Lớp 8

Lịch sử 8 Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Lịch sử 8 Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên giúp các em học sinh lớp 8 nắm vững kiến thức về những biến đổi trong kinh tế và xã hội vào cuối thời trung đại dẫn tới những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Lịch sử 8 chương I trang 9.

Việc soạn Sử 8 bài 1 trước khi đến lớp các em nhanh chóng nắm vững kiến thức hôm sau ở trên lớp sẽ học gì, hiểu sơ qua về nội dung học. Khi giáo viên ở trên lớp giảng tới bài đó, các em sẽ củng cố và nắm vững kiến thức hơn so với những bạn chưa soạn bài.

Bạn đang xem: Lịch sử 8 Bài 1: Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

Lý thuyết Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

I. Sự biến đổi về kinh tế, xã hội Tây Âu trong các thế kỉ XV- XVII. Cách mạng Hà Lan thế kỉ XVI

1. Một nền sản xuất ra đời

*Về kinh tế:

 • Các xưởng luyện kim, dệt vải, nấu đường,…. bắt đầu xất hiện. Các cưởng này có có thuê mướn công nhân.
 • Thành thị trở thành trung tâm sản xuất và buôn bán sầm uất.
 • Một số ngân hàng được thành lập.

– Kinh tế tư bản chủ nghĩa xuất hiện.

*Về xã hội

 • Hình thành hai giai cấp mới là Tư sản và Vô sản.
 • Mâu thuẫn xã hội giữa phong kiến và giai cấp tư sản ngày càng gay gắt.
 • Các cuộc đấu tranh phát triển nhiều.

2. Cách mạng Hà Lan

– Diễn biến

 • Đầu thế kỉ XVI, Nê-đéc-lan là nơi có nền kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển nhất ở châu Âu. Nhưng lại chịu sự thống trị khốn khổ của vương quốc Tây Ban Nha.
 • Các cuộc đấu tranh của nhân dân Nê-đéc-lan ngày càng nhiều. Tiêu biểu nhất là cuộc đấu tranh tháng 8/ 1566. Đến năm 1581, các tỉnh miền Bắc ở đây đã thành lập nước cộng hòa với tên Các tỉnh liên hiệp ( Hà Lan).
 • Năm 1648, nền độc lập của Hà Lan chính thực được công nhận.

– Kết quả:

 • Hà Lan giành được độc lập
 • Tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở châu Âu.
 • Là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới.

II. Cuộc cách mạng Anh giữa thế kỉ XVII

1. Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh

– Sự phát triển của chủ nghĩa tư bản ở Anh

Anh được coi là quốc gia có quan hệ tư bản chủ nghĩa lớn mạnh nhất châu Âu với các đặc điểm:

 • Nhiều công trường thủ công ra đời.
 • Nhiều trung tâm công nghiệp, thương mại, tài chính hình thành. Tiêu biểu là Luân Đôn – thủ dô nước Anh.
 • Có nhiều phát minh mới về kĩ thuật, các hình thức lao động hợp lý làm cho năng xuất lao động tăng.
 • Chủ nghĩa tư bản len lỏi vào nông nghiệp bằng hình thức sử dụng các thiết bị máy móc, nguồn nhân công phục vụ cho công nghiệp.

– Hệ quả:

 • Hình thành tầng lớp quý tộc mới. Nông dân nghèo bị chiếm ruộng đất phải đi làm thuê và trở thành các công nhân.
 • Kinh tế tư bản chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ.
 • Mâu thuẫn giữa tư sản, quý tộc mới với độ quân chủ chuyên chế phát triển gay gắt.

2. Tiến trình cách mạng

– Giai đoạn 1642 – 1648

 • 1640, Quốc hội được triệu tập. Vua Sác-lơ I bị tố cáo cai trị độc đoán, và yêu cầu vua không được tự tiện đặt thuế mới, bắt người mà không đưa ra xét xử. Vua, nhân dân với Quốc hội mâu thuẫn.
 • 8/1642, nội chiến bùng nổ. Quân đội của Quốc hội do Ô-li-vơ Crôm-oen chỉ huy đánh bại quân đội nhà vua. Năm 1648, nội chiến kết thúc.

– 30/1/1649, vua Sác-lơ I bị xử tử. Anh trở thành nước cộng hòa.

– Crôm-oen thiết lập chế độ độc tài. Nhân dân gặp nhiều khó khăn trong đời sống, tiếp tục đấu tranh. Quý tộc mới và tư sản khôi phục chế độ quân chủ, giữ nguyên thành quả cách mạng.

– 12/1688. Quốc hội phế truất vua Giêm Ii, đưa Vin Hem Oran-giơ lên làm vua, thiết lập chế độ quân chủ lập hiến.

3. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII

 • Đem lại thắng lợi và quyền hành cho giai cấp tư sản và quý tộc mới.
 • Mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ.

Soạn Sử 8 Bài 1 trang 9

Bài 1 (trang 9 SGK Lịch sử 8)

Lập niên biểu về Cách mạng tư sản Anh và Chiến tranh giành độc lập của 13 thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ.

Gợi ý đáp án:

Thời gian Sư kiện, diễn biến chính Kết quả
1-12-1773 Nhân dân cảng Bô-xton tấn công 4 tàu chở chè Anh Tạo điều kiện cho nền kinh tế Mĩ phát triển
5-9 đến 26-10-1774 Đại hội Phi-la-đen-phi-a Tạo điều kiện cho nền kinh tế Mĩ phát triển
4-1775 Chiến tranh bùng nổ do G.Oa-sinh-tơn chỉ huy Một nước cộng hòa ra đời với hiến pháp 1787
4-7-1776 Tuyên ngôn độc lập ra đời
17-10-1777 Chiến thắng Xa-ra-tô-ga

Bài 2 (trang 9 SGK Lịch sử 8)

Nêu ý nghĩa lịch sử của các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên.

Gợi ý đáp án:

Các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên có ý nghĩa lịch sử to lớn đã chấm dứt sự đô hộ của ngoại bang (ở Hà Lan), lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế (ờ Anh), giải phóng nhân dân khỏi ách thống trị của chủ nghĩa thực dân (ở Bắc Mĩ), mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển ở các nước này.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!