Lớp 7

KHTN Lớp 7: Bài tập Chủ đề 1, 2

Giải bài tập SGK Khoa học Tự nhiên 7 trang 26, 27 sách Cánh diều giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải các câu hỏi bài tập chủ đề 1, 2.

Soạn KHTN 7 Bài tập chủ đề 1, 2 được biên soạn bám sát theo chương trình SGK trang 26,27. Qua đó các em sẽ biết cách trả lời toàn bộ các câu hỏi từ bài 1 đến bài 9 trong sách giáo khoa Khoa học Tự nhiên 7 Cánh diều. Vậy sau đây là nội dung chi tiết giải Khoa học tự nhiên 7: Bài tập Chủ đề 1, 2 mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Bạn đang xem: KHTN Lớp 7: Bài tập Chủ đề 1, 2

Giải bài tập KHTN 7 sách Cánh diều trang 26, 27

Bài 1

Những phát biểu sau nói về đặc điểm của các hạt cấu tạo nên nguyên tử. Với mỗi phát biểu hãy điền tên hạt phù hợp vào ô trống.

Phát biểu Loại hạt
(1) Hạt mang điện tích dương ?

(2) Hạt được tìm thấy cùng với proton trong hạt nhân

?
(3) Hạt có thể xuất hiện với số lượng khác nhau trong các nguyên tử của cùng một nguyên tố ?
(4) Hạt có trong lớp vỏ xung quanh hạt nhân ?
(5) Hạt mang điện tích âm ?
(6) Hạt có khối lượng rất nhỏ, có thể bỏ qua khi tính khối lương nguyên tử ?
(7) Hạt không mang điện tích ?

Gợi ý đáp án

Phát biểu Loại hạt
(1) Hạt mang điện tích dương Proton

(2) Hạt được tìm thấy cùng với proton trong hạt nhân

Neutron
(3) Hạt có thể xuất hiện với số lượng khác nhau trong các nguyên tử của cùng một nguyên tố Neutron
(4) Hạt có trong lớp vỏ xung quanh hạt nhân Electron
(5) Hạt mang điện tích âm Electron
(6) Hạt có khối lượng rất nhỏ, có thể bỏ qua khi tính khối lương nguyên tử Electron
(7) Hạt không mang điện tích Neutron

Bài 2

Điền thông tin thích hợp vào chỗ trống trong mỗi câu sau :

a) Hạt nhân của nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt …(?)…

b) Một nguyên tử có 17 proton trong hạt nhân, số electron chuyển động quanh hạt nhân là …(?)…

c) Một nguyên tử có 10 electron, số proton trong hạt nhân của nguyên tử đó là …(?)…

d) Khối lượng nguyên tử của nguyên tố X bằng 19 amu, số electron của nguyên tử đó là 9. Số neutron của nguyên tử X là …(?)…

e) Một nguyên tử có 3 proton, 4 neutron và 3 electron. Khối lượng của nguyên tử đó là…(?)…

Gợi ý đáp án

a) Hạt nhân của nguyên tử được cấu tạo bởi các hạt proton và neutron

b) Một nguyên tử có 17 proton trong hạt nhân, số electron chuyển động quanh hạt nhân là 17

c) Một nguyên tử có 10 electron, số proton trong hạt nhân của nguyên tử đó là 10.

d) Khối lượng nguyên tử của nguyên tố X bằng 19 amu, số electron của nguyên tử đó là 9. Số neutron của nguyên tử X là 10

e) Một nguyên tử có 3 proton, 4 neutron và 3 electron. Khối lượng của nguyên tử đó là 7amu

Bài 3

Viết kí hiệu hóa học của các nguyên tố sau: hydrogen, helium, carbon, nito, oxygen, natri

Gợi ý đáp án

Tên nguyên tố Kí hiệu hóa học
Hydrogen H
Helium He
Carbon C
Nito N
Oxygen O
Natri Na

Bài 4

Mô hình sắp xếp electron trong nguyên tử của một nguyên tố X như sau:

a) Trong nguyên tử X có bao nhiêu electron và được sắp xếp thành mấy lớp ?

b) Hãy cho biết tên nguyên tố X

c) Gọi tên một nguyên tố khác mà nguyên tử của nó có cùng số lớp electron với nguyên tố X

Gợi ý đáp án

a) Trong nguyên tử X có 10 electron và được sắp xếp thành 2 lớp electron.

b) Ta có nguyên tử X có điên tích hạt nhân là +10

=> Nằm ô thứ 10 trong bảng tuần hoàn

Tên nguyên tố X là: Neon

c) Ta có nguyên tố Neon có 2 lớp eletron

=> Nằm ở chu kì 2 của bảng tuần hoàn

Nguyên tố cùng nằm chu kì 2 có: Oxygen, nitrogen, Carbon,…

Bài 5 

Hoàn thành những thông tin còn thiếu trong bảng sau:

Tên nguyên tố Kí hiệu hóa học Nguyên tử của nguyên tố
Số proton Số neutron Số electron Khối lượng nguyên tử (amu)
? ? ? 10 9 ?
Sulfur ? ? ? 16 32
? ? 12 ? ? 24
? ? 1 ? ? 2
? ? ? ? 11 23

Gợi ý đáp án

Bảng hoàn chỉnh

Tên nguyên tố Kí hiệu hóa học Nguyên tử của nguyên tố
Số proton Số neutron Số electron Khối lượng nguyên tử (amu)
Fluorinr F 9 10 9 19
Sulfur S 16 16 16 32
Magnesium Mg 12 12 12 24
Hydrogen H 1 1 1 2
Sodium Na 11 12 11 23

Bài 6 

Số proton và số neutron của hai nguyên tử X và Y được cho trong bảng sau:

Nguyên tử X Y
Số proton 6 6
Số neutron 6 8

a) Tính khối lượng của nguyên tử X và nguyên tử Y

b) Nguyên tử X và nguyên tử Y có thuộc cùng một nguyên tố hóa học không? Vì sao?

Gợi ý đáp án

Xét nguyên tử X có 6 proton và 6 neutron

=> Khối lượng nguyên tử X = 6 + 6 = 12 amu

– Xét nguyên tử Y có 6 proton và 8 neutron

=> Khối lượng nguyên tử Y = 6 + 8 = 14 amu

b) Nguyên tử X và nguyên tử Y đều có 6 proton trong hạt nhân

=> Nguyên tử X và nguyên tử Y đều thuộc 1 nguyên tố hóa học

Bài 7

Cho các nguyên tố sau: Ca, S, Na, Mg, F, Ne. Sử dụng bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học:

a) Hãy sắp xếp các nguyên tố trên theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân

b) Cho biết mỗi nguyên tố trong dãy trên là kim loại, phi kim hay khí hiếm

Gợi ý đáp án

a) Các nguyên tố theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân: F, Ne, Na, Mg, S, Ca

b) F, S: là phi kim

Na, Mg, Ca: là kim loại

Ne: là khí hiếm

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!