Tổng hợp

Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ

Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh một dấu mốc rất lớn sau khi Cách mang tháng 8/1945 thành công. Khi nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa – Nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á ra đời thì chính quyền cách mạng đã về tay Nhân dân, cổ vũ mạnh mẽ phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc.

Cũng thời điểm này Mỹ đã công khai ủng hộ Pháp nên quay lại xâm lược Việt Nam và các nước Đông Dương, Anh cũng cũng đã quay lại tái chiếm Đông Dương. Ở hoàn cảnh hết sức khó khăn này toàn dân phải cầm vũ khí tham gia kháng chiến nhằm bảo vệ đất nước cũng như những thành quả đã đạt được ở cuộc Cách mạng tháng 8, ngày 19/12/1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến, Đài Tiếng nói Việt Nam đã phát đi Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch. Đây được coi là mệnh lệnh phát động kháng chiến và cuộc chiến tranh bắt đầu.

Bạn đang xem: Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ

Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hỡi đồng bào toàn quốc!

Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa!

Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

Hỡi đồng bào!

Chúng ta phải đứng lên!

Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc. Hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc. Ai có súng dùng súng. Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân Pháp cứu nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946. Ảnh tư liệu

Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân!

Giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng, để giữ gìn đất nước.

Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta!

Việt Nam độc lập và thống nhất muôn nǎm!

Kháng chiến thắng lợi muôn nǎm!

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 1946

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tổng hợp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!