Lớp 3

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 3 năm 2022 – 2023 sách Chân trời sáng tạo

Ma trận đề thi học kì 1 lớp 3 năm 2022 – 2023 sách Chân trời sáng tạo gồm môn Toán, Tiếng Việt, Công nghệ, Tin học. Qua đó, giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng bảng ma trận đề thi học kì 1 theo chuẩn 3 mức độ của Thông tư 27.

Ma trận đề thi kì 1 lớp 3 theo Thông tư 27 chi tiết từng nội dung, số câu, số điểm. Với 3 mức độ Nhận biết, Thông hiểu, Vận dụng sẽ giúp thầy cô nhanh chóng xây dựng đề thi cuối học kì 1 năm 2022 – 2023. Mời thầy cô cùng theo dõi bài viết:

Bạn đang xem: Ma trận đề thi học kì 1 lớp 3 năm 2022 – 2023 sách Chân trời sáng tạo

Ma trận đề thi học kì 1 môn Toán 3 Chân trời sáng tạo

Năng lực, phẩm chất Số câu, số điểm

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Tổng
TN TL TN TL TN TL TN TL

Số và phép tính: Cộng, trừ, nhân, chia các số trong phạm vi 1 000. Làm quen với số La Mã.

Số câu

2

2

5

1

4

6

Số điểm

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

1 (mỗi câu 0,5 điểm)

4 (điểm)

1 điểm

2

5

Giải bài toán bằng hai phép tính

Số câu

1

1

Số điểm

1

1

Đại lượng và đo các đại lượng: Các đơn vị đo độ dài, đo nhiệt độ. Xem đồng hồ.

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

0,5

1

0,5

1

Hình học: điểm, đoạn thẳng, hình tam giác, hình tròn, hình tứ giác, khối hộp chữ nhật, khối lập phương

Số câu

1

1

Số điểm

0,5

0,5

Tổng

Số câu

3

2

7

1

1

6

8

Số điểm

1,5

1

6

0,5

1

3

7

Ma trận đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

Kĩ năng

NỘI DUNG

Số điểm

MỨC 1

MỨC 2

MỨC 3

Tổng điểm

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Đọc tiếng &

Đọc hiểu

(ngữ liệu truyện đọc 195- 200 chữ)

Đọc thành tiếng kết hợp kiểm tra nghe, nói.

– Đọc 70-80 tiếng/phút

– Sau khi HS đọc thành tiếng xong, GV đặt 01 câu hỏi để HS trả lời (Kiểm tra kĩ năng nghe, nói)

4

Đọc hiểu văn bản

Câu 1,2,3

Câu 4

6

Vận dụng hiểu biết vào thực tiễn

Câu 6

Từ ngữ: thuộc các chủ điểm trong CHKI

Câu 5

Biện pháp tu từ (từ so sánh, từ có nghĩa giống nhau, từ trái nghĩa, từ so sánh)

0,5đ

Câu 7

Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than, câu kể, câu hỏi

Câu 9

0,5đ

Câu 8

Viết

(CT-TLV)

Chính tả

Viết bài

Nghe – viết đoạn văn 50- 55 chữ/15 phút

3

Bài tập

Nối đúng từ ngữ

1

Viết đoạn văn

Viết đoạn văn ngắn 6-8 câu theo chủ đề đã học

6

Ma trận đề thi học kì 1 môn Tin học 3 Chân trời sáng tạo

Chủ đề Nội dung/đơn vị kiến thức Mức độ nhận thức Tổng số câu Tổng % điểm
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng
Số câu TN Số câu TL Số câu TN Số câu TL Số câu TN Số câu TL TN TL

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

CĐ 1: Máy tính và em

Bài 1. Thông tin và quyết định

1

1

5%

Bài 2. Xử lí thông tin

1

1

5%

Bài 3. Máy tính – những người bạn mới

2

2

10%

Bài 4. Làm việc với máy tính

1

1

(3 đ)

1

1

35%

Bài 5. Tập gõ bàn phím

1

1

(1,5 đ)

1

1

20%

CĐ B. Mạng máy tính và Internet

Bài 6. Xem tin và giải trí trên Internet

1

1

5%

CĐ C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin

Bài 7. Sắp xếp để dễ tìm

1

1

(1,5 đ)

1

1

20%

Tổng

7

1

1

2

8

3

100%

Tỉ lệ %

35%

35%

30%

40%

60%

Tỉ lệ chung

70%

30%

Ma trận đề thi học kì 1 môn Công nghệ 3 Chân trời sáng tạo

Ma trận mức độ đề thi học kì 1 môn Công nghệ 3

Mức 3

(10%)

– Thực hành sử dụng một số sản phẩm công nghệ.

– Cách phòng tránh tình huống mất an toàn trong môi trường công nghệ gia đình.

Mức 2

(40%)

Cách sử dụng một số sản phẩm công nghệ.

– Xử lý tình huống khi có sự cố mất an toàn xảy ra

Mức 1

(50%)

– Đối tượng tự nhiên

– Sản phẩm công nghệ

– Nêu bộ phận chính của một số sản phẩm công nghệ

– Nêu một số tình huống mất an toàn cho con người từ môi trường công nghệ gia đình.

Lớp 3

CÔNG NGHỆ và ĐỜI SỐNG

50%

AN TOÀN VỚI MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ TRONG GIA ĐÌNH

50%

Ma trận đề thi học kì 1 môn Công nghệ 3

Mạch kiến thức,kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Tổng

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

TNKQ

TL

CÔNG NGHỆ và ĐỜI SỐNG

(70%)

Số câu

2

2

2

4

2

Số điểm

2,0

3,0

2,0

4,0

3,0

AN TOÀN VỚI MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ TRONG GIA ĐÌNH

(30%)

Số câu

1

1

1

1

Số điểm

2,0

1,0

1,0

2,0

Tổng

Số câu

2

2

2

1

1

5

3

Số điểm

2,0

3,0

2,0

2,0

1,0

5,0

5,0

Ma trận câu hỏi đề kiểm tra học kì 1 môn Công nghệ 3

TT

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Cộng

1

CÔNG NGHỆ và ĐỜI SỐNG

Số câu

4

2

6

Câu số

Câu 1

Câu 2

Bài 1

Bài 2

Câu 3

Câu 4

2

AN TOÀN VỚI MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ TRONG GIA ĐÌNH

Số câu

1

1

2

Câu số

Bài 3

Câu 5

TC

4

3

1

8

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!