Tổng hợp

MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH BẮC NINH

 MÃ ZIP CODE TỈNH BẮC NINH  LÀ 220000. Dưới đây là bản tổng hợp zip code của các bưu cục trên toàn tỉnh BẮC NINH  THPT Nguyễn Đình Chiểu sưu tầm từ các nguồn khác nhau.

Danh sách các bưu cục được sắp xếp theo từng huyện, thị xã, thành phố để dễ dàng tra cứu với độ chính xác cao đáp ứng mọi nhu cầu của bạn…

Bạn đang xem: MÃ ZIP CODE – POSTAL CODE TỈNH BẮC NINH

MÃ ZIP CODE TỈNH BẮC NINH

TỈNH/THÀNH PHỐ HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ ZIP CODE BƯU CỤC ĐỊA CHỈ
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Lương Tài 223500 Bưu cục cấp 2 Lương Tài Thôn Đạo Sử, Thị Trấn Thứa, Huyện Lương Tài
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Lương Tài 223610 Bưu cục cấp 3 Kênh Vàng Thôn Hoàng Kênh, Xã Trung Kênh, Huyện Lương Tài
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Lương Tài 223590 Điểm BĐVHX Lai Hạ Thôn Lai Hạ, Xã Lai Hạ, Huyện Lương Tài
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Lương Tài 223650 Điểm BĐVHX Phú Hoà Thôn Phương Xá, Xã Phú Hoà, Huyện Lương Tài
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Lương Tài 223520 Điểm BĐVHX Trung Chính Thôn Trung Chinh, Xã Trung Chính, Huyện Lương Tài
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Lương Tài 223630 Điểm BĐVHX An Thịnh Thôn An Trụ, Xã An Thịnh, Huyện Lương Tài
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Lương Tài 223600 Điểm BĐVHX Mỹ Hương Thôn An Mỹ, Xã Mỹ Hương, Huyện Lương Tài
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Lương Tài 223560 Điểm BĐVHX Trừng Xá Thôn Trừng Xá, Xã Trừng Xá, Huyện Lương Tài
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Lương Tài 223740 Điểm BĐVHX Lâm Thao Thôn Lâm Thao, Xã Lâm Thao, Huyện Lương Tài
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Lương Tài 223580 Điểm BĐVHX Minh Tân Thôn Nhất Trai, Xã Minh Tân, Huyện Lương Tài
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Lương Tài 223720 Điểm BĐVHX Bình Định Thôn Ngọc Trì, Xã Bình Định, Huyện Lương Tài
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Lương Tài 223700 Điểm BĐVHX Quảng Phú Thôn Lĩnh Mai, Xã Quảng Phú, Huyện Lương Tài
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Lương Tài 223730 Điểm BĐVHX Phú Lương Thôn Lương Xá, Xã Phú Lương, Huyện Lương Tài
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Lương Tài 223604 Đại lý bưu điện Thôn My Xuyên Thôn My Xuyên, Xã Mỹ Hương, Huyện Lương Tài
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Lương Tài 223690 Hòm thư Công cộng Xã Tân Lãng Phố Tân Hợp, Xã Tân Lãng, Huyện Lương Tài
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Gia Bình 223200 Bưu cục cấp 2 Gia Bình Thôn Đông Bình, Thị trấn Gia Bình, Huyện Gia Bình
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Gia Bình 223350 Bưu cục cấp 3 Chợ Núi Thôn Bảo Tháp, Xã Đông Cứu, Huyện Gia Bình
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Gia Bình 223360 Bưu cục cấp 3 Chợ Ngụ Phố Ngụ, Xã Nhân Thắng, Huyện Gia Bình
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Gia Bình 223201 Điểm BĐVHX Xuân Lai Thôn Định Mỗ, Xã Xuân Lai, Huyện Gia Bình
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Gia Bình 223240 Điểm BĐVHX Bình Dương Phố Bùng, Xã Bình Dương, Huyện Gia Bình
