Lớp 7

KHTN Lớp 7 Bài 25: Hô hấp tế bào

Giải bài tập SGK Khoa học Tự nhiên 7 trang 111, 112 sách Kết nối tri thức với cuộc sống giúp các em học sinh lớp 7 xem gợi ý giải các câu hỏi Bài 25: Hô hấp tế bào của Chương VII: Trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật.

Qua đó, cũng giúp thầy cô tham khảo để soạn giáo án Bài 25 trong sách giáo khoa Khoa học Tự nhiên 7 Kết nối tri thức với cuộc sống cho học sinh của mình. Vậy mời thầy cô và các em cùng theo dõi nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây của Download.vn:

Bạn đang xem: KHTN Lớp 7 Bài 25: Hô hấp tế bào

Phần Mở đầu

Năng lượng dùng cho các hoạt động sống của sinh vật được tạo ra như thế nào? Quá trình đó diễn ra ở đâu trong cơ thể sinh vật?

Trả lời:

  • Năng lượng dùng cho các hoạt động sống của sinh vật được tạo ra nhờ quá trình hô hấp tế bào.
  • Quá trình hô hấp tế bào diễn ra ở: Ti thể.

I. Hô hấp tế bào

Quan sát Hình 25.1, thảo luận nhóm và hoàn thành các yêu cầu sau:

Hình 25.1

1. Kể tên các chất tham gia vào quá trình hô hấp và các sản phẩm được tạo ra từ quá trình này.

2. Mô tả quá trình hô hấp diễn ra ở tế bào.

3. Nêu vai trò của quá trình hô hấp tế bào đối với cơ thể.

Trả lời:

1. Các chất tham gia vào quá trình hô hấp: khí oxygen, các phân tử chất hữu cơ

Các sản phẩm được tạo ra từ quá trình này: khí carbon dioxide và nước, năng lượng ATP

2. Hô hấp tế bào là quá trình phân giải các chất hữu cơ tạo thành nước và carbon dioxide, đồng thời giải phóng ra năng lượng.

Phương trình hô hấp: Glucose + Oxygen → Carbon dioxide + Nước + Năng lượng (ATP)

3. Phần lớn năng lượng trong tế bào ở dạng khó sử dụng. Nhờ quá trình hô hấp tế bào với sự tham gia của khí oxygen mà các phân tử chất hữu cơ (chủ yếu là glucose) được phân giải thành khí carbon dioxide và nước, đồng thời tạo ra năng lượng ATP cung cấp cho các hoạt động của tế bào.

II. Mối quan hệ giữa tổng hợp và phân giải chất hữu cơ ở tế bào

1. Đọc thông tin trong mục II, sử dụng các cụm từ: Glucose, Carbon dioxide, ATP, Nước, Oxygen thay thế cho các dấu (?) trong các phương trình dưới đây.

Phương trình

2. Tại sao nói tổng hợp và phân giải chất hữu cơ có biểu hiện trái ngược nhau nhưng phụ thuộc lẫn nhau?

Trả lời:

1. Điền vào dấu hỏi:

Phương trình

2. Quá trình tổng hợp chất hữu cơ đã tạo ra nguyên liệu cho hô hấp.

Hô hấp là quá trình phân giải chất hữu cơ như glucose tạo thành nước, carbon dioxide và năng lượng.

→ Do đó có thể coi tổng hợp và hô hấp là hai quá trình có biểu hiện trái ngược nhau nhưng phụ thuộc lẫn nhau.

Đăng bởi: THPT Nguyễn Đình Chiểu

Chuyên mục: Tài Liệu Lớp 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!

Bạn đang dùng trình chặn quảng cáo!