Lớp 7

Lịch sử 7 Bài 3: Phong trào văn hóa Phục hưng và cải cách tôn giáo

Giải bài tập SGK Lịch sử 7 trang 18, 19, 20, 21, 22 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải các câu hỏi Bài 3: Phong trào văn hóa Phục hưng và cải cách tôn giáo của Chương 1: Tây Âu từ thế kỉ V đến nửa đầu thế kỉ XVI.

Đồng thời, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án bài 3 chương 1 trong sách giáo khoa Lịch sử 7 Kết nối tri thức với cuộc sống theo chương trình mới. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: Lịch sử 7 Bài 3: Phong trào văn hóa Phục hưng và cải cách tôn giáo

Giải câu hỏi giữa bài Lịch sử 7 Kết nối tri thức bài 3

1. Những biến đổi về kinh tế – xã hội Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI

Hãy chỉ ra những biến đổi quan trọng nhất về kinh tế – xã hội ở Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI

Trả lời:

Những biến đổi quan trọng nhất về kinh tế – xã hội ở Tây Âu từ thế kỉ XIII đến thế kỉ XVI:

 • Từ cuối thế kỉ XIII, tình hình kinh tế – xã hội Tây Âu có nhiều biến đổi.
 • Các hình thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ra đời và ngày càng mở rộng như: Công trường thủ công, công ty thương mại, đồn điền.
 • Giai cấp tư sản đã ra đời mặc dù có thế lực kinh tế song không có địa vị xã hội và chính trị tương xứng.
 • Họ phản đối các giáo lý lỗi thời, chủ trương xây dựng một nền văn hóa mới đề cao giá trị con người và quyền tự do cá nhân, thúc đẩy khoa học – kỹ thuật phát triển.
 • Tạo điều kiện thúc đẩy sự phát triển của chủ nghĩa tư bản.

2. Phong trào Văn hóa Phục hưng

Câu hỏi mục 2.a trang 20

Câu 1: Hãy trình bày một số thành tựu tiêu biểu của phong trào Văn hóa Phục hưng.

Trả lời:

Phong trào văn hóa Phục Hưng đã đạt được nhiều thành tựu trên nhiều lĩnh vực.

– Văn học có những tác phẩm kịch, tiểu thuyết, như:

 • Tác phẩm: Thần khúc của Đan-tê.
 • Vở kịch: Rô-mê-ô và Giu-li-ét của Sếch-xpia.
 • Tiểu thuyết Đôn-ki-hô-tê của Xéc-van-téc.
 • Tác phẩm: Quyển thơ tình thứ nhất, Quyển thơ tình thứ hai của Pi-e Giôn-sát…

– Nghệ thuật đạt được những thành tựu lớn về hội họa, kiến trúc, điêu khắc, tiêu biểu với các tác phẩm như:

 • Nàng Mô-na Li-sa, Bữa ăn cuối cùng của danh họa Lê-ô-na-đơ-vanh-xi.
 • Sự sáng tạo của A-đam, Tượng Đa-vít của Mi-ken-lăng-giơ…

– Khoa học – kĩ thuật có tiến bộ vượt bậc về y học, toán học, thiên văn học với những đóng góp của các nhà khoa học như: Cô-péc-ních; Bru-nô; Ga-li-lê…

Câu 2: Em ấn tượng với thành tựu nào nhất? Vì sao?

Trả lời:

Em ấn tượng nhất với “thuyết nhật tâm” của Cô-péc-ních, G.Bru-nô, G.Ga-li-ê.

 • Học thuyết này tập trung vào hai quan điểm: Trái Đất hình tròn và Trái Đất quay xung quanh mặt trời. Điều này đã đối lập hoàn toàn với quan điểm Trái Đất là trung tâm của giáo hội Thiên chúa. Tạo cơ sở cho sự phát triển mạnh mẽ của các ngành khoa học thiên văn và nghiên cứu thiên văn ở các giai đoạn lịch sử tiếp theo.
 • Mặc dù những người theo học thuyết Mặt trời là trung tâm đều bị giáo hội xử tử song cho đến khi lên giàn thiêu họ vẫn khẳng định quan điểm của mình “dù sao Trái Đất vẫn quay”.