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Gia Bình 223280 Điểm BĐVHX Đại Lai Thôn Đại Lai, Xã Đại Lai, Huyện Gia Bình
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Gia Bình 223400 Điểm BĐVHX Đại Bái Thôn Đoan Bái, Xã Đại Bái, Huyện Gia Bình
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Gia Bình 223260 Điểm BĐVHX Cao Đức Thôn Văn Than, Xã Cao Đức, Huyện Gia Bình
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Gia Bình 223370 Điểm BĐVHX Lãng Ngâm Thôn Môn Quảng, Xã Lãng Ngâm, Huyện Gia Bình
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Gia Bình 223330 Điểm BĐVHX Song Giang Thôn Ích Phú, Xã Song Giang, Huyện Gia Bình
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Gia Bình 223310 Điểm BĐVHX Vạn Ninh Thôn Xuân Dương, Xã Vạn Ninh, Huyện Gia Bình
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Gia Bình 223300 Điểm BĐVHX Thái Bảo Thôn Tân Hương, Xã Thái Bảo, Huyện Gia Bình
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Gia Bình 223340 Điểm BĐVHX Giang Sơn Thôn Du Tràng, Xã Giang Sơn, Huyện Gia Bình
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Gia Bình 223380 Điểm BĐVHX Quỳnh Phú Thôn Phú Dư, Xã Quỳnh Phú, Huyện Gia Bình
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Quế Võ 222800 Bưu cục cấp 2 Quế Võ Khu 3, Thị Trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Quế Võ 222990 Bưu cục cấp 3 Châu Cầu Thôn Châu Cầu, Xã Châu Phong, Huyện Quế Võ
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Quế Võ 222820 Điểm BĐVHX Việt Hùng Thôn Lợ, Xã Việt Hùng, Huyện Quế Võ
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Quế Võ 223080 Điểm BĐVHX Mộ Đạo Thôn Tràng Nhiệt, Xã Mộ Đạo, Huyện Quế Võ
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Quế Võ 223100 Điểm BĐVHX Chi Lăng Thôn Quế Ổ, Xã Chi Lăng, Huyện Quế Võ
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Quế Võ 223050 Điểm BĐVHX Cách Bi Thôn Từ Phong, Xã Cách Bi, Huyện Quế Võ
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Quế Võ 222840 Điểm BĐVHX Phù Lương Thôn Yên Đinh, Xã Phù Lương, Huyện Quế Võ
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Quế Võ 222870 Điểm BĐVHX Quế Tân Thôn Lạc Xá, Xã Quế Tân, Huyện Quế Võ
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Quế Võ 222860 Điểm BĐVHX Bằng An Thôn Đanh, Xã Bằng An, Huyện Quế Võ
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Quế Võ 222850 Điểm BĐVHX Phù Lãng Thôn Phấn Trung, Xã Phù Lãng, Huyện Quế Võ
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Quế Võ 223090 Điểm BĐVHX Yên Giả Thôn La Miệt, Xã Yên Giả, Huyện Quế Võ
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Quế Võ 223120 Điểm BĐVHX Hán Quảng Thôn Hán Đà, Xã Hán Quảng, Huyện Quế Võ
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Quế Võ 222900 Điểm BĐVHX Việt Thống Thôn Thống Thượng, Xã Việt Thống, Huyện Quế Võ
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Quế Võ 222980 Điểm BĐVHX Ngọc Xá Thôn Ngọc Sơn, Xã Ngọc Xá, Huyện Quế Võ
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Quế Võ 222991 Điểm BĐVHX Châu Phong Thị tứ Thất Gian, Xã Châu Phong, Huyện Quế Võ
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Quế Võ 223060 Điểm BĐVHX Đào Viên Thôn Lầy, Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Quế Võ 222970 Điểm BĐVHX Phượng Mao Thôn Mao Trung, Xã Phượng Mao, Huyện Quế Võ
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Quế Võ 222890 Điểm BĐVHX Nhân Hoà Thôn Bất Phí, Xã Nhân Hoà, Huyện Quế Võ
