phải rút ra được thông tin từ văn bản sẽ phù hợp hơn

Bài 6: Truyện

Trang 27/ câu hỏi số 1

Ai là người kể chuyện? Ngôi kể ấy có tác dụng như thế nào?

Ai là người kể chuyện? Truyện được kể ở ngôi thứ mấy? Ngôi kể ấy có tác dụng như thế nào?

Vì chưa có câu hỏi về ngôi kể thứ mấy thì không thể dẫn tới câu hỏi tiếp theo là tác dụng của ngôi kể

Văn bản kiến nghị về một vấn đề đời sống

Tên đề bài, tập 1, bài 28

Văn bản kiến nghị về một vấn đề đời sống

Văn bản đề nghị về một vấn đề đời sống

Vì từ “đề nghị”tức là đề xuất, đề đạt nguyện vọng, đưa ra ý kiến từ cấp dưới lên cấp trên có thẩm quyền giải quyết; từ “đề nghị” sẽ bao hàm nghĩa rộng hơn từ “kiến nghị”

Người góp ý
(ký và ghi rõ họ tên)

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Toán

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
Môn: Toán; Lớp: 8

Họ tên: ………………………………
Đơn vị công tác:…………………

Nội dung góp ý: Sách Cánh diều

Tên bài

Trang,

dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị

chỉnh sửa

Lý do đề xuất

Đơn thức và đa thức nhiều biến

6/23

Đơn thức nhiều biến

Bỏ chữ nhiều biến

Khó hiểu

Đơn thức và đa thức nhiều biến

8/22

Hoạt động

Bỏ phần tổng quát

HS dễ nhầm lẫn phần hệ số và biến

Các phép tính với đa thức nhiều biến

14/28

Hoạt động

Bỏ hết phần nêu quy tắc nhân đơn thức với đa thức trong trường hợp một biến

Không tách riêng quy tắc trong trường hợp một biến, nhiều biến

Vận dụng hằng đẳng thức vào phân tích đa thức thành nhân tử

26/18

Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp vận dụng hằng đẳng thức thông qua nhóm số hạng và đặt nhân tử chung

Nên tách riêng phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung

Bài tập phân tích đa thức thành nhân tử là bài tập khó nên chia nhỏ để phù hợp với học sinh

Người góp ý

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Giáo dục công dân

PHÒNG GD&ĐT……
TRƯỜNG THCS……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
MÔN: GDCD – Bộ Cánh diều

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 1: Tự hào về truyền thống dân tộc Việt Nam

Không

Không

Không

Không

Bài 2: Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc Việt Nam

Không

Không

Không

Không

Bài 3: Lao động cần cù sáng tạo

Không

Không

Không

Không

Bài 4: Bảo vệ lẽ phải

Không

Không

Không

Không

Bài 5: Bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Trang 26

Sự cần thiết phải bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Bổ sung thêm hình ảnh về vấn đề ô nhiễm môi trường

Qua các hình ảnh ô nhiễm môi trường tác động trực tiếp đến nhận thức của học sinh từ đó học sinh có ý thức bảo vệ môi trường tốt hơn.

Bài 6: phòng chống bạo lực gia đình

Không

Không

Không

Không

Bài 7: Xác định mục tiêu cá nhân

Không

Không

Không

Không

Bài 8: Lập kế hoạch chi tiêu

Không

Không

Không

Không

Bài 9: Phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy nổ và các chất độc hại

Không

Không

Không

Không

Bài 10: Quyền nghĩa vụ lao động của công dân

Không

Không

Không

Không

– Cả bộ sách nội dung mỗi bài học trong bản sách giáo khoa với yêu cầu cần đạt trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 là phù hợp, chính xác, khoa học. Cách thiết kế kênh hình, kênh chữ có sáng tạo, mới mẻ, khơi gợi hứng thú đối với người học.

– Các câu hỏi, câu lệnh, nhiệm vụ học tập trong các bài học bảo đảm được mục tiêu, yêu cầu cần đạt, kết quả hoạt động của học sinh; bảo đảm cho giáo viên và học sinh khai thác hiệu quả nội dung, hình ảnh, ngữ liệu trong sách giáo khoa để tổ chức hoạt động dạy học.

….., ngày 12 tháng 11 năm 2022

GIÁO VIÊN

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Khoa học tự nhiên

Mẫu 1

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
Môn: Khoa học tự nhiên; Lớp: 8 – CD

Họ tên:…………………………

Đơn vị công tác:……………

Nội dung góp ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Bài 3. Định luật bảo toàn khối lượng. Phương trình hóa học

Trang 25

Câu hỏi 2 và 3: Lập phương trình hóa học….

Lập sơ đồ phản ứng dạng chữ và phương trình hóa học của…

Yêu cầu cần đạt của CT GDPT 2018 chỉ rõ: Lập được sơ đồ phản ứng hoá học dạng chữ và phương trình hoá học (dùng công thức hoá học) của một số phản ứng hoá học cụ thể. Mà trong nội dung hiện tại mới chỉ tập trung vào dạng lập phương trình hóa học.