Câu hỏi mục 2.b trang 21

Câu 1: Tư liệu 1, 2 phản ánh quan điểm của các nhà Văn hóa Phục hưng về vấn đề gì?

Trả lời:

Tư liệu 1 phản ánh qua điểm của các nhà văn hóa về giá trị của con người. Theo đó, đề cao vai trò của đạo đức của mỗi cá nhân; phê phán quan điểm của lực lượng phong kiến chuyên chế, khi lực lượng phong kiến chuyên chế cho rằng: dòng dõi quý tộc tạo nên sự cao quý của con người.

Tư liệu 2 phản ánh quan điểm của các nhà văn hóa về nghĩa vụ của con người. Theo đó, các nhà văn hóa cho rằng: nghĩa vụ cao quý và thiêng liêng nhất của con người là cống hiến, phụng sự cho Tổ quốc, cho đất nước.

Câu 2: Phong trào Văn hóa Phục hưng có ý nghĩa và tác động đến xã hội Tây Âu như thế nào.

Trả lời:

– Ý nghĩa phong trào Văn hóa Phục hưng:

 • Lên án nghiêm khắc giáo hội Thiên Chúa và tấn công vào trật tự phong kiến, góp phần quan trọng vào giải phóng tư tưởng, tình cảm của con người khỏi sự nô dịch của thần học.
 • Là bước tiến lớn trong lịch sử văn minh Tây Âu, tạo ra những tiền đề văn hoá, tư tưởng và tôn giáo quan trọng nhằm giúp giai cấp tư sản định hình nền văn hoá và tôn giáo mới của riêng mình.

=> Cùng với Văn hoá Phục hưng, Cải cách tôn giáo là những đòn tấn công (đầu tiên của giai cấp tư sản vào trật tự phong kiến, làm cơ sở cho các cuộc đấu tranh về chính trị.

– Tác động phong trào Văn hóa Phục hưng đến xã hội Tây Âu:

 • Phát động quần chúng đấu tranh chống lại xã hội phong kiến
 • Là “cuộc cách mạng tiến bộ vĩ đại” mở đường cho sự phát triển cao hơn của văn hóa châu Âu và văn hóa nhân loại.

3. Phong trào Cải cách tôn giáo

Câu hỏi mục 3.a trang 21: Hãy giải thích vì sao xuất hiện phong trào Cải cách tôn giáo

Trả lời:

Nguyên nhân dẫn đến sự xuất hiện phong trào cải cách tôn giáo.

 • Thiên Chúa giáo là chỗ dựa vững chắc nhất của chế độ phong kiến, chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội châu Âu.
 • Đến đầu thế kỉ XVI, Giáo hội Thiên Chúa giáo ngày càng có xu hướng cản trở sự phát triển văn hóa-khoa học và cản trợ sự phát triển của giai cấp tư sản.

=> Vì vậy, giai cấp tư sản đòi thay đổi và cải cách tổ chức, giáo lí của Giáo hội Thiên Chúa giáo.

Câu hỏi mục 3.b trang 21: Hãy trình bày những nội dung chính của phong trào Cải cách tôn giáo

Trả lời:

Những nội dung chính của phong trào Cải cách tôn giáo:

 • Phê phán những hành vi không chuẩn mực của Giáo Hoàng.
 • Chỉ trích mạnh mẽ những giáo lý giả dối của Giáo hội.
 • Đòi bãi bỏ những hủ tục, lễ nghi phiền toái.
 • Ủng hộ việc làm giàu của giai cấp tư sản.