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Quế Võ 223040 Điểm BĐVHX Bồng Lai Thôn Bồng Lai, Xã Bồng Lai, Huyện Quế Võ
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Quế Võ 223000 Điểm BĐVHX Đức Long Thôn Vân Đoàn, Xã Đức Long, Huyện Quế Võ
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Quế Võ 223072 Bưu cục cấp 3 Đông Du Thôn Đông Du, Xã Đào Viên, Huyện Quế Võ
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Quế Võ 222930 Bưu cục cấp 3 Nội Doi Thôn Liễn Thượng, Xã Đại Xuân, Huyện Quế Võ
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Quế Võ 222918 Bưu cục cấp 3 KCN Quế Võ Thôn Giang Liễu, Xã Phương Liễu, Huyện Quế Võ
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Thuận Thành 222400 Bưu cục cấp 2 Thuận Thành Khu Đất mới, Thị Trấn Hồ, Huyện Thuận Thành
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Thuận Thành 222570 Bưu cục cấp 3 Trạm Lộ Phố Trẹm, Xã Trạm Lộ, Huyện Thuận Thành
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Thuận Thành 222430 Điểm BĐVHX An Bình Thôn Chợ, Xã An Bình, Huyện Thuận Thành
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Thuận Thành 222480 Điểm BĐVHX Hoài Thượng Thôn Đại Mão, Xã Hoài Thượng, Huyện Thuận Thành
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Thuận Thành 222450 Điểm BĐVHX Mão Điền Xóm Bàng, Xã Mão Điền, Huyện Thuận Thành
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Thuận Thành 222630 Điểm BĐVHX Nghĩa Đạo Phố Vàng, Xã Nghĩa Đạo, Huyện Thuận Thành
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Thuận Thành 222670 Điểm BĐVHX Nguyệt Đức Thôn Lê Xá, Xã Nguyệt Đức, Huyện Thuận Thành
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Thuận Thành 222720 Điểm BĐVHX Song Liễu Thôn Liễu Khê, Xã Song Liễu, Huyện Thuận Thành
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Thuận Thành 222520 Điểm BĐVHX Đình Tổ Thôn Bút Tháp, Xã Đình Tổ, Huyện Thuận Thành
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Thuận Thành 222510 Điểm BĐVHX Đại Đồng Thành Thôn Đồng Đoài, Xã Đại Đồng Thành, Huyện Thuận Thành
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Thuận Thành 222550 Điểm BĐVHX Trí Quả Thôn Phương Quan, Xã Trí Quả, Huyện Thuận Thành
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Thuận Thành 222650 Điểm BĐVHX Ninh Xá Thôn Phủ, Xã Ninh Xá, Huyện Thuận Thành
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Thuận Thành 222530 Điểm BĐVHX Thanh Khương Thôn Thanh Hoài, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Thuận Thành 222600 Điểm BĐVHX Hà Mãn Thôn Mãn Xá Tây, Xã Hà Mãn, Huyện Thuận Thành
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Thuận Thành 222580 Điểm BĐVHX Gia Đông Ấp Khám, Xã Gia Đông, Huyện Thuận Thành
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Thuận Thành 222690 Điểm BĐVHX Ngũ Thái Thôn Cửu Yên, Xã Ngũ Thái, Huyện Thuận Thành
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Thuận Thành 222610 Điểm BĐVHX Xuân Lâm Thôn Xuân Lê, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Thuận Thành 222500 Điểm BĐVHX Song Hồ Thôn Đạo Tú, Xã Song Hồ, Huyện Thuận Thành
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Thuận Thành 222512 Đại lý bưu điện Thôn Đồng Đông Thôn Đồng Đông, Xã Đại Đồng Thành, Huyện Thuận Thành