Lưu ý: Nếu trong các chất phản ứng và chất sản phẩm có nhóm nguyên tử không thay đổi trước và sau phản ứng thì coi cả nhóm như là 1 đơn vị để cân bằng.

Bổ sung thêm 2 lưu ý:

– Viết hệ số cao bằng kí hiệu

– Không được thay đổi chỉ số trong những công thức hóa học đã viết đúng

Nhiều HS hay gặp các lỗi về cách viết hệ số cân bằng thường nhỏ hơn kí hiệu và thay đổi chỉ số trong những công thức hóa học đúng để đạt số lượng nguyên tử mỗi nguyên tố bằng nhau

Trang 26

Phần ghi nhớ

– Trong một phản ứng có n chất (bao gồm cả chất tham gia phản ứng và sản phẩm), nếu biết khối lượng của (n-1) chất thì có thể tính được khối lượng các chất còn lại

Bỏ nội dung này trong phần ghi nhớ

Nội dung này không có trong yêu cầu cần đạt của CT GDPT 2018

Bài 4. Mol và tỉ khối của chất khí

Trang 31

Phần ghi nhớ

Bổ sung thêm khái niệm tỉ khối: Tỉ khối của khí A so với khí B là tỉ số giữa khối lượng mol của khí A và khối lượng mol của khí B

Yêu cầu cần đạt của CT GDPT 2018 chỉ rõ: Nêu được khái niệm tỉ khối

Bài 7. Tốc độ phản ứng và chất xúc tác

Trang 44

Câu hỏi liên quan đến yếu tố ảnh hưởng của nồng độ

Bổ sung câu hỏi ứng dụng thực tế của yếu tố nồng độ ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng

VD: Tại sao khi đun bếp bằng củi, nếu làm thoáng bếp thì lửa sẽ cháy to hơn.

Yêu cầu cần đạt của CT GDPT 2018 chỉ rõ: Nêu được một số ứng dụng thực tế

Bài tập (Chủ đề 1)

Trang 46

Các bài tập

– Bỏ bài tập 5

– Bổ sung thêm dạng bài tập dấu hiệu chứng tỏ có phản ứng hóa học xảy ra, tính theo PTHH, hiệu suất của phản ứng, độ tan, nồng độ phần trăm, nồng độ mol

– Yêu cầu cần đạt của CT GDPT 2018 không yêu cầu

– Yêu cầu cần đạt của CT GDPT 2018 yêu cầu nhưng sách chưa đề cập đa dạng dạng bài tập liên quan để HS luyện tập

Bài 10. Thang pH

Trang 56

Ý nghĩa của pH

Bổ sung câu hỏi liên hệ pH trong dạ dày, trong máu, nước mưa, đất

Yêu cầu cần đạt của CT GDPT 2018 yêu cầu

Mẫu 2

Sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 8 – Cánh diều

  • Tác giả: Mai Sỹ Tuấn
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề xuất

Bài 31. Thực hành về máu và hệ tuần hoàn

152

Thực hành đo huyết áp (máy đo huyết áp điện tử)

Cấp dụng cụ thực hành cùng sách giáo khoa

Thiết bị dạy học trong nhà trường chưa có

Bài 41. Hệ sinh thái

192

Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng trong hệ sinh thái.

Tháp sinh thái

Giảm tải

Kiến thức nặng với học sinh đại trà

Bài 24. Năng lượng nhiệt

115

Đo năng lượng nhiệt bằng oát kế

Cấp dụng cụ thực hành cùng sách giáo khoa

Thiết bị dạy học trong nhà trường chưa có

Bài 21. Mạch điện

104

Mắc mạch điện

Giảm tải

Kiến thức nặng với học sinh đại trà

Bài 13. Phân bón hóa học

72

Một số biện pháp để giảm thiểu ô nhiễm của phân bón hoá học

Giảm tải

Đã dạy trong môn công nghệ

– Cần một số tiết thực hành đơn giản, vì dạy thực tế thời lượng chương trình thường không thể đủ để tất cả học sinh tự thực hành, đa số chỉ là quan sát.

– Cần dụng cụ thực hành đi cùng sách để học sinh hoàn thiện năng lực tự học, tự nghiên cứu.

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Công nghệ

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
MÔN: Công nghệ – Bộ Cánh diều

Sách giáo khoa Công nghệ 8 – Cánh diều

  • Tác giả: Nguyễn Trọng Khanh
  • Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề xuất

Bài 8 Truyền và biến đổi chuyển động

50

Câu hỏi 2: Cơ cấu tay quay- con trượt.Tính quãng đường di chuyển của con trượt.

Đặt dấu chấm hỏi cuối câu hỏi: Tính quãng đường di chuyển của con trượt?

Chưa hợp lí về quy định văn bản..

Tất cả các bài

Trình bày khoa học rõ ràng, kênh hình đẹp, phù hợp, nội dung chắt lọc hợp lí.

Không

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp

PHÒNG GDĐT…..…
TRƯỜNG THCS……
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
MÔN: Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Người góp ý:…………….

