Lớp 5

Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 5 cấp Tỉnh/TP – Quốc gia

Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 5 cấp Tỉnh/TP – Quốc gia, có lời giải chi tiết. Giúp các em học sinh nắm được các dạng Toán trọng tâm ôn thi cho các vòng thi giải Toán trên mạng lớp 5 đạt kết quả cao. Mời các em cùng tham khảo nội dung chi tiết dưới đây:

Bộ đề thi Violympic Toán lớp 5 năm học 2016 – 2017

Bạn đang xem: Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 5 cấp Tỉnh/TP – Quốc gia

Những bài Toán trọng điểm thi Violympic Toán lớp 5

CẤP TỈNH/ THÀNH PHỐ (VÒNG 17,18) – QUỐC GIA (VÒNG 19)

Bài 1: Tổng hai số thập phân là 60,1. Nếu dịch dấu phẩy của số nhỏ sang phải một chữ số rồi đem trừ đi số lớn thì được 219,52. Tìm hai số đó.

Hướng dẫn giải

Dịch dấu phẩy của số nhỏ sang phải 1 chữ số tức là gấp số nhỏ lên 10 lần.

Vậy: 10 lần số nhỏ – số lớn = 219,52 => số lớn = 10 lần số nhỏ – 219.52

Lại có: số lớn + số nhỏ = 60,1

Do đó:

10 lần số nhỏ – 219,52 + số nhỏ = 60,1

11 lần số nhỏ – 219,52 = 60,1

11 lần số nhỏ = 60,1 + 219,52

11 lần số nhỏ = 279,62

Số nhỏ = 279,62 : 11 = 25,42

Số lớn = 60,1 – 25,42 = 34,68

Đ/S: 25,42 và 34,68

Bài 2: Tìm một số có ba chữ số biết rằng khi viết thêm chữ số 2 vào bên trái số đó thì được số mới gấp 9 lần số phải tìm.

Hướng dẫn giải

Thêm chữ số 2 vào bên trái của số có 3 chữ số thì số đó lớn hơn thêm 2000 đơn vị.

Hiệu số phần bằng nhau giữa số mới và số cũ là: 9 – 1 = 8 (phần)

Số cần tìm là: 2000 : 8 = 250

Đ/S: 250

Bài 3: Tìm một số tự nhiên và một số thập phân có tổng bằng 2034,81 và biết nếu bỏ dấu phẩy của số thập phân đi ta được số mới kém số tự nhiên phải tìm 34 đơn vị.

Hướng dẫn giải

Số tự nhiên và một số thập phân có tổng bằng 2034,81 nên số thập phân có 2 chữ số sau dấu phẩy, nên khi bỏ dấu phẩy đi số thập phân được gấp lên 100 lần.

Nếu giảm đi 34 đơn vị ở số tự nhiên thì tổng mới là:

2034,81 – 34 = 2000,81

2000,81 gấp số thập phân số lần là:

100 + 1 = 101 (lần)

Số thập phân là:

2000,81 : 101 = 19,81

Số tự nhiên là:

2034,81 – 19,81 = 2015

Đ/S: 2015 và 19,81

Bài 4: Tìm một số có hai chữ số, biết nếu viết thêm chữ số 0 vào giữa hai chữ số của số đó ta được số mới gấp 6 lần số đã cho.

Hướng dẫn giải

Toán luyện thi Violympic

100 x a + b = 60 x a + 6 x b

40 x a = 5 x b

8 x a = b

=> a = 1 và b = 8

Số cần tìm là: 18

Đ/S: 18

Bài 5: Cho một số tự nhiên có ba chữ số, trong đó chữ số hàng đơn vị là 8. Nếu chuyển chữ số đó lên đầu ta được một số mới có ba chữ số. Số mới đem chia cho số ban đầu được thương là 5 dư 25. Tìm số đó.

Hướng dẫn giải

Toán luyện thi Violympic

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!