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Thuận Thành 222611 Đại lý bưu điện Thôn Doãn Hạ Thôn Doãn Hạ, Xã Xuân Lâm, Huyện Thuận Thành
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Thuận Thành 222540 Bưu cục cấp 3 Chợ Dâu Phố Dâu, Xã Thanh Khương, Huyện Thuận Thành
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Thuận Thành 222577 Đại lý bưu điện Thôn Nghi An Thôn Nghi An, Xã Trạm Lộ, Huyện Thuận Thành
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Thuận Thành 222413 Bưu cục cấp 3 Phố Hồ Khu Phố Hồ, Thị Trấn Hồ, Huyện Thuận Thành
Tỉnh Bắc Ninh Thị Xã Từ Sơn 222100 Bưu cục cấp 2 Từ Sơn Khu Đất mới, Phường Đông Ngàn, Thị xã Từ Sơn
Tỉnh Bắc Ninh Thị Xã Từ Sơn 222260 Bưu cục cấp 3 Đình Bảng Thôn Tân Lập, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn
Tỉnh Bắc Ninh Thị Xã Từ Sơn 222120 Bưu cục cấp 3 Trần Phú Phố Trần Phú, Thị Trấn Từ Sơn, Thị xã Từ Sơn
Tỉnh Bắc Ninh Thị Xã Từ Sơn 222200 Điểm BĐVHX Đồng Quang Thôn Trang Liệt, Phường Trang Hạ, Thị xã Từ Sơn
Tỉnh Bắc Ninh Thị Xã Từ Sơn 222261 Điểm BĐVHX Đình Bảng Thôn Thọ Môn, Phường Đình Bảng, Thị xã Từ Sơn
Tỉnh Bắc Ninh Thị Xã Từ Sơn 222160 Điểm BĐVHX Tương Giang Thôn Tiêu Thương, Xã Tương Giang, Thị xã Từ Sơn
Tỉnh Bắc Ninh Thị Xã Từ Sơn 222230 Điểm BĐVHX Phù Khê Thôn Phù Khê Đông, Xã Phù Khê, Thị xã Từ Sơn
Tỉnh Bắc Ninh Thị Xã Từ Sơn 222210 Điểm BĐVHX Hương Mạc Thôn Hương Mạc, Xã Hương Mạc, Thị xã Từ Sơn
Tỉnh Bắc Ninh Thị Xã Từ Sơn 222240 Điểm BĐVHX Châu Khê Thôn Song Tháp, Phường Châu Khê, Thị xã Từ Sơn
Tỉnh Bắc Ninh Thị Xã Từ Sơn 222130 Điểm BĐVHX Tân Hồng Thôn Yên Lã, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn
Tỉnh Bắc Ninh Thị Xã Từ Sơn 222140 Điểm BĐVHX Đồng Nguyên Phố Mới, Phường Đồng Nguyên, Thị xã Từ Sơn
Tỉnh Bắc Ninh Thị Xã Từ Sơn 222180 Điểm BĐVHX Tam Sơn Xóm Trước, Xã Tam Sơn, Thị xã Từ Sơn
Tỉnh Bắc Ninh Thị Xã Từ Sơn 222307 Hòm thư Công cộng Xã Phù Chẩn Thôn Doi Sóc, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn
Tỉnh Bắc Ninh Thị Xã Từ Sơn 222308 Bưu cục cấp 3 Khu công nghiệp VSIP Từ Sơn Thôn Phù Lộc, Xã Phù Chẩn, Thị xã Từ Sơn
Tỉnh Bắc Ninh Thị Xã Từ Sơn 222320 Bưu cục cấp 3 KHL Tiên Sơn Thôn Dương Lôi, Phường Tân Hồng, Thị xã Từ Sơn
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Tiên Du 221800 Bưu cục cấp 2 Tiên Du Phố Lim, Thị Trấn Lim, Huyện Tiên Du
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Tiên Du 221930 Bưu cục cấp 3 Chợ Sơn Thôn Chợ Sơn, Xã Việt Đoàn, Huyện Tiên Du
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Tiên Du 221940 Bưu cục cấp 3 Kcn Tiên Sơn Thôn Móng Núi, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Tiên Du 222010 Điểm BĐVHX Tri Phương Thôn Đinh, Xã Tri Phương, Huyện Tiên Du
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Tiên Du 221900 Điểm BĐVHX Hiên Vân Thôn Kiều, Xã Hiên Vân, Huyện Tiên Du
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Tiên Du 221990 Điểm BĐVHX Đại Đồng Thôn Đại Thượng, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Tiên Du 221960 Điểm BĐVHX Phật Tích Thôn Ngô Xá, Xã Phật Tích, Huyện Tiên Du
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Tiên Du 221910 Điểm BĐVHX Lạc Vệ Thôn Hộ Vệ, Xã Lạc Vệ, Huyện Tiên Du
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Tiên Du 221820 Điểm BĐVHX Liên Bão Thôn Hòai Thượng, Xã Liên Bão, Huyện Tiên Du
