Lớp 7

Phân biệt trao đổi khí ở động vật và thực vật

Phân biệt trao đổi khí ở động vật và thực vật là một trong những kiến thức trọng tâm được học trong chương trình môn Khoa học tự nhiên 7 áp dụng cả 3 bộ sách Cánh diều, Chân trời sáng tạo và Kết nối tri thức với cuộc sống.

So sánh trao đổi khí ở động vật và thực vật giúp các bạn học sinh có thêm nhiều gợi ý tham khảo, ôn luyện củng cố kiến thức để đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra, bài thi học kì 1 sắp tới. Vậy dưới đây là 2 gợi ý phân biệt trao đổi khí ở động vật và thực vật, mời các bạn cùng đón đọc.

Bạn đang xem: Phân biệt trao đổi khí ở động vật và thực vật

Đề bài: Phân biệt trao đổi khí ở động vật và thực vật theo nội dung gợi ý như bảng 23.2

Gợi ý số 1

– Ở thực vật, trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường chủ yếu qua khí khổng ở lá cây.

+ Trong quá trình quang hợp, khí carbon dioxide khuếch tán từ ngoài môi trường qua khí khổng vào lá, khí oxygen khuếch tán từ trong lá qua khí khổng ra môi trường.

+ Trong quá trình hô hấp, khí oxygen đi vào và khí carbon dioxide đi ra khỏi lá qua khí khổng.

– Ở động vật, trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường xảy ra ở cơ quan hô hấp như ống khí, mang, da, phổi… Cơ thể động vật trao đổi khí với môi trường qua các cơ quan hô hấp nhằm cung cấp oxygen đến các tế bào, mô và các cơ quan và thải carbon dioxide từ các tế bào, mô và các cơ quan ra ngoài.

Tiêu chí

Thực vật

Động vật

Cơ quan trao đổi khí giữa cơ thể và môi trường

Trao đổi khí qua khí khổng ở lá cây

Nhiều hình thức: ống khí, mang, da, phổi,…

Đường đi của khí

Khí carbon dioxide khuếch tán từ ngoài môi trường qua khí khổng vào lá, khí oxygen khuếch tán từ trong lá qua khí khổng ra môi trường

Khi hít vào, oxygen cùng các khí khác được đưa vào phổi, đến phế nang. Tại phế nang xảy ra trao đổi khí với mạch máu. Khí oxygen đi vào máu và được vận chuyển đến các tế bào, khí carbon dioxide từ máu vào phế nang và được thải ra môi trường.

Cơ chế trao đổi khí

Trao đổi khí qua cơ chế khuyếch tán.

Trao đổi khí nhờ các cơ quan thực hiện quá trình hô hấp (ống khí ở châu chấu, mang ở cá, da ở giun, phổi ở người,…)

Chất khí trao đổi giữa cơ thể với môi trường

Khí oxygen và khí carbonic

Khí oxygen, khí carbonic và các khí khác.

Gợi ý số 2

Cơ quan trao đổi khí ở động vật là bề mặt cơ thể, mang, hệ thống ống khí, phổi.

Cơ quan trao đổi khí ở thực vật là tất cả các bộ phận có khả năng thấm khí của cơ thể. Tuy nhiên, trao đổi khí giữa cơ thể thực vật với môi trường chủ yếu thông qua các khí khổng ở lá và bì khổng (lỗ vỏ) ở thân cây.

+ So sánh sự trao đổi khí ở cơ thể thực vật và cơ thể động vật:

*Giống nhau: Lấy O2 và thải CO2

*Khác nhau:

– Trao đổi khí giữa cơ thể thực vật với môi trường được thực hiện chủ yếu thông qua các khí khổng ở lá và bì khổng ở thân cây. Động vật trao đổi khí với môi trường xung quanh nhờ cơ quan hô hấp, đó là bề mặt cơ thể, hệ thống ống khí, mang, phổi.

– Động vật chỉ trao đổi khí với môi trường nhờ quá trình hô hấp (lấy khí O2 , thải khí CO2 ).

Thực vật trao đổi khí với môi trường nhờ cả hô hấp (lấy khí O2 , thải khí CO2 ) và quang hợp (lấy khí CO2 , thải khí O2 )

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!