Câu hỏi mục 3.c trang 22: Trình bày tác động của phong trào Cải cách tôn giáo đối với xã hội Tây Âu

Trả lời:

Tác động của phong trào Cải cách tôn giáo đối với xã hội Tây Âu:

 • Thiên chúa giáo phân hóa thành hai giáo phái: Cựu giáo (Thiên Chúa giáo) và Tân giáo cải cách.
 • Làm bùng lên một cuộc đấu tranh rộng lớn ở Đức thường gọi là cuộc Chiến tranh nông dân Đức.
 • Là một trong những cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hóa – tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến đã suy tàn, mở đường cho nền văn hóa châu Âu phát triển cao hơn.

Giải Luyện tập và vận dụng Lịch sử 7 Kết nối tri thức bài 3

Câu 1

Hãy lập bảng và hoàn thành theo mẫu dưới đây:

Các nhà văn hóa phục hưng Lĩnh vực Tác phẩm/công trình tiêu biểu
M. Xét-van-tét
W. Sếch-xpia
Lê-ô-na-đơ Vanh-xi
N. Cô-péc-ních
G. Ga-li-lê

Trả lời:

Các nhà văn hóa phục hưng Lĩnh vực Tác phẩm/công trình tiêu biểu
M. Xét-van-tét Văn học Tiểu thuyết Đôn Ki- hô-tê.
W. Sếch-xpia Văn học Hoàng tử Hamlet
Lê-ô-na- đơ Vanh-xi Hội họa Bữa ăn tối cuối cùng
N. Cô-péc-ních Thiên văn học Thuyết nhật tâm
G. Ga-li- lê Thiên văn học, vật lý học Sứ giả sao

Câu 2

Vẽ sơ đồ tư duy (hoặc lập bảng hệ thống) thể hiện những nét chính của Phong trào Cải cách tôn giáo (nguyên nhân, nội dung, tác động).

Trả lời:

Tiêu chí

Phong trào cải cách tôn giáo

Nguyên nhân

– Thiên Chúa giáo là chỗ dựa vững chắc nhất của chế độ phong kiến, chi phối toàn bộ đời sống tinh thần của xã hội châu Âu.

– Đến đầu thế kỉ XVI, Giáo hội Thiên Chúa giáo ngày càng có xu hướng cản trở sự phát triển văn hóa-khoa học và cản trợ sự phát triển của giai cấp tư sản.

=> Vì vậy, giai cấp tư sản đòi thay đổi và cải cách tổ chức, giáo lí của Giáo hội Thiên Chúa giáo.

Nội dung

+ Kịch liệt phê phán những hành vi không chuẩn mực của Giáo hoàng.

+ Chỉ trích mạnh mẽ những giáo lí giả dối của Giáo hội.

+ Đòi bãi bỏ những hủ tục, lễ nghi phiền toái, đòi quay về với giáo lí Ki-tô nguyên thủy.

+ Ủng hộ việc làm giàu của giai cấp tư sản.

Tác động

+ Khiến Thiên Chúa giáo bị phân hóa thành 2 giáo phái là: Cựu giáo và Tân giáo.

+ Làm bùng lên cuộc đấu tranh rộng lớn ở Đức.

+ Góp phần mở đầu cho nền văn hóa châu Âu phát triển cao hơn.

Câu 3

Sưu tầm tư liệu từ Internet và sách, báo để giới thiệu (theo cách của em) về một công trình/tác phẩm/nhà văn hóa thời Phục hưng mà em ấn tượng nhất.

Trả lời:

Giới thiệu về W. Sếch-xpía:

 • Là nhà văn vĩ đại nhất của Anh thời kì Phục hưng và nhà viết kịch đi trước thời đại.
 • Được vinh danh là nhà thơ tiêu biểu của nước Anh – “Thi sĩ của dòng sông Avon”.
 • Các tác phẩm của W. Sếch-xpía, bao gồm cả tác phẩm hợp tác gồm 38 vở kịch, 154 bản sonnet, hai bản thơ tường thuật dài và vài bài thơ ngắn.
 • Những vở kịch của ông đã được dịch ra thành rất nhiều ngôn ngữ lớn và được trình diễn nhiều hơn bất kì nhà viết kịch nào.
 • Tác phẩm tiêu biểu: Rô-mê-ô và Giu-li-ét, Hăm-lét,…

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!