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Tiên Du 221980 Điểm BĐVHX Tân Chi Thôn Chi Trung, Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Tiên Du 222000 Điểm BĐVHX Cảnh Hưng Thôn Trung, Xã Cảnh Hưng, Huyện Tiên Du
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Tiên Du 221870 Điểm BĐVHX Phú Lâm Thôn Đông Phù, Xã Phú Lâm, Huyện Tiên Du
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Tiên Du 221970 Điểm BĐVHX Minh Đạo Thôn Nghĩa Chỉ, Xã Minh Đạo, Huyện Tiên Du
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Tiên Du 221941 Điểm BĐVHX Hoàn Sơn Thôn Đồng Xép, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Tiên Du 221801 Đại lý bưu điện Thôn Lũng Giang Thôn Lũng Giang, Thị Trấn Lim, Huyện Tiên Du
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Tiên Du 221890 Hòm thư Công cộng Thôn Lộ Bao Thôn Lộ Bao, Xã Nội Duệ, Huyện Tiên Du
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Tiên Du 221931 Đại lý bưu điện Thôn Đông Sơn Thôn Đông Sơn, Xã Việt Đoàn, Huyện Tiên Du
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Tiên Du 221981 Đại lý bưu điện Thôn Tư Chi Thôn Tư Chi, Xã Tân Chi, Huyện Tiên Du
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Tiên Du 221942 Đại lý bưu điện Thôn Bất Lự Thôn Bất Lự Làng, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Tiên Du 221998 Bưu cục cấp 3 Khu công nghiệp Đại Đồng Đường KCN Đại Đồng, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Yên Phong 221400 Bưu cục cấp 2 Yên Phong Đường Phố Chờ, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên Phong
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Yên Phong 221401 Điểm BĐVHX Thị Trấn Chờ Đường Phố Mới, Thị Trấn Chờ, Huyện Yên Phong
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Yên Phong 221620 Điểm BĐVHX Văn Môn Thôn Mẫn Xá, Xã Vân Môn, Huyện Yên Phong
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Yên Phong 221600 Điểm BĐVHX Yên Phụ Thôn An Ninh, Xã Yên Phụ, Huyện Yên Phong
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Yên Phong 221580 Điểm BĐVHX Hoà Tiến Thôn Yên Hậu, Xã Hoà Tiến, Huyện Yên Phong
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Yên Phong 221420 Điểm BĐVHX Trung Nghĩa Thôn Phù Lưu, Xã Trung Nghĩa, Huyện Yên Phong
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Yên Phong 221500 Điểm BĐVHX Đông Tiến Thôn Đông Thái, Xã Đông Tiến, Huyện Yên Phong
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Yên Phong 221570 Điểm BĐVHX Tam Giang Thôn Nguyệt Cầu, Xã Tam Giang, Huyện Yên Phong
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Yên Phong 221550 Điểm BĐVHX Tam Đa Thôn Phấn Động, Xã Tam Đa, Huyện Yên Phong
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Yên Phong 221530 Điểm BĐVHX Thuỵ Hoà Thôn Thiểm Xuyên, Xã Thụy Hoà, Huyện Yên Phong
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Yên Phong 221510 Điểm BĐVHX Yên Trung Thôn Chính Trung, Xã Yên Trung, Huyện Yên Phong
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Yên Phong 221560 Điểm BĐVHX Dũng Liệt Thôn Chân Lạc, Xã Dũng Liệt, Huyện Yên Phong
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Yên Phong 221440 Điểm BĐVHX Đông Phong Thôn Phong Xá, Xã Đông Phong, Huyện Yên Phong
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Yên Phong 221430 Điểm BĐVHX Long Châu Thôn Mẫn Xá, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Yên Phong 221640 Điểm BĐVHX Đông Thọ Thôn Thọ Vuông, Xã Đông Thọ, Huyện Yên Phong