Bộ sách Cánh diều

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

Chủ đề 1

Môi trường học đường

Trang 10

Nhận diện biểu hiện của tình bạn đẹp

Thế nào là tình bạn đẹp

Trước hết học sinh cần hiểu thế nào là tình bạn đẹp, sau đó mới biết nhận diện và chia sẻ được các biểu hiện của tình bạn đẹp

Chủ đề 3: Sống có trách nhiệm

Trang 26

Sống có trách nhiệm

Thầy cô- người bạn đồng hành

Chủ đề 3 thực hiện vào tháng 11, thay chủ đề cho phù hợp và mang tính tiếp nối với chủ đề 3 của lớp 7

Chủ đề 7: Thiên nhiên quanh ta

Trang 64

Thiên nhiên quanh ta

Vẻ đẹp quê hương, đất nước

Gần gũi, dễ hiểu và tiếp nối chủ đề 7 của lớp 7

Chủ đề 8: Nghề nghiệp trong xã hội hiện đại

Trang 76

Mục 4: Triển lãm tranh ảnh về nghề nghiệp trong xã hội hiện đại

Thay: Triển lãm tranh ảnh về một số nghề phổ biến ở địa phương

Học sinh dễ thực hiện hơn

….., ngày 10 tháng 11 năm 2022

HIỆU TRƯỞNG

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Tin học

PHIẾU GÓP Ý BẢN MẪU SÁCH GIÁO KHOA
Môn: Tin học ; Lớp: 8

Họ tên: ……………………

Đơn vị công tác: Trường THCS ………………

Nội dung góp ý

SGK Tin học 8 Cánh diều – Công ty cổ phần đầu tư xuất bản, thiết bị giáo dục Việt Nam

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

do đề xuất

Bài 2 Tin học và các ngành nghề

Trang 110 từ dòng 1 đến dòng 22

(Thuộc phần 2b một số nghề thuộc lĩnh vực vận hành hệ thống công nghệ thông tin)

Quá ít ngành nghề thuộc lĩnh vực vận hành hệ thống công nghệ thông tin

Thêm một số nghề thuộc lĩnh vực vận hành hệ thống công nghệ thông tin như hỗ trợ vận hành máy chủ, thiết bị lưu trữ, thiết bị mạng. Thiết lập hệ thống bảo mật, phần mềm Middleware (Web Server, Application Server…). Môi trường ảo hóa và điện toán đám mây, cùng các hệ thống Cơ sở dữ liệu và sao lưu an toàn dữ liệu.

Thêm hình ảnh, thêm các phân tích

Người góp ý

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Lịch sử – Địa lí

TRƯỜNG THCS………
TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

PHIẾU GÓP Ý MẪU SÁCH GIÁO KHOA LỚP 8
MÔN/PHÂN MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ
(NXB Giáo dục – Bộ sách CÁNH DIỀU)

NỘI DUNG GÓP Ý:

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lý do đề xuất

Phân môn Địa Lý

Bài 2: Đặc điểm địa hình

SGK trang 103-104

Nội dung 2: đặc điểm của các khu vực địa hình

Đặc điểm khu vực đồng bằng

Bổ sung thêm các lược đồ của các khu vực địa hình đồng bằng

Giúp hs nhận biết được trên lược đồ các khu vực địa hình đồng bằng

Bài 6. Đặc điểm khí hậu VN

SGK trang 188

Nội dung 2: Sự phân hóa khí hậu

Trong bài hiện rất ít hình ảnh minh họa

Bổ sung thêm hình ảnh về sự phân hóa khí hậu ở nước ta

Cho bài học thêm sinh động. Học sinh dễ tiếp cận

Phân môn Lịch sử

Bài 8.Phong trào Tây Sơn

40

Phần luyện tập

Bổ sung thêm 1 số bài tập

Bài tập còn ít.

Bài 14. Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII-XIX

62

Tại mục 2. Thành tựu về văn học và nghệ thuật

Bổ sung thêm chân dung một số nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ tiêu biểu.

Chân dung một số nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ tiêu biểu còn ít

……, ngày 12 tháng 11 năm 2022

GIÁO VIÊN

Phiếu góp ý sách giáo khoa lớp 8 môn Âm nhạc

Nhóm tác giả: Đỗ Thanh Hiên – Nguyễn Mai Anh – Lại Thị Phương Thảo – Vũ Ngọc Tuyên

Tên bài

Trang/dòng

Nội dung hiện tại

Đề nghị chỉnh sửa

Lí do đề xuất

CĐ 2

Em yêu làn điệu Dân ca

14/10

Hát: Bản làng tươi đẹp (DC Gáy)

Để nguyên lời ca gốc, không chuyển sang bản lời mới

Tư liệu không phong phú (Phụ thuộc vào bản phối của NXB)

CĐ 5

Giai điệu quê hương

36/13

Hát: Xuân quê hương (Lí thương nhau -DC Quảng Nam)

Để nguyên lời ca gốc, không chuyển sang bản lời mới

-Tư liệu không phong phú (Phụ thuộc vào bản phối của NXB

– Hs thấy được nét đẹp của Dân ca từ giai điệu đến lời ca

Người góp ý
(ký và ghi rõ họ tên)

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!