Tỉnh Bắc Ninh Huyện Yên Phong 221438 Bưu cục cấp 3 Bưu cục KCNI Yên Phong Thôn Ngô Xá, Xã Long Châu, Huyện Yên Phong
Tỉnh Bắc Ninh Thành Phố Bắc Ninh 220000 Bưu cục cấp 1 GD Bắc Ninh Đường Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, Thành Phố Bắc Ninh
Tỉnh Bắc Ninh Thành Phố Bắc Ninh 221080 Bưu cục cấp 3 Đáp Cầu Sô´642, Khu phố 1 Đáp Cầu, Phường Đáp Cầu, Thành Phố Bắc Ninh
Tỉnh Bắc Ninh Thành Phố Bắc Ninh 221240 Bưu cục cấp 3 Lý Thái Tổ Đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành Phố Bắc Ninh
Tỉnh Bắc Ninh Thành Phố Bắc Ninh 221470 Bưu cục cấp 3 Vạn An Thôn Đương Xá, Phường Vạn An, Thành Phố Bắc Ninh
Tỉnh Bắc Ninh Thành Phố Bắc Ninh 221480 Điểm BĐVHX Hoà Long Thôn Quả Cảm, Xã Hoà Long, Thành Phố Bắc Ninh
Tỉnh Bắc Ninh Thành Phố Bắc Ninh 221460 Điểm BĐVHX Khúc Xuyên Thôn Khúc Toại, Xã Khúc Xuyên, Thành Phố Bắc Ninh
Tỉnh Bắc Ninh Thành Phố Bắc Ninh 221450 Điểm BĐVHX Phong Khê Thôn Dương Ổ, Xã Phong Khê, Thành Phố Bắc Ninh
Tỉnh Bắc Ninh Thành Phố Bắc Ninh 221860 Bưu cục cấp 3 Chợ Và Phố Và, Phường Hạp Lĩnh, Thành Phố Bắc Ninh
Tỉnh Bắc Ninh Thành Phố Bắc Ninh 221840 Điểm BĐVHX Khắc Niệm Thôn Đoài, Xã Khắc Niệm, Thành Phố Bắc Ninh
Tỉnh Bắc Ninh Thành Phố Bắc Ninh 223020 Điểm BĐVHX Nam Sơn Thôn Môn Tự, Xã Nam Sơn, Thành Phố Bắc Ninh
Tỉnh Bắc Ninh Thành Phố Bắc Ninh 222940 Điểm BĐVHX Kim Chân Thôn Kim Đôi, Xã Kim Chân, Thành Phố Bắc Ninh
Tỉnh Bắc Ninh Thành Phố Bắc Ninh 222950 Điểm BĐVHX Vân Dương Thôn Chu Mấu, Phường Vân Dương, Thành Phố Bắc Ninh
Tỉnh Bắc Ninh Thành Phố Bắc Ninh 221843 Đại lý bưu điện Thôn Tiền Ngoài Thôn Tiền Ngoài, Xã Khắc Niệm, Thành Phố Bắc Ninh
Tỉnh Bắc Ninh Thành Phố Bắc Ninh 220900 Bưu cục văn phòng Hệ 1 Bắc Ninh Đường Ngô Gia Tự, Phường Tiền An, Thành Phố Bắc Ninh
Tỉnh Bắc Ninh Thành Phố Bắc Ninh 221132 Hòm thư Công cộng Phường Vệ An Đường Lê Phụng Hiểu, Khu tập thể Trường Thống Kê, Phường Vệ An, Thành Phố Bắc Ninh
Tỉnh Bắc Ninh Thành Phố Bắc Ninh 224042 Hòm thư Công cộng Phường Ninh Xá Đường Nguyễn Du, Phường Ninh Xá, Thành Phố Bắc Ninh
Tỉnh Bắc Ninh Thành Phố Bắc Ninh 221053 Hòm thư Công cộng Phường Thị Cầu Đường Lý Thường Kiệt, Khu dân cư Khu 6 Thị Cầu, Phường Thị Cầu, Thành Phố Bắc Ninh
Tỉnh Bắc Ninh Thành Phố Bắc Ninh 221115 Hòm thư Công cộng Phường Kinh Bắc Khu Yna, Phường Kinh Bắc, Thành Phố Bắc Ninh
Tỉnh Bắc Ninh Thành Phố Bắc Ninh 221229 Hòm thư Công cộng Phường Võ Cường Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường Võ Cường, Thành Phố Bắc Ninh
Tỉnh Bắc Ninh Thành Phố Bắc Ninh 221293 Hòm thư Công cộng Phường Vũ Ninh Khu Suối Hoa, Phường Vũ Ninh, Thành Phố Bắc Ninh
Tỉnh Bắc Ninh Thành Phố Bắc Ninh 221194 Hòm thư Công cộng Phường Đại Phúc Khu 3, Phường Đại Phúc, Thành Phố Bắc Ninh
Tỉnh Bắc Ninh Thành Phố Bắc Ninh 221280 Bưu cục cấp 3 Bưu cục Hành chính công Sô´11A, Đường Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành Phố Bắc Ninh

Như vậy THPT Nguyễn Đình Chiểu đã giới thiệu tới các bạn bài viết: MÃ ZIP CODE TỈNH BẮC NINH. Hi Vọng những kiến thức THPT Nguyễn Đình Chiểu Mang lại hữu ích cho các bạn trong công việc cũng như cuộc sống!

Mọi góp ý, phản ánh xin vui lòng liên hệ THPT Nguyễn Đình Chiểu theo hotline: + hoặc thông qua Fanpage của chúng tôi

Bạn muốn gửi Chuyển phát nhanh ra nước ngoài? Liên hệ THPT Nguyễn Đình Chiểu Ngay